Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la necesitatea aprofundării reformelor politice şi instituţionale

|versiune pentru tipar||
PPCD / 21 februarie 2010
Partidul Popular Creştin Democrat

Partidul Popular Creştin Democrat, ca promotor consecvent al reformelor democratice, al principiilor statului de drept şi al respectării drepturilor omului, apreciază că odată cu instalarea actualei guvernări se creează premise noi pentru continuarea şi aprofundarea unor transformări fundamentale care să apropie în continuare şi cu mai mare intensitate Republica Moldova de legislaţia, practicile şi instituţiile europene.

Se impune perfecţionarea modelului constituţional al ţării. Astfel, pentru a evita în viitor crizele politice artificiale, generate de procedura greoaie de alegere a şefului statului, este necesară adoptarea formulei europene a formei de guvernământ republică parlamentară. Alegerea preşedintelui ţării de către Legislativ printr-o procedură simplificată, reducerea competenţelor acestuia şi lărgirea atribuţiilor Parlamentului şi ale Guvernului sunt elementele-cheie ale acestei reforme.

Reforma constituţională trebuie precedată de semnarea unui Pact Naţional pentru Reforma Constituţională şi Instituţională de către toate partidele, de reprezentanţii sectorului asociativ şi ai mass-media. Reforma constituţională şi instituţională trebuie realizată printr-un larg consens naţional şi cu susţinerea partenerilor europeni ai ţării, prin depăşirea partizanatului politic şi a intereselor circumstanţiale ale unor lideri politici. Această reformă trebuie să aibă drept obiectiv strategic transformarea Republicii Moldova într-o democraţie reprezentativă şi funcţională.

Este imperios necesară consolidarea independenţei şi a eficienţei Puterii Judecătoreşti atât prin ajustări legislative, cât şi prin măsuri administrative care i-ar oferi Justiţiei condiţii de muncă adecvate prin acordarea de edificii corespunzătoare instanţelor de judecată, precum şi prin asigurarea unei remunerări onorabile a corpului de judecători şi altor angajaţi ai acestui sistem.

De asemenea, este necesar ca statutul, rolul şi funcţiile Procuraturii Generale să fie aduse în conformitate cu statutul, rolul şi funcţiile rezervate acestui tip de instituţie într-o societate autentic democratică. Congresul constată că Procuratura Generală a Republicii Moldova se află în continuare sub controlul politic al Puterii în pofida angajamentelor Republicii Moldova asumate în faţa Consiliului Europei încă din 1995.

Ministerul de Interne trebuie reorganizat în mod cardinal, urmând ca această instituţie să fie reformată şi demilitarizată în conformitate cu rigorile Uniunii Europene.

Serviciul de Informaţii şi Securitate, care activează în baza unei legislaţii euroconforme, trebuie să se debaraseze de conducători şi ofiţeri care au activat în cadrul fostului KGB-ului sovietic ca organ de represiune politică a regimului totalitar.

Este necesară, de asemenea, consolidarea autonomiei puterii locale prin lărgirea atribuţiilor acordate acesteia, precum şi prin extinderea bazei fiscale, care să sporească capacitatea financiară a unităţilor teritorial-administrative de nivelul întâi şi doi.

Pentru a combate în mod eficient corupţia, crima organizată, utilizarea neraţională sau deturnarea banilor publici, traficul de fiinţe umane, de droguri şi armament se impune eficientizarea activităţii organelor de control financiar cum ar fi Curtea de Conturi, precum şi îmbunătăţirea radicală a activităţii organelor de drept. Astfel de măsuri pot să atingă efectul scontat doar în condiţiile în care instituţiile de stat specializate în efectuarea controlului financiar sau a anchetei vor fi scoase de sub controlul politic al guvernării.

Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la lustraţie Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la situaţia politică de moment