Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind necesitatea predării religiei în şcoală

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Congresul PPCD apreciază că în Republica Moldova predarea religiei în şcolile publice este necesară şi răspunde doleanţelor şi aşteptărilor elevilor şi părinţilor, în proporţie covârşitoare persoane religioase. Instituirea studiului religiei în şcolile de stat de toate gradele ar alinia Republica Moldova la practicile din cele mai multe ţări civilizate şi avansate, inclusiv ţări ale Uniunii Europene ca Germania, Polonia, Italia, România, Irlanda, Belgia, Suedia, Norvegia.

Dreptul copiilor şi tinerilor de a studia religia în şcolile publice trebuie să prevadă în mod obligatoriu dreptul de a fi dispensaţi de orele de religie acei copii care solicită expres, ei înşişi, părinţii sau tutorii lor legali.

Introducerea studierii religiei în şcoală a constituit şi constituie o prioritate esenţială şi constantă a PPCD. Din păcate, toate guvernările de până acum au respins ideea studierii religiei în şcoală, în felul acesta, atitudinea ostilă faţă de religie, cultivată în perioada ateismului agresiv de tip sovietic încă mai persistă. Această cerere firească a PPCD se sprijină şi pe documentele internaţionale în materie, printre care şi Recomandarea APCE nr. 1720 (2005) cu privire la educaţie şi religie.

Partidul Popular Creştin Democrat consideră că studierea religiei în şcolile publice este esenţială pentru formarea identităţii religioase şi culturale a fiecărei persoane, pentru cultivarea spiritului de toleranţă şi pentru combaterea ignoranţei, stereotipurilor şi neînţelegerilor privind religia. Cunoaşterea religiei de către generaţiile în formare este un element indispensabil formării unor personalităţi integre moral.

Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina Rezoluţia privind necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO