Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Congresul PPCD apreciază că pentru ameliorarea situaţiei din domeniul ocrotirii sănătăţii se impun următoarele măsuri:

 1. Recunoaşterea sănătăţii publice drept prioritate naţională şi elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate;
 2. Asigurarea financiară a sistemului sănătăţii prin alocarea unor resurse bugetare suficiente, conform normelor europene actuale;
 3. Dotarea instituţiilor medicale cu utilaj modern şi echipament necesar;
 4. Excluderea taxei vamale şi a TVA pentru utilajul medical şi medicamente;
 5. Acordarea instituţiilor medicale a autonomiei financiare cu racordarea legislaţiei şi actelor normative principiilor autogestiunii şi economiei de piaţă;
 6. Elaborarea şi implementarea politicilor eficiente de prevenire şi combatere a maladiilor, în special în mediul tineretului, şi promovarea mai eficientă în rândul populaţiei a unui mod sănătos de viaţă;
 7. întreprinderea acţiunilor energice în vederea protecţiei mediului ambiant în conformitate cu normele internaţionale în domeniu;
 8. Perfecţionarea sistemului de asigurări medicale obligatorii prin formarea unui sistem de concurenţă, stimulându-se crearea unor Companii de Asigurări în Medicină de alternativă, şi nu doar de colectare şi distribuire arbitrară a resurselor financiare;
 9. Adoptarea neîntârziată a Legii cu privire la statutul cadrului medical cu specificarea înlesnirilor şi responsabilităţilor pe care şi le asumă Statul în raport cu cadrele medicale;
 10. Stoparea exodului masiv de cadre medicale din ţară prin majorarea substanţială a salariilor cadrelor medicale şi crearea pentru acestea a condiţiilor adecvate de muncă;
 11. Susţinerea de către stat aţinerilor specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii prin acordarea de credite preferenţiale pentru procurarea de locuinţe;
 12. Instituirea unui mecanism de selectare prin concurs şi promovare în funcţii de conducere a cadrelor medicale din instituţiile medico-sanitare;
 13. Finanţarea adecvată de către stat a învăţământului medical, instruirea cadrelor medicale doar în limba română;
 14. Promovarea solidarităţii umane pe temeiuri creştine şi motivarea spirituală în exercitarea profesiei de medic şi încurajarea înfiinţării lăcaşurilor de cult în/sau pe lângă instituţiile spitaliceşti şi facilitarea accesului la asistenţă religioasă pentru pacienţi.
Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind predarea Istoriei în şcoală Rezoluţia privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina