Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Rezoluţia Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei

|versiune pentru tipar||
PPCDAMNPSDM (astăzi PSD) • PSLPR (astăzi PL) • PEMAVE (astăzi PVE) • PDMUCMPNR (astăzi NOI) / 30 noiembrie 2003

Noi, cetăţenii Republicii Moldova, reuniţi astăzi, 30 noiembrie 2003, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, la apelul Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei, constituit din voinţa comună a tuturor partidelor parlamentare şi extraparlamentare de orientare democratică şi a celor mai active organizaţii ale societăţii civile din Republica Moldova, pentru a protesta împotriva tentativelor Memorandumului de federalizare propus de Federaţia Rusă, constatăm următoarele:

  1. Memorandumul de federalizare a Republicii Moldova, propus de Federaţia Rusă, este un atentat direct la regimul constituţional, la independenţa, suveranitatea şi caracterul unitar al Republicii Moldova. Pe parcursul aflării sale la guvernare, regimul comunist a urmărit în permanenţă, prin legile adoptate, prin deciziile guvernamentale şi administrative lichidarea statului nostru.
  2. Această politică s-a manifestat prin depopularea teritoriului naţional, prin provocarea unor condiţii de trai şi a unui climat social sub limita sărăciei, care au generat emigrarea masivă a populaţiei băştinaşe.
  3. Partidul Comuniştilor subminează toate cuceririle democratice şi naţionale obţinute din la 1989 pînă în prezent, distruge sistemul de învăţămînt prin impunerea unei false istorii de factură sovietică şi prin rusificarea şcolilor româneşti, ucrainene, găgăuze şi bulgare. Guvernanţii comunişti au restrîns considerabil libertăţile democratice asigurate de Constituţie şi de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, au lichidat independenţa puterii judecătoreşti şi autonomia puterii locale. Autorităţile comuniste au reinstaurat cenzura la posturile naţionale de radio şi televiziune. Ele au dezlănţuit prin intermediul organelor de forţă o teroare psihologică împotriva oponenţilor politici şi a cetăţenilor care nu împărtăşesc linia oficială a puterii.
  4. Comuniştii promovează o politică externă care a înrăutăţit relaţiile cu statele vecine, România şi Ucraina, iar în ultimul timp şi cu Federaţia Rusă, precum şi cu partenerii strategici ai Republicii Moldova, UE şi SUA, cu structurile financiare internaţionale. Schimbarea vectorului politicii externe s-a produs prin promovarea unei diplomaţii duplicitare în raport cu Uniunea Europeană şi SUA şi prin plasarea reală, definitivă şi ireversibilă a statului pe orbita politicii şi intereselor geostrategice ale Federaţiei Ruse.
  5. Prin încălcarea gravă a Constituţiei, Partidul Comuniştilor a monopolizat puterile legislativă, executivă şi judecătorească, instaurînd un regim autoritar în persoana Preşedintelui Vladimir Voronin, care a transformat legislativul într-o maşină de vot, iar executivul într-un guvern “de buzunar”.
  6. Guvernarea incompetentă a regimului comunist a culminat cu elaborarea şi parafarea de către preşedintele Vladimir Voronin a Memorandumului propus de Federaţia Rusă care în realitate este un plan de lichidare a statului Republica Moldova. Aceste acţiuni arată, odată în plus, esenţa antidemocratică şi antistatală a Partidului Comuniştilor.
  7. Partidul Comuniştilor se manifestă ca un partid străin aspiraţiilor democratice ale statului de drept, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă, în conformitate cu articolul 1 (3) din Constituţie, valori supreme şi sînt garantate. Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a jurat, în temeiul articolul 79 din Constituţie, să apere democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. Potrivit articolului 142 al Constituţiei, dreptul de a modifica caracterul independent şi unitar al Statului îi aparţine doar poporului suveran care îl exercită în mod direct (articolul 2 din Constituţie). Astfel, Preşedintele Voronin şi Partidul Comuniştilor condus de el se fac vinovaţi de uzurparea puterii de stat, ceea ce constituie, conform articolului 2 (2) al Constituţiei, cea mai gravă crimă împotriva poporului.
În temeiul celor expuse, Adunarea Naţională a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova CERE:

Demisia Preşedintelui Vladimir Voronin şi convocarea alegerilor parlamentare anticipate ca singură soluţie de depăşire a crizei politice din ţară.

Reafirmăm ataşamentul nostru necondiţionat faţă de actele fundamentale ale statului — Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991 şi Constituţia Ţării.

Ne angajăm în faţa întregii lumi, ca oameni cu sentimente patriotice profunde, responsabili de soarta Patriei noastre Republica Moldova, să ne apărăm Ţara şi drepturile fundamentale, călăuzindu-ne în toate acţiunile de normele democratice şi interesele vitale ale poporului.

Respingem hotărît orice încercare de impunere a unor schimbări a caracterului suveran şi independent, unitar şi indivizibil a Statului nostru prin ignorarea prevederilor constituţionale în vigoare şi contrar voinţei poporului.

Declarăm că retragerea neîntîrziată şi necondiţionată a trupelor şi arsenalului militar al Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în termenele stabilite de reuniunile OSCE de la Istanbul (1999) şi Porto (2002) reprezintă prima condiţie a soluţionării democratice a problemei transnistrene şi a asigurării independenţei Republicii Moldova. Orice încercare de a impune o modificare a actualului regim constituţional prin constrîngeri din exterior va fi lovită de nulitate juridică şi va provoca o destabilizare de proporţii cu consecinţe imprevizibile pentru această parte a Europei.

Apelăm la autorităţile Federaţiei Ruse ca acestea să adopte un comportament civilizat, sincer, respectuos şi echitabil în relaţiile cu Republica Moldova, neadmiţînd înrăutăţirea lor în funcţie de un proiect de document lansat de statul rus, cum ar fi Memorandumul din 15 noiembrie 2003 sau în alte situaţii care nu întrunesc consensul.

Dumnezeu să ocrotească Republica Moldova!

Apelul Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova către Misiunile diplomatice acreditate la Chişinău Declaraţia Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova