Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind protecţia socială a populaţiei

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Congresul PPCD apreciază că situaţia social-economică precară a deteriorat substanţial nivelul de viaţă al populaţiei, generând grave probleme de ordin social. Statisticile oficiale denotă că celor mai slab asigurate 20% din populaţie le revin mai puţin de 5% din suma totală a veniturilor, iar altor 20% din numărul celor bogaţi le revin 50%. Conform estimărilor Băncii Mondiale, sub limita de sărăcie trăiesc 40% din populaţia Republicii Moldova, cei mai expuşi acestui fenomen fiind familiile cu mulţi copii, invalizii şi pensionarii. Prin politica socială incoerentă statul provoacă creşterea decalajului dintre bogaţi şi săraci.

Sistemul actual de asigurări sociale de stat este unul distorsionat, fără nici o legătură cu procesele economice din societate. Potrivit statisticilor recente, consumul real final din Republica Moldova pentru anul 2007 depăşeşte 50 de miliarde de lei, în timp ce Bugetul asigurărilor sociale de stat, vizând peste 30% din populaţia ţării, cuprinde doar 4,5 miliarde sau doar 9% din consumul real final.

Volumul indemnizaţiilor pentru familiile cu copii este descurajator de mic pentru o ţară cu un grad redus al natalităţii.

Este revoltător faptul că mărimea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului între 3 şi 16 ani se menţine, deja al şaselea an, la numai 50 de lei. Iar ca să devină beneficiar al acestei indemnizaţii derizorii, venitul mediu lunar al unui membru al familiei nu trebuie să depăşească suma de 54 de lei.

Într-o situaţie umilitoare se află invalizii care, comparativ cu alte categorii de persoane social-vulnerabile, depind în totalitate de instituţiile de asistenţă socială ale statului. Cuantumul indemnizaţiei pentru invalizii de gr. I este de doar 288 de lei, ceea ce constituie 19% din valoarea coşului minim de consum.

Este alarmantă situaţia pensionarilor, în special a celor din sistemul agrar. Raportată la procesele inflaţioniste şi la escaladarea preţurilor, puterea de cumpărare a pensiei este în continuă diminuare. Astfel, mărimea pensiei minime în sectorul agrar, de exemplu, este de numai 361 lei, ceea ce constituie doar 24% din valoarea coşului minim de consum.

Sunt lipsite cu desăvârşire de protecţie socială victimele represiunilor politice, cărora actuala guvernare le-a anulat toate înlesnirile sociale.

În afara sistemului de asigurări sociale obligatorii s-au pomenit cetăţenii Republicii Moldova care, siliţi de împrejurări, muncesc peste hotarele ţării. Aceştia nu vor beneficia de protecţie socială din partea statului, deşi contribuie în mod substanţial la creşterea veniturilor la bugetul de stat.

Avându-se în vedere situaţia relatată, Congresul PPCD apreciază ca fiind necesare:

Congresul al IX-lea al PPCD

Rezoluţia privind situaţia economică a Republicii Moldova Rezoluţia privind situaţia social-economică a tinerilor