Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Hotărârea Marii Adunări Naţionale cu privire la reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 16 decembrie 1990
Partidul Popular Creştin Democrat

Declaraţia despre suveranitatea Republicii Moldova, astfel cum a fost adoptată de Sovietul Suprem al Republicii Moldova la 23 iunie 1990, specifică expres şi necondiţionat că realizarea acestui deziderat presupune făurirea statalităţii noastre, stabilirea, fără nici o restricţie, a relaţiilor diplomatice, politice şi economice cu alte state suverane, în conformitate cu dreptul internaţional.

În virtutea acestei declaraţii, adoptarea tuturor legilor privind organizarea şi funcţionarea structurilor statale proprii este de competenţa exclusivă a organului reprezentativ suprem al puterii de stat din republică.

Având în vedere că actuala structură administrativ-teritorială a Republicii Moldova este absolut improprie specificului nostru naţional, ea fiind impusă de către autorităţile de ocupaţie sovietică cu scopul vădit de a-şi impune şi menţine propriul sistem de dominaţie imperialist-comunistă, prin intermediul unui uriaş aparat birocratic ce a executat şi execută, fără discernământ şi fără responsabilitate, ordinele centrului, se impune adoptarea de urgenţă a unei legi cu privire la reforma administrativ-teritorială.

Menţinerea actualei divizări administrativ-teritoriale este de natură să perpetueze regimul de ocupaţie şi, în plus, să genereze noi şi imprevizibile reacţii de împotrivire mascată sau făţişă faţă de organele puterii de stat, la nivel republican şi local, ceea ce ar putea duce, în consecinţă, la blocarea artificială, interesată a întregului sistem al instituţiilor fundamentale ale Republicii Moldova.

Această lege trebuie, în mod necesar, să prevadă desfiinţarea în totalitate a actualelor structuri administrativ-teritoriale perimate şi înlocuirea lor cu un sistem nou, simplu şi eficient, ce îmbină armonios autonomia administrativă locală cu respectarea strictă a tuturor legilor adoptate de organul reprezentativ suprem al puterii de stat.

În baza celor expuse,
MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
Hotărăşte:

  1. Să susţină proiectul de lege prezentat Sovietului Suprem al Republicii Moldova Cu privire la reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
  2. Să ceară Sovietului Suprem al Republicii Moldova discutarea şi adoptarea neamânată a prezentei legi.

Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale

Hotărârea Marii Adunări Naţionale despre schimbarea denumirii republicii Hotărârea Marii Adunări Naţionale despre Radioteleviziunea Naţională a Republicii Moldova