Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia cu privire la integrarea Republicii Moldova în structurile europene şi euroatlantice

|versiune pentru tipar||
PPCD / 16 mai 2004
Partidul Popular Creştin DemocratCongresul VIII al PPCD relevă că Republica Moldova nu a reuşit să valorifice oportunităţile oferite de noul context geopolitic pentru integrarea ţării în NATO şi UE. Demnitarii de prim rang care s-au succedat la guvernare din momentul proclamării Independenţei şi până în prezent s-au arătat incapabili să dea o direcţie fermă şi univocă politicii externe a ţării. Astfel, la ora actuală, când un şir de ţări din spaţiul ex-comunist au ajuns să fie admise în cele două instituţii internaţionale complementare, NATO şi UE, iar altele sunt în curs de aderare, Republica Moldova rămâne la nivelul unor naive declaraţii de intenţii.

Întrucât ţara noastră nu-şi poate asigura suveranitatea şi integritatea teritorială decât prin obţinerea unui sistem de garanţii internaţionale, ea urmează să creeze alianţe şi relaţii de parteneriat strategic capabile să răspundă intereselor noastre naţionale în materie de securitate.

În acest scop este nevoie să fie abandonat conceptul pretinsei neutralităţi în favoarea apropierii de cea mai puternică alianţă politico-militară din lume, Alianţa Nord-Atlantică. Pentru a face faţă presiunilor politico-militare externe, Republica Moldova trebuie să realizeze restructurarea Forţelor Armate şi să recurgă la ajustarea lor la standardele Alianţei, urmând să fie iniţiate neîntârziat negocieri privind integrarea în NATO. Se ştie că nici o ţară din fostul spaţiu dominat de URSS nu a reuşit să devină membru al UE înainte de a accede în NATO.

Chiar dacă pentru moment oficialii de la Bruxelles îşi arată rezervele faţă de eventuala admitere a Moldovei, Ucrainei şi Republicii Belarus în UE, Congresul PPCD apreciază că recenta extindere a UE şi obţinerea statutului de vecin al acestei comunităţi de state vor impulsiona puternic vectorul proeuropean în ţările respective. Astăzi în Europa o nouă cortină de fier devine imposibilă.

Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică sunt două organizaţii spre care aspiră toate statele din zonă. Numai integrarea în acest spaţiu politic, economic şi de securitate colectivă poate asigura Republicii Moldova o dezvoltare durabilă care să aducă cetăţenilor ei stabilitate şi prosperitate.

Ţara noastră trebuie să participe activ la procesele de globalizare şi integrare continentală şi regională. Ea urmează să aspire la un loc demn în familia popoarelor europene, abandonând postura de entitate statală plasată într-o zonă gri, bântuită de insecuritate, sărăcie şi banditism.

Republica Moldova trebuie să respingă statutul de anexă geopolitică a Rusiei, să se debaraseze de complexele de stat mic, aflat la cheremul unei supraputeri cu ticuri imperiale şi să refuze rolul de cordon sanitar între spaţiul euroatlantic şi cel euroasiatic.

Dreptul firesc de admitere în spaţiul Schengen constituie un imperativ pentru statul nostru. Libera circulaţie a celor patru valori — forţa de muncă, mărfurile, serviciile şi capitalurile — va avea efecte benefice asupra dezvoltării economiei şi va determina creşterea nivelului de viaţă al cetăţenilor. Armonizarea legislaţiei economice, coordonarea politicii monetar-creditare, bugetare, fiscale, vamale şi valutare sunt condiţii indispensabile pentru derularea eficientă a proceselor integraţioniste. Fortificarea instituţiilor democratice, respectarea necondiţionată a drepturilor omului, dezvoltarea economiei de piaţă şi afirmarea principiilor statului de drept, precum şi soluţionarea diferendului transnistrean sunt factori de primă importanţă pentru apropierea Republicii Moldova de spaţiul comunitar.

Rezolutia cu privire la condamnarea totalitarismului comunist Proclamatia cu privire la strategia electorala