Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind autonomia publică locală

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Congresul PPCD apreciază că reforma administraţiei publice locale este în impas. In pofida recomandărilor Consiliului Europei şi a prevederilor Planului de Acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană, cu toate insistenţele opoziţiei, actuala guvernare nu a dat curs realizării principiului autonomiei administraţiei publice locale şi al autoguvernării colectivităţilor locale. Descentralizarea reală a puterii de stat nu a avut loc, administraţia centrală menţinând “verticala puterii” şi încălcând în acest mod angajamentele internaţionale ale ţării şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

La ora actuală sistemul fiscal este unul hipercentralizat, grosul resurselor bugetare acumulându-se la Bugetul de Stat în detrimentul bugetelor locale, ceea ce plasează administraţia publică de nivelul unu şi doi într-o relaţie de dependenţă excesivă faţă de guvernarea centrală. Această situaţie se agravează şi prin distribuţia inechitabilă, în funcţie de culoarea politică a administraţiei locale, a fondurilor bugetare. Relaţia dintre centru şi teritoriu capătă dimensiuni conflictuale deosebit de accentuate, în special după ultimele alegeri locale, în urma cărora Partidul Comuniştilor a pierdut un număr substanţial de voturi, iar consiliile locale de nivelul doi sunt administrate de majorităţi postelectorale formate din consilieri provenind din partidele democratice. Distribuţia inechitabilă a fondurilor cu scopul compromiterii aleşilor locali care provin din partidele democratice se răsfrânge dureros asupra oamenilor simpli, asupra situaţiei din instituţiile de învăţământ şi a celor medicale, asupra stării drumurilor şi a procesului de gazificare, ca şi asupra capacităţii de asigurare cu apă potabilă în special în zona rurală.

Congresul PPCD cere partidului de guvernământ să pună capăt abuzurilor şi să accepte realizarea reformei administraţiei publice locale în interesul cetăţenilor, precum şi în interesul consolidării prestigiului internaţional şi al şanselor de integrare europeană a ţării noastre.

Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind Armata Naţională Rezoluţia privind promovarea femeii în societate şi în politică