Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind situaţia economică a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Congresul PPCD constată că, deşi parametrii macroeconomici care figurează în statisticile oficiale arată o dinamică pozitivă în dezvoltarea economiei naţionale, aceasta se datorează nu atât unor politici consistente ale Guvernului, cât fluxurilor de capital provenite din transferurile cetăţenilor aflaţi la munci peste hotare. Afluxul de capital din afara ţării a determinat creşterea capacităţii de cumpărare a cetăţenilor, însă resursele financiare respective nu sunt reinvestite, ci sunt utilizate în consum. Prin urmare, deşi aceste resurse permit populaţiei să suporte mai uşor majorarea preţurilor la produsele şi serviciile de bază, ele nu rezolvă principalele probleme ale economiei naţionale.

Astfel, autorităţile nu onorează în totalitate cele patru sarcini prioritare ale oricărei guvernări: menţinerea nivelului optim de inflaţie; creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi echilibrarea balanţei de plăţi (raportul între import şi export). Exodul masiv al forţei de muncă peste hotare este dovada cea mai elocventă a lipsei de oportunităţi de dezvoltare ascendenta a economiei naţionale, cauzată de fiscaliatea excesivă, de politici vamale distorsionate, care nu stimulează producătorul local, precum şi de lipsa unui mediu comepetitiv sănătos. Descurajarea liberei iniţiative economice are loc şi din cauza lipsei de facilităţi la importul de utilaje şi tehnologii avansate care generezează cresterea ofertei interne de bunuri si servicii (majoritatatea carora astazi sunt importate din banii remitentilor), precum şi prin taxarea informala/ascunsa excesivă a agenţilor economici, fenomen care provoacă menţinerea şi extinderea economiei tenebroase.

Birocraţia, multitudinea de autorizaţii şi licenţe necesare iniţierii unei afaceri, corupţia înrădăcinată în administraţia de stat, relaţiile clientelare între demnitari şi unele cercuri privilegiate de oameni de afaceri, lipsa unui sistem judecătoresc cu o reală independenţă în raport cu factorii politici, limitările excesive impuse sistemului creditar-bancar şi lipsa accesului întreprinzătorilor la resurse financiare sunt tot atâtea cauze suplimentare de descurajare a activităţii de antreprenoriat.

Pornind de la situaţia existentă, Congresul PPCD consideră drept prioritare pentru accelerarea dezvoltării economice a ţării întreprinderea următoarelor măsuri:

Congresul al IX-lea al PPCD

Rezoluţia privind etapele şi elementele obligatorii pentru soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean Rezoluţia privind protecţia socială a populaţiei