Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la statutul armatei sovietice pe teritoriul Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 1 iulie 1990
Partidul Popular Creştin Democrat

Armata sovietică a pătruns în spaţiul românesc dintre Nistru şi Prut la 28 iunie 1940 ca forţă de agresiune a regimului totalitar sovietic şi continuă a fi o armată de ocupaţie, fapt recunoscut de Parlamentul Republicii Moldova prin hotărârea sa din 23 iunie 1990 cu privire la aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a protocoalelor adiţionale secrete, din 23 august 1939, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord.

Frontul Popular din Moldova susţine această hotărâre şi consideră că aflarea pe teritoriul Moldovei a unităţilor armatei sovietice de la 28 iunie 1940 încoace nu are nici un temei juridic şi aduce prejudicii considerabile de ordin politic, economic, ecologic şi psihologic poporului băştinaş. Cincizeci de ani unităţile acestei armate de ocupaţie folosesc spaţiul terestru, aerian şi maritim al Moldovei, în detrimentul şi contrar voinţei poporului băştinaş.

În acelaşi timp, devin tot mai frecvente cazurile de maltratare fizică a tinerilor înrolaţi în armata sovietică, multe din ele soldate cu victime.

În baza celor expuse mai sus, Frontul Popular din Moldova apelează la Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova să sisteze activitatea şi asigurarea materială şi financiară a comisariatelor militare ale Ministerului Apărării al URSS aflate pe teritoriul Moldovei; să anuleze articolele respective din Codul penal al RSSM ce prevăd sancţionarea persoanelor care refuză să presteze serviciul militar; să oblige comitetele executive de toate nivelurile să nu participe la recrutarea în rândurile armatei sovietice a tinerilor din republică, începând cu campania de înregimentare din toamna anului 1990.

Congresul al II-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la abolirea cultului personalităţii lui Lenin Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la situaţia ecologică din Republica Moldova