Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Apelul Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova către participanţii la Reuniunea de la Maastricht a Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe din ţările membre ale OSCE

|versiune pentru tipar||
PPCDAMNPSDM (astăzi PSD) • PSLPR (astăzi PL) • PEMAVE (astăzi PVE) • PDMUCMPNR (astăzi NOI) / 30 noiembrie 2003

Noi, participanţii la Adunarea Naţională a Cetăţenilor Republicii Moldova, întruniţi la apelul Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova, format de Opoziţia democratică unită şi de organizaţiile societăţii civile, solicităm Înaltului for al OSCE să ia în considerare voinţa noastră de a trăi într-un stat independent, liber şi democratic şi de a ne asigura un viitor european.

Această perspectivă este primejduită de aflarea ilegală — şi împotriva voinţei OSCE — a trupelor străine şi a autorităţilor, conduse de cetăţeni ai unei ţări străine, care au acaparat puterea cu forţa în partea de est a ţării noastre. Statul nostru are dreptul să apeleze la OSCE — iar dacă nu o face statul, o face societatea civilă astăzi — ca OSCE să aplice propriul său Cod al Conduitei vizînd aspectele militaro-politice ale securităţii, adoptat şi reconfirmat la Summit-urile OSCE de la Budapesta (1994) şi, respectiv, de la Istanbul (1999). Aceste documente prevăd consultări în cadrul OSCE, pentru examinarea acţiunilor ce trebuie întreprinse, atunci cînd un stat membru nu este în stare să îşi exercite puterea pe o parte a teritoriului său, controlate de forţe nesubordonate Puterii constituţionale.

Diferendul transnistrean din Republica Moldova nu are caracter etnic (deşi are consecinţe pe acest plan pentru majoritatea populaţiei Transnistriei), dar are un evident caracter politic şi geopolitic, victima sa fiind ţara noastră. În paralel, regimul de la Tiraspol a transformat teritoriul controlat de el într-o zonă a traficului ilegal de toate tipurile şi a criminalităţii organizate. Sprijinindu-se pe aparatul militar, poliţienesc şi propagandistic, pe reprimarea expresiei libere a opiniilor şi pe încălcarea brutală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, regimul de la Tiraspol este susţinut continuu — moral şi material — de cercurile şovine ale clasei politice de la Moscova, care se opun retragerii militare ruse de pe teritoriul nostru. În zona transnistreană supramilitarizată are loc un proces evident de deznaţionalizare şi de genocid etno-cultural, aplicat populaţiei băştinaşe.

Noi ne pronunţăm pentru o reglementare politică a conflictului şi considerăm că sînt necesare eforturi sporite din partea comunităţii internaţionale pentru reglementarea situaţiei din Transnistria. Totodată, societatea civilă din Republica Moldova nu poate accepta o pretinsă federalizare cu un teritoriu controlat politic de un regim ilegal, sprijinit de forţe militare străine, condus de cetăţenii unei puteri străine şi neavînd nici unul din parametrii unui subiect al vreunei federaţii.

Nu poate fi democratică o “federalizare” cu autorităţi militaro-poliţiste-mafiotice, reprezentînd o putere străină care s-a instalat cu forţa pe o parte a teritoriului statului. A legifera puterea unei asemenea grupări în zona respectivă şi a-i acorda acestei grupări o parte a guvernării centrale, în timp ce trupele străine rămîn pe teritoriul ţării, ar însemna sfîrşitul oricăror speranţe de independenţă, democraţie şi europenism pentru Republica Moldova.

De asemenea, nu poate fi pus un stat european sub “garanţiile”, adică supravegherea guvernelor Rusiei şi Ucrainei, fără participarea directă a ţărilor occidentale. O asemenea soluţie nu există nicăieri în Europa sau în lume şi n-ar fi acceptată de nici un guvern care îşi respectă ţara, cu atît mai puţin de societatea civilă care priveşte hotărît spre Europa.

Orice referendum desfăşurat în condiţiile monopolului comunist asupra radioteleviziunii publice în dreapta Nistrului şi sub dictatura din stînga Nistrului ar fi nedemocratic şi nevalabil.

Iată de ce considerăm că diferendul transnistrean nicidecum nu poate fi soluţionat doar prin aplicarea propusei formule de federalizare, care va conduce practic la dispariţia Republicii Moldova ca stat şi scoaterea ei din Europa. Anume acest pericol îl prezintă Proiectul “de la Kiev” din iulie 2002 — concretizat recent în propunerea celor trei mediatori — şi Memorandumul propus de Federaţia Rusă la 15 noiembrie 2003, prin acestea urmărindu-se transformarea statului nostru într-un protectorat străin. În acest sens, exprimăm vot de blam Puterii comuniste de la Chişinău pentru tentativele de distrugere a Republicii Moldova ca stat, prin acceptarea unor planuri impuse din afară, contrare Constituţiei, cu violarea principiilor democratice.

Experienţa acumulată de-a lungul anilor a demonstrat că actualul mecanism pentagonal de reglementare a situaţiei din Transnistria, în care rolul principal îi revine Rusiei, nu poate oferi soluţii echitabile şi durabile.

În asemenea condiţii, în deplină conformitate cu prevederile Cartei Securităţii Europene, adoptate de Summit-ul OSCE de la Istanbul (1999), solicităm ajutorul membrilor Organizaţiei pentru:

Reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova au propus o soluţionare politică europeană pentru Transnistria. O numim strategia celor 3 D: demilitarizare, decriminalizare, democratizare. Propunem OSCE — conform mandatului său democratic — să intre imediat în consultări cu reprezentanţii societăţii civile, referitor la aplicarea strategiei celor 3 D în Transnistria.

Facem apel către Înaltul for al OSCE să ia în considerare faptul că orice plan de reglementare a situaţiei din Transnistria trebuie să ţină cont de normele şi procedurile constituţionale în vigoare, de voinţa poporului Republicii Moldova care doreşte să trăiască într-un stat democratic, în familia popoarelor europene.

Declaraţia Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova Comunicat de presă al Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova