Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Congresul al IV-lea al Frontului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 24 aprilie 1994
Partidul Popular Creştin Democrat

În ziua de 24 aprilie 1994, în sala Operei Naţionale din Chişinău şi-a ţinut lucrările cel de-al IV-lea Congres al Frontului Popular Creştin Democrat. După intonarea Imnului naţional de stat, cei 832 delegaţi au primit binecuvantarea părintelui protoiereu Petru Buburuz.

În calitate de oaspeţi la Congres au participat: Ion Solcan — vicepreşedinte al Senatului României şi vicepresedinte al Partidului Democraţiei Sociale din România, Iftenie Pop — secretar al Partidului Tărănesc Creştin Democrat, Ion Varlaam — consilier al preşedintelui Partidului Tărănesc Creştin Democrat, Victor Bojinaru — secretar pentru relaţii politice internaţionale al Partidului Democrat — FSN, Gheorghe Stancov — secretar al Biroului Executiv al Partidului Democrat — FSN, doctor Ioan Marinescu — reprezentant al Partidului România Mare, Mircea Sandu — membru al Colegiului Director al Partidului Alianţei Civice, Mircea Druc — preşedinte al Partidului Naţional al Reîntregirii, Marian Enache — ambasador al României la Chişinău; reprezentanţi ai ambasadelor Ucrainei, Bulgariei, Federaţiei Ruse, misiunii diplomatice din Bielarus ş.a.

Raportul de bază “Cu privire la activitatea Frontului Popular Creştin Democrat în perioada februarie 1992 — aprilie 1994 şi direcţiile de bază ale activităţii ulterioare a Mişcării” a fost przentat de dl Iurie Roşca, preşedinte executiv al FPCD, după care s-a procedat la deliberări pe marginea raportului.

Delegaţii au aprobat activitatea organelor de conducere ale Mişcării în perioada de după ultimul Congres al FPCD şi au trasat direcţiile de bază ale activităţii ulterioare. Congresul a aprobat programul electoral al formaţiunii. Au mai fost adoptate o serie de alte documente de mare importanţă, printre care Declaraţiile “Cu privire la politica antisocială a actualei puteri”, “Cu privire la soarta deţinuţilor politici de la Tiraspol” şi Rezoluţiile “Cu privire la pericolul anulării independenţei Republicii Moldova şi refacerii fostului imperiu sovietic”, “Cu privire la tendinţele de federalizare a Republicii Moldova”, “Cu privire la reforma agrară”, “Cu privire la Mitropolia Basarabiei”, “Cu privire la privatizare”, “Cu privire la politica externă”.

Congresul a adoptat de asemenea simbolul Mişcării FPCD — imaginea, proiectată într-un cerc, a Marelui şi Sfântului Ştefan, care înalţă în semn de binecuvântare Sfânta Cruce.

În conformitate cu statutul FPCD, delegaţii au dezbătut în continuare chestiunea cu privire la alegerea preşedintelui Frontului Popular Creştin Democrat. Cu această ocazie a luat cuvântul Mircea Druc, care a amintit asistenţei motivele care l-au silit acum un an să renunţe la funcţia de preşedinte al FPCD. În acelaşi timp dl Druc a salutat consecvenţa şi perspicacitatea de care dă dovadă FPCD în lupta pentru realizarea crezului naţional, optând în acest context pentru continuitatea acelei formule de conducere a formaţiunii care, în pofida tuturor intemperiilor politice, a creat în ultimul timp premise pentru impulsionarea mişcării de eliberare naţională din Basarabia.

Pentru funcţia de preşedinte al FPCD au fost propuse candidaturile dlor Iurie Roşca şi Sergiu Mocanu. Cu o majoritate covârşitoare de voturi preşedinte al Frontului Popular Creştin Democrat a fost ales dl Iurie Roşca.

Congresul s-a pronunţat asupra componenţei nominale a Sfatului Frontului Popular Creştin Democrat şi a Comisiei de revizie şi control. În funcţia de redactor-şef al săptămânalului “Ţara” a fost confirmat Ştefan Secăreanu.

Hotărârea Congresului al III-lea al FPCD cu privire la atitudinea faţă de actuala putere Raportul dlui Iurie ROŞCA, preşedinte executiv al FPCD, prezentat la Congresul IV