Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Congresul al IX-lea al Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

La 25 noiembrie 2007, în incinta Palatului Naţional din Chişinău şi-a ţinut lucrările Congresul al IX-lea al Partidului Popular Creştin Democrat. La Congres au participat 2502 delegaţi din toate filialele raionale şi municipale, inclusiv din UTA Găgăuzia şi Transnistria, precum şi 125 de invitaţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic, organizaţii neguvernamentale, oameni de cultură, reprezentanţi ai presei scrise şi electronice.

La lucrările Congresului au participat şi oaspeţi de onoare de peste hotare: din Germania — Manfred Gründ, preşedinte al Fracţiunii Uniunii Creştin-Democrate în Bundestagul Germaniei, şi Momkes Klemens, secretar al oficiului internaţional al CDU din Germania, din Italia — Ciro Di Costanzo, Secretar General al Parlamentului Mondial pentru Pace şi Securitate, împreună cu dl Giuseppe Caddeo şi dl Carlo Piatti, membri ai Parlamentului Mondial pentru Pace şi Securitate, din Bulgaria — Dora Hristova, membru al Consiliului Executiv al Uniunii Forţelor Democratice, şi Ergin Emin, director executiv al Asociaţiei Regiunilor din cadrul aceleiaşi formaţiuni.

Lucrările Congresului a început cu rugăciunea Tatăl nostru, rostită de preşedintele PPCD, Iurie Roşca, şi de întreaga asistenţă.

Congresul a fost salutat de invitaţii participanţi la Congres, Manfred Gründ, Ciro Di Costanzo şi Ergin Emin, precum şi de un şir de partide frăţeşti din familia creştin-democraţilor şi popularilor europeni, care au trimis mesaje de salut şi solidaritate: Emil Boc, Preşedinte al Partidului Democrat din România, Antoine Ripoll, în numele Grupului Partidului Popular European în Parlamentul European, Stavros N. Papastavrou, Secretar Internaţional al Partidului Neo Demokratia din Grecia, Jorge Moragas, Secretar Internaţional al Partidului Popular din Spania, Marian Jean Marinescu (România), membru al Parlamentului European, vicepreşedinte al Grupului PPE-DE, Dagfinn Hybraten, Preşedinte al Partidului Creştin Democrat Norvegian (KrF), Plamen Youroukov, Preşedinte al Uniunii Forţelor Democratice din Bulgaria, Prof. Dr. Bernhard Vogel, Preşedinte al Fundaţiei Konrad Adenauer, ex-Primministru al Germaniei.

Congresul a fost salutat şi de reprezentantul societăţii civile din Republica Moldova — Igor Boţan, Preşedintele Asociaţiei pentru Democraţie Participativă (ADEPT).

Delegaţii la forul creştin-democraţilor au audiat Raportul Preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, precum şi Raportul Comisiei de Cenzori, prezentat de dna Ioana Ciobanu. În dezbateri pe marginea ambelor rapoarte au luat cuvântul vicepreşedinţii PPCD Vlad Cubreacov şi Ştefan Secăreanu, Ion Moraru, fost deţinut politic şi represat, deputaţii Adriana Chiriac, Angela Aramă, Ion Varta şi Valentina Şerpu, Valeriu Berilă, preşedinte al raionului Ştefan Vodă şi preşedinte al Filialei raionale a PPCD, Monica Babuc, preşedinte al Societăţii Doamnelor Creştin-Democrate, Alexandru Corduneanu, preşedinte al Filialei municipale Chişinău şi preşedinte al fracţiunii PPCD în Consiliul municipal, Tudor Coşleţ, primar al satului Ulmu, raionul Ialoveni, şi preşedinte al Asociaţiei Primarilor şi Consilierilor Creştin-Democraţi, Igor Ciuru, consilier municipal Bălţi şi coordonator în staff-ul regional Nord, Anatol Rurac, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Natalia Petre, vicepreşedinte al raionului Ialoveni, Valeria Şeican, lector la Universitatea de Studii Europene din Moldova şi vicepreşedinte al Organizaţiei Profesorilor Creştin-Democraţi.

Congresul a votat modificări la Statutul PPCD, principala dintre acestea fiind Jurământul membrului PPCD, care a fost rostit solemn de toţi participanţii la for, stând în picioare şi cu mâna dreaptă la inimă. Apoi Congresul a votat Hotărârea privind aprobarea Agendei activităţilor organelor de conducere, structurilor teritoriale şi autonome ale PPCD şi un şir de Rezoluţii în probleme ce vizează dezvoltarea strategică a Republicii Moldova — REZOLUŢIA privind funcţionarea instituţiilor democratice, REZOLUŢIA privind problema identitară din Republica Moldova, REZOLUŢIA privind necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO, REZOLUŢIA privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, REZOLUŢIA privind Armata Naţională, REZOLUŢIA privind etapele şi elementele obligatorii pentru soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean, REZOLUŢIA privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina, REZOLUŢIA privind situaţia economică a Republicii Moldova, REZOLUŢIA privind autonomia publică locală, REZOLUŢIA privind situaţia din învăţământ, REZOLUŢIA privind situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii, REZOLUŢIA privind protecţia socială a populaţiei, REZOLUŢIA privind predarea Istoriei în şcoală, REZOLUŢIA privind necesitatea predării religiei în şcoală, REZOLUŢIA privind promovarea femeii în societate şi în politică, REZOLUŢIA privind situaţia social-economică a tinerilor.

Congresul a ales organele de conducere ale Partidului Popular Creştin Democrat. Domnul Ion Moraru a prezentat candidatura dlui Iurie Roşca, desemnată de către Consiliul Naţional, pentru funcţia de Preşedinte al PPCD, pe care Congresul a votat-o în unanimitate. Întru confirmarea încrederii şi susţinerii depline pe care o are partidul în liderul său şi drept reacţie la tentativele din afară de asasinare politică a Partidului Popular Creştin Democrat prin atacuri continui împotriva liderului, participanţii au aplaudat îndelung, stând în picioare, alegerea Preşedintelui. Vicepreşedinţi ai PPCD au fost realeşi Vlad Cubreacov şi Ştefan Secăreanu. Secretar General al PPCD a fost aleasă Adriana Chiriac. Congresul a ales de asemenea Consiliul Naţional şi Comisia de Cenzori.

Declaraţia preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, în legătură cu poziţia exprimată de preşedintele SUA George W. Bush la Praga Raportul Preşedintelui PPCD, Iurie ROŞCA, prezentat Congresului al IX-lea