Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Hotărârea Congresului al IV-lea al FPCD despre simbolul Mişcării FPCD

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 24 aprilie 1994
Partidul Popular Creştin Democrat

Născut pe pământul românesc al Moldovei, Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare a fost numit şi cinstit dintotdeauna de poporul român de pretutindeni: Bun, Mare şi Sfânt. Bun — pentru faptele sale de milostenie. Mare — pentru iscusinţa cu care a condus ţara cu înţelepciune şi dreptate, Dumnezeu pedepsind prin el pe cei lacomi şi trădători. Sfânt — pentru lucrarea lui întru apărarea întregii creştinătăţi şi zidirea unui mare număr de biserici şi mănăstiri.

Congresul adoptă ca simbol al Mişcării FPCD imaginea, proiectată într-un cerc, a Sfântului şi Marelui Ştefan, care înalţă în semn de binecuvântare Sfânta Cruce.

Sub semnul nebiruitei Cruci a Măritului Voievod vom cuceri dreptatea noastră.

Congresul al IV-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la politica externă Congresul al V-lea al Frontului Popular Creştin Democrat