Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Proiectul Bugetului de stat pe anul 2009

|versiune pentru tipar||
PPCD / 31 octombrie 2008
Partidul Popular Creştin DemocratDomnule Preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Onorată asistenţă,

La o analiză comparativă şi cât se poate de obiectivă, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2009, sub aspectul cifrelor de bază, dar şi al structurii de venituri şi cheltuieli, se prezintă mult mai reuşit decât bugetele anterioare. Proiectul prezintă la toţi parametrii creşteri şi îmbunătăţiri, inclusiv în raport cu bugetul pe anul curent, 2008. Bineînţeles că acest proiect de buget nu este unul perfect, ca orice lucru făcut de mâna omului. Proiectul principalei legi a anului poate şi trebuie îmbunătăţit ca urmare a dezbaterii noastre parlamentare.

Elaborat pe fundalul crizei financiare globale, proiectul de buget pentru anul 2009 denotă realism şi prudenţă. Salutăm faptul că cifrele de bază, veniturile, în creştere cu 21% faţă de anul curent, cheltuielile, în creştere cu 23% faţă de anul 2008, şi deficitul bugetar în mărime de 573,8 milioane de lei, au fost consultate cu recenta misiune a Fondului Monetar Internaţional. Urmare a acestor consultări, deficitul bugetar a fost redus cu 200 milioane de lei. Proiectul de lege a fost elaborat pornind de la o creştere planificată a Produsului Intern Brut de 6% şi o inflaţie preconizată a se menţine la cota de 9,5%.

Astfel, planificarea bugetară pe anul viitor permite pregătirea unei creşteri substanţiale a fondurilor salariale pentru diverse categorii de angajaţi bugetari, inclusiv pentru cadrele didactice. Bineînţeles, chiar dacă majorările salariale respective sunt substanţiale şi binevenite, ele nu acoperă pe deplin nevoile acestor pături sociale. Ar fi de menţionat că aceste majorări se bazează pe situaţia reală din economia naţională şi pe capacitatea maximă de colectare a veniturilor bugetare. În acest sens ne exprimăm regretul că unele partide politice lansează apeluri populiste, cu profund iz electoral, de a se recurge la majorări salariale nerealiste, care nu ţin cont de capacitatea financiară a statului. Situaţia este dea dreptul comică dacă ne amintim că tocmai exponenţii acestor forţe politice au reprezentat guvernările anterioare care nu-şi onorau cu lunile şi chiar cu anii obligaţiile faţă de salariaţi şi pensionari.

Este legitim să ne întrebăm de ce oferta lor salarială era atât de mică, iar întârzierile la achitarea salariilor şi pensiilor atât de mari. Să nu uităm că tocmai aceşti guvernanţi de ieri sunt responsabili de slăbirea potenţialului economic al ţării, de compromiterea reformelor economice şi de instaurarea unei corupţii generalizate, fenomen care a descurajat libera iniţiativă economică, a degradat mediul de afaceri, a extins până la proporţii periculoase economia tenebroasă şi a redus la minimum investiţiile autohtone şi străine.

Este de remarcat că guvernului îi revine o responsabilitate fără precedent în contextul unei crize financiare globale nemaiîntâlnite, ale cărei efecte nu le poate prezice cu exactitate niciun specialist şi nicio instituţie financiară internaţională. Această situaţie gravă pe piaţa de capital din lume impune factorilor de decizie şi cetăţenilor Republicii Moldova responsabilitate şi solidaritate socială.

Un element nou şi pozitiv al proiectului de buget examinat astăzi îl prezintă apariţia unor capitole de finanţare ca dezvoltarea regională şi finanţarea partidelor politice, ceea ce ajustează politicile noastre bugetare la normele şi practicile europene în materie.

Fracţiunea Partidului Popular Creştin Democrat a elaborat un pachet de propuneri concrete pentru dezbaterea în lectura a treia, acestea vizând, în mod special, susţinerea colectivităţilor locale la capitolul investiţii capitale. Propunerile noastre, acumulate într-o conlucrare directă cu aleşii locali şi conducătorii de instituţii, se referă la nevoile stringente ale locuitorilor de la ţară. Am solicitat reorientarea unor fonduri suplimentare către grădiniţe, şcoli, spitale, case de cultură şi alte instituţii, pentru reparaţia, reconstrucţia şi reutilarea lor. Propunerile noastre privesc, de asemenea, reparaţia drumurilor, precum şi gazificarea unui şir de localităţi şi asigurarea lor cu apă potabilă.

Am dori, de asemenea, să menţionăm, în mod special, că în situaţia în care bugetul de stat nu are cum să acopere toate necesităţile colectivităţilor locale, este important să reuşim valorificarea mai eficientă a fondurilor europene, inclusiv a celor alocate de Comisia Europeană pentru cooperarea transfrontalieră. În vederea măririi capacităţii de absorbţie a fondurilor europene de către colectivităţile locale din ţara noastră, Fracţiunea PPCD propune crearea unei structuri speciale abilitate cu funcţiile de informare, identificare a problemelor, examinarea şi selectarea dosarelor, pregătirea proiectelor tehnice şi a studiilor de fezabilitate. Tot pe seama acestei structuri de stat trebuie trecute şi cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice şi a studiilor de fezabilitate.

Trebuie să subliniem că evoluţiile pozitive din economia naţională, ca şi climatul investiţional, sunt determinate în mare măsură de stabilitatea politică a ţării. În actuala perioadă de afirmare şi consolidare a statului nostru este nevoie să depăşim stereotipurile de gândire şi ticurile comportamentale politicianiste care împing actorii politici spre rivalităţi sterile şi ireconciliabile. Eforturile întregii clase politice trebuie să fie orientate spre atingerea unui scop strategic de primă importanţă: REPUBLICA MOLDOVA — O ŢARĂ DE SUCCES.

Vă mulţumesc!

Prezentat în plenul Parlamentului
de Vlad Cubreacov deputat PPCD
Declaraţia grupului parlamentar al PPCD La Chişinău a fost constituită Organizaţia Ucrainenilor Creştin-Democraţi