Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţia Congresului al XI-lea al PPCD cu privire la relaţiile dintre Republica Moldova şi Rusia

|versiune pentru tipar||
PPCD / 23 noiembrie 2008
Partidul Popular Creştin Democrat

Republica Moldova ca stat independent reprezintă expresia voinţei de libertate şi de emancipare naţională a poporului nostru, care s-a aflat sub dominaţia Imperiului Rus şi Sovietic, fiind supus unui proces sistematic de deznaţionalizare şi rusificare. Alături de celelalte popoare captive din fostul spaţiu dominat de URSS, care şi-au redobândit independenţa, poporul Republicii Moldova şi-a asumat cu fermitate dreptul la autoguvernare şi la un destin croit în conformitate cu interesele naţionale ale ţării.

Afirmarea ţării noastre ca stat independent, prosper şi democratic, realizarea aspiraţiilor ei legitime de integrare în Uniunea Europeană şi NATO întâmpină impedimente grave din partea Federaţiei Ruse. Aceasta se manifestă prin politica externă tot mai dură a administraţiei de la Moscova, care a revenit la retorica şi practicile neoimperiale şi ţinteşte menţinerea noilor state independente din fosta URSS sub dominaţia sa. Extinderea UE şi NATO spre Răsărit şi voinţa popoarelor ţărilor din regiunea noastră de a se integra în aceste instituţii internaţionale sunt tratate cu ostilitate de Kremlin.

Politica de confruntare cu Occidentul, linia expansionistă şi încercarea de a rediviza Europa în sfere de influenţă, contrar voinţei libere a popoarelor şi prin sfidarea normelor de drept internaţional, arată clar faptul că Federaţia Rusă alunecă astăzi spre o abordare a relaţiilor internaţionale cunoscută din trista perioadă a “războiului rece”.

Cea mai gravă consecinţă a liniei dure promovate de Rusia în raport cu ţara noastră este refuzul ei de a-şi onora propriile angajamente internaţionale privind retragerea trupelor şi armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova.

Separatismul teritorial din stânga Nistrului este rezultatul direct al politicii neoimperiale a Federaţiei Ruse. Starea de ocupaţie militară în care se află ţara noastră este probată direct de prezenţa trupelor ruse care fac posibilă menţinerea unei administraţii de ocupaţie în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, formate din cetăţeni ai Rusiei.

Acum exact cinci ani, Moscova a încercat să distrugă sistemul constituţional al ţării noastre şi să îşi perpetueze prezenţa militară prin semnarea Memorandumului Kozak. Acel document politic prevedea crearea şi menţinerea unei baze militare ruseşti pe teritoriul ţării noastre până în 2020. Datorită acţiunilor ferme de protest, iniţiate de Partidul Popular Creştin Democrat, Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei, care reunea o serie de partide şi organizaţii neguvernamentale, precum şi datorită poziţiei adoptate de Preşedintele Vladimir Voronin, care în ultimă instanţă a respins semnarea acelui document, pericolul de legalizare a stării de ocupaţie a fost atunci evitat.

Hotărârile privind reglementarea diferendului transnistrean din 10 iunie 2005 şi Legea din 22 iulie 2005 cu privire la principiile de bază ale reglementării acestui conflict, adoptate prin consens de către Parlament, reprezintă o victorie politică importantă şi un scut politico-juridic al ţării în procesul de negocieri cu Rusia.

În condiţiile dure ale acestui război non-militar, Republica Moldova este ţara-ţintă pentru statul-agresor. Acţiunile Moscovei sunt concentrate spre susţinerea financiară şi politică a unui şir de partide-satelit şi a unor structuri media în scopul formării unei majorităţi post-electorale obediente care să aleagă un preşedinte docil, controlat din exterior. Astfel, se urmăreşte subordonarea ţării intereselor imperiale ruseşti, blocarea procesului de integrare europeană şi legalizarea prezenţei armatei ruse pe teritoriul ţării noastre.

În aceste condiţii, PPCD consideră drept obligaţia sa morală să depună toate eforturile pentru a obţine un rezultat electoral solid, care ar împiedica realizarea acestui scenariu inspirat de Rusia.

PPCD face apel către Federaţia Rusă să înceteze violarea normelor de drept internaţional şi să-şi evacueze trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova.

PPCD le este recunoscător tuturor partenerilor internaţionali (ONU, OSCE, UE, SUA, Consiliul Europei şi NATO), statelor vecine (România şi Ucraina) pentru sprijinul constant şi hotărât orientat spre soluţionarea paşnică şi durabilă a diferendului transnistrean prin încetarea stării de ocupaţie şi restabilirea unităţii teritoriale a ţării.

PPCD va căuta să dezvolte relaţii pragmatice de cooperare între Republica Moldova şi Rusia, bazate pe respect reciproc şi neamestec în treburile interne. La baza consolidării raporturilor pozitive dintre statele noastre va sta capacitatea Rusiei de a-şi onora angajamentele de încetare a stării de ocupaţie şi de renunţare la politica de dictat asupra statelor postsovietice.

Manifestul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat Rezoluţia Congresului al XI-lea al PPCD cu privire la condamnarea Marii Înfometări (Holodomor) din anii 1932–1933 din Ucraina