Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Hotărârea Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la activitatea Frontului Popular Creştin Democrat în perioada februarie 1992 – aprilie 1994 şi direcţiile de bază ale activităţii ulterioare a Mişcării

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 24 aprilie 1994
Partidul Popular Creştin Democrat

Congresul al IV-lea al FPCD hotârăşte:

  1. Se ia act de raportul domnului Iurie Roşca, preşedinte executiv al FPCD, “Cu privire la activitatea Frontului Popular Creştin Democrat în perioada februarie 1992 — aprilie 1994 şi direcţiile de bază ale activităţii ulterioare a Mişcării”.
  2. Se aprobă activitatea Sfatului Frontului Popular Creştin Democrat în perioada de după ultimul Congres al Mişcării.
  3. Se aprobă raportul Comisiei de revizie şi control a FPCD.
  4. Se aprobă, ca direcţii de bază ale activităţii ulterioare a FPCD, Programul electoral al Alianţei Frontului Popular Creştin Democrat.
  5. Sfatul FPCD, secţiile raionale şi orăşeneşti, organizaţiile de bază, fiecare membru al Mişcării în parte să promoveze pe cale parlamentară şi extraparlamentară principiile Programului Frontului Popular Creştin Democrat de integrare în toate domeniile cu Ţara, creând astfel premise favorabile pentru înfăptuirea unităţii neamului românesc. Dincolo de orice conjunctură politică, integrarea cu România este o chestiune vitală pentru populaţia Republicii Moldova, iar unitatea neamului românesc, înainte de a fi obiectivul strategic al Mişcării noastre, este idealul unei naţiuni întregi, pe care nimeni nu o va putea sili să renunţe la dreptul de a-şi reface unitatea firească, distrusă în 1940 ca urmare a aplicării prevederilor secrete ale Pactului Ribbentrop-Molotov.

Congresul al IV-lea al PPCD

Raportul dlui Iurie ROŞCA, preşedinte executiv al FPCD, prezentat la Congresul IV Declaraţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la soarta deţinuţilor politici de la Tiraspol