Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Republica Moldova este situată geografic între România şi Ucraina. Raporturile ţării noastre cu aceşti doi vecini sunt strategic importante şi de calitatea lor depinde succesul nostru european şi euroatlantic.

Republica Moldova este strâns legată de România şi Ucraina. Pe de o parte, România este ţara cu care împărtăşim aceeaşi limbă, cultură şi istorie, iar, pe de altă parte, Ucraina este ţara cu care am împărtăşit aceeaşi soartă dramatică în timpul ocupaţiei sovietice. Prin calitatea sa de membru al Uniunii Europene, România poate fie cel mai bun avocat al aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova. Prin calitatea sa de ţară de tranzit, dar şi de furnizor de resurse energetice, Ucrainei îi revine un rol esenţial în asigurarea efectivă a securităţii energetice a Republicii Moldova.

România, Republica Moldova şi Ucraina sunt partenere în cadrul unui Acord trilateral şi sunt fondatoare ale două euroregiuni: Prutul Superior şi Dunărea de Jos, Un aspect special al raporturilor Republicii Moldova cu Ucraina îl constituie existenţa unei numeroase comunităţi ucrainene în ţara noastră şi existenţa unei importante comunităţi româneşti în Ucraina, comunităţi care, indiferent de numele de identificare atribuite (ucraineni, huţuli sau ruteni şi români, moldoveni sau volohi) trebuie să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile prevăzute de acordurile la care au subscris statele noastre.

Republica Moldova şi Ucraina se regăsesc ca parteneri în cadrul Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică GUAM, construcţie politică regională în care ţările noastre trebuie să aplice proiecte concrete în ceea ce priveşte energia, transportul,, combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere. România, la rândul său, poate să împărtăşească Ucrainei şi Republicii Moldova din experienţa sa în materie de construcţie democratică, de integrare europeană şi euroatlantică acumulată în cadrul structurilor din Sud-estul Europei şi să acţioneze ca punte de legătură între acestea şi Europa Occidentală. Relaţia Bucureşti-Chişinău-Kiev trebuie să fie una pragmatică, eficientă şi utilă.

Reactualizând principiile programatice ale PPCD, Congresul apreciază că interesele naţionale ale Republicii Moldova impun menţinerea şi cultivarea continuă a celor mai bune raporturi de vecinătate şi de parteneriat strategic atât cu România, cât şi cu Ucraina.

România, ca membru al Uniunii Europene şi aliat al SUA în cadrul NATO, iar Ucraina ca participant direct la formatul de negocieri 5+2 în mecanismul de negocieri pe marginea diferendului moldo-rus din Transnistria, pot contribui în mod substanţial la identificarea şi aplicarea unei soluţii echitabile şi definitive a acestei probleme. Ucrainei îi revine de asemenea un rol deosebit în asigurarea funcţionării Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera moldo-ucraineană (EUBAM) pe segmentul transnistrean.

Ţările noastre trebuie să ajungă la o conciliere istorică bazată pe valorile, normele şi principiile care guvernează astăzi Europa şi lumea modernă. Cele trei ţări ale noastre au cunoscut în trecut regimuri totalitare comuniste, au suportat traume istorice, schimbări de frontiere împotriva voinţei popoarelor noastre. Astăzi avem obligaţia să depăşim această moştenire istorică, urmând exemplul altor state din Europa care au lăsat în trecut disputele istorice, integrându-se cu succes în Uniunea Europeană.

Ţările noastre trebuie de asemenea să-şi extindă în continuare cooperarea pe o arie de domenii de interes comun care include: îmbunătăţirea climatului de stabilitate şi securitate regională, transportul şi tranzitul de hidrocarburi din zona caspică, combaterea criminalităţii transfrontaliere, a traficului de droguri şi persoane, combaterea terorismului, stabilirea unui sistem interstatal de management al informaţiilor, practicile democratice, drepturile minorităţilor, cultura, interacţiunea economică dintre cele trei state, economia funcţională de piaţă, protecţia mediului etc.

Obiectivele comune ale României, Republicii Moldova şi Ucrainei vizează stabilitatea regională, democraţia autentică, comunitatea noastră de valori şi acelaşi scop strategic: convieţuirea într-o Europă extinsă, prosperă şi democratică.

Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii Rezoluţia privind necesitatea predării religiei în şcoală