Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la privatizare

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 24 aprilie 1994
Partidul Popular Creştin Democrat

Frontul Popular Creştin Democrat a optat întotdeauna pentru privatizare ca mijloc de formare a proprietăţii private şi condiţie indispensabilă pentru trecerea la economia de piaţă. Numai o privatizare adevărată, deci un sector privat puternic, poate asigura deetatizarea, atragerea investiţiilor străine, sporirea producţiei, stabilitatea economică şi politică. În ultimul timp, însă, Executivul republicii, precum şi Parlamentul, încearcă să revizuiască documentele adoptate anterior, interpretând totodată în mod arbitrar principiile de bază ale legislaţiei în vigoare.

Congresul FPCD îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia creată şi îşi reafirmă poziţia faţă de acest proces atât de necesar în calea spre noile relaţii economice. Vom milita în continuare pentru majorarea cotei patrimoniului de stat supus privatizării, pentru crearea condiţiilor de echitate socială între cetăţeni în procesul de privatizare, pentru sincronizarea procesului de privatizare cu programele de restructurare economică, proces ce ar stimula creşterea producţiei, crearea noilor locuri de muncă şi asigurarea rentabilităţii financiare. Congresul consideră că tergiversarea procesului de privatizare, precum şi tentativele de revizuire permanentă a actelor normative pot discredita însăşi ideea şi pot aduce mari prejudicii conceptului economiei de piaţă. Congresul reconfirmă opţiunea Mişcării FPCD pentru accelerarea acestui proces, pentru deetatizarea proprietăţii de stat şi susţinerea tuturor formelor de proprietate.

Congresul al IV-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la Mitropolia Basarabiei Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la politica externă