Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţie privind rezultatele Reuniunii de la Maastricht şi obiectivele Opoziţiei democratice

|versiune pentru tipar||
PPCDAMNPSDM (astăzi PSD) • PSLPR (astăzi PL) • PEMAVE (astăzi PVE) • PDMUCMPNR (astăzi NOI) / 4 decembrie 2003
Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova, format la 24 noiembrie curent, a întrunit, în cadrul Adunării Naţionale a Cetăţenilor, desfăşurate în Piaţa Marii Adunări Naţionale în ziua de 30 noiembrie, sprijinul participanţilor la acest for pentru continuarea acţiunilor ce au menirea de a stopa ofensiva Puterii asupra realizărilor democratice din Republica Moldova — Independenţa, Constituţia şi unitatea statului.

CAICRM salută eforturile ţărilor membre ale OSCE care — ţinînd cont de opţiunea majorităţii populaţiei din Republica Moldova de a avea un stat fără trupe străine pe teritoriul său — au pledat, şi la recentul for de la Maastricht, pentru retragerea militară rusă imediată din Republica Moldova şi pentru separarea îndeplinirii acestui angajament internaţional de către Rusia de reglementarea transnistreană. Accelerarea implicării concrete a Uniunii Europene şi a SUA în reinstaurarea securităţii în zona necontrolată de Republica Moldova, prin intermediul unei forţe de stabilizare, ar crea premisele pentru începerea derulării celor trei etape în soluţionarea conflictului — demilitarizarea, decriminalizarea, democratizarea. Opoziţia unită este convinsă că numai prin încurajarea unor soluţii ce vor lua în calcul demnitatea poporului Republicii Moldova şi voinţa sa, bazată pe conciliere naţională şi pe consensul forţelor politice, poate fi depăşită criza transnistreană, ce constituie, în continuare, un focar de instabilitate la hotarele de est ale UE şi NATO.

Pornind de la acest mandat, de la motivele ce au stat la baza unirii eforturilor forţelor democratice, reformatoare şi proeuropene în Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova, precum şi de la rezultatele Reuniunii de la Maastricht a miniştrilor de Externe ai ţărilor membre ale OSCE, CAICRM va pleda neabătut, pe căi democratice şi civilizate, pentru realizarea obiectivelor formulate în actele de constituire şi în documentele adoptate de recenta Adunare Naţională a Cetăţenilor.

Acestea sînt:

  1. Apărarea prevederilor constituţionale fundamentale privind suveranitatea, independenţa şi unitatea teritorială a statului.
  2. Sensibilizarea, în continuare, a forurilor europene competente în legătură cu nerespectarea repetată, de către Federaţia Rusă, a angajamentelor internaţionale privind retragerea necondiţionată a trupelor şi a arsenalului de pe teritoriul Republicii Moldova.
  3. Respingerea oricăror formule de reglementare transnistreană ce atentează la dreptul suveran al poporului Republicii Moldova de a decide asupra sistemului constituţional şi a instituţiilor sale reprezentative.
  4. Obţinerea respectării şi a realizării în societate, de către guvernanţi, a principiului constituţional privind pluralismul politic — angajament asumat ferm şi în faţa organismelor internaţionale de către Partidul Comuniştilor, care a monopolizat întreaga putere, prin suprimarea independenţei puterii judecătoreşti şi a autonomiei locale, şi care continuă să împiedice, în mod sfidător, accesul societăţii civile, al Opoziţiei politice la instituţiile mass-media publice.
  5. Informarea sistematică a observatorilor internaţionali din Republica Moldova, a instituţiilor europene de resort în legătură cu toate cazurile de încălcare gravă, de către Puterea comunistă, a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului — la întruniri publice, la informare, la exprimarea liberă a opiniilor, la libera circulaţie -, a drepturilor Opoziţiei, aceasta fiind supusă unor acţiuni de intimidare şi de persecutare, inclusiv fizică.
  6. Promovarea dialogului politic în societate, prin care forţele democratice să identifice şi să facă publice soluţii eficiente şi realizabile pentru problemele stringente ale Republicii Moldova, menite să întrunească încrederea populaţiei în capacitatea de a pregăti alternativa politică şi economică actualei guvernări comuniste — nefaste pentru avansarea statului nostru pe calea reformelor şi a integrării europene.
Serviciul de presă al CAICRM
Comunicat de presă al Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova Replică la etichetările aplicate de Preşedintele Voronin Opoziţiei unite