Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la reforma agrară

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 24 aprilie 1994
Partidul Popular Creştin Democrat

Frontul Popular Creştin Democrat, în calitatea sa de iniţiator şi promotor al reformelor în general şi al reformei agrare în particular, rămâne fidel politicii de dezvoltare a relaţiilor de piaţă şi a proprietăţii private.

Codul Funciar, act normativ care legalizează tipurile de proprietate asupra pământului şi relaţiile dintre proprietarii de pământ, a fost promovat în decembrie 1991 din iniţiativa şi cu concursul fracţiunii parlamentare a FPCD. Majoritatea parlamentară, însă, a reuşit să includă în acest act normativ principii străine relaţiilor de piaţă: proprietatea colectivă asupra pământului, dreptul de a vinde pământul numai din anul 2001 ş.a. Totodată, aceeaşi majoritate parlamentară a lipsit o bună parte din populaţia de la sate (medici, învăţători, funcţionari de stat, persoane care muncesc în centrele raionale ş.a.) de dreptul de a fi împroprietăriţi cu pământ, principala sursă de existenţă la sat.

După adoptarea Codului Funciar, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, împreună cu executivele raionale şi cu primăriile, au oprit prin diferite modalităţi promovarea reformei agrare şi împroprietărirea populaţiei cu pământ. Toate acestea au condus la apariţia unui val de nemulţumiri în localităţile săteşti, la adâncirea crizei economice, la sărăcirea populaţiei de la sate.

Tărăgănarea intenţionată a procesului de împroprietărire a ţăranilor cu pământ de către puterea executivă în perioada 1992–1993 şi în primăvara anului 1994 constituie o încălcare flagrantă a articolului 17 din Declaraţia universală a drepturilor omului, a articolelor 6 şi 11 din Pactul internaţional despre drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de Adunarea generală a ONU, document la care a aderat şi Republica Moldova.

Vina pentru criza economică de la sate, generată de sabotarea reformelor agrare şi de refuzul de a împroprietări ţăranii cu pământ, cade pe seama fostului şi actualului Guvern condus de Partidul Democrat Agrar.

Congresul FPCD se pronuţă pentru accelerarea reformei agrare, pentru crearea unui cadru legislativ ce ar facilita activitatea gospodăriilor ţărăneşti, pentru revizuirea Codului Funciar, astfel încât să se ofere tuturor păturilor sociale de la sat posibilitatea împroprietăririi cu pământ.

Congresul al IV-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la tendinţele de federalizare a Republicii Moldova Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la Mitropolia Basarabiei