Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind predarea Istoriei în şcoală

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Congresul PPCD apreciază că cetăţenii au dreptul să studieze o istorie nemanipulată. Statul trebuie să ocrotească acest drept şi să încurajeze o abordare ştiinţifică a istoriei, fără denaturări politice, ideologice sau religioase.

Republica Moldova aplică inadecvat, selectiv şi incomplet principiile europene privind predarea cursului de Istorie în şcoală.

Autorităţile în exerciţiu au profitat de faptul că metoda integrată de predare a istoriei este recomandată de Consiliul Europei pentru a elimina din învăţământul public cursul şi manualele de Istorie a Românilor şi pentru a introduce în loc un curs şi manuale care preiau doar declarativ metoda integrată de predare.

Manualele de “istorie integrată” reactualizează întregul arsenal de dogme şi clişee ale istoriografiei şi propagandei sovietice privind istoria poporului nostru, substituind adevărul istoric cu neadevărul şi falsul. Aceste manuale sunt puternic ideologizate, fapt care constituie o violare gravă a drepturilor elevilor la o instruire depolitizată şi deideologizată. Accentele antiamericane şi antieuropene nu lipsesc din manualele respective. Ele abundă de erori grave de ordin cognitiv, metodic, factologic şi chiar gramatical, fiind în consecinţă inutilizabile în procesul de instruire istorică, întrucât nu informează, ci dezinformează. Acestea nu formează cunoştinţe, ci derutează şi cultivă ignoranţa. Caracterul lor agramat constituie o altă cauză serioasă a eşecului procedurii de implementare a cursului de Istorie integrată.

Nici un manual de alternativă pentru cursul de Istorie nu a fost aprobat de Ministerul Educaţiei şi recomandat în învăţământ, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a principiilor europene în materie.

Congresul PPCD apreciază că autorităţile guvernamentale ale Republicii Moldova trebuie să renunţe la actualele manuale de istorie în favoarea altora, alcătuite în strictă conformitate cu adevărul istoric, oferind şi posibilitatea utilizării unor manuale de alternativă, potrivit recomandărilor Consiliului Europei.

Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind funcţionarea instituţiilor democratice Rezoluţia privind situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii