Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la consecinţele guvernării antisociale a Partidului Democrat Agrar din Moldova

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 9 iunie 1996
Partidul Popular Creştin Democrat

Congresul al V-lea al FPCD constată că efectele guvernării Partidului Democrat Agrar în coaliţie cu Unitatea Socialistă sunt de-a dreptul dezastruoase şi afectează profund absoluta majoritate a populaţiei. Motivul principal al situaţiei catastrofale din economie este sacrificarea intereselor economice ale republicii şi cetăţenilor ei în schimbul unor interese politice. Orientarea unilaterală spre o colaborare cu spaţiul ex-sovietic şi în primul rând cu Rusia, care se confruntă şi ea cu dificultăţi economice şi mai grave, păstrarea sistemului administrativ de comandă şi torpilarea reformelor au provocat actualul colaps economic.

Indexarea veniturilor băneşti ale populaţiei, achitarea la timp a pensiilor şi salariilor, asigurarea minimului de trai au rămas doar nişte promisiuni electorale deşarte.

Totodată a sporit considerabil numărul şomerilor care nu se bucură de nici un sprijin din partea Guvernului.

Ca rezultat, mortalitatea a depăşit natalitatea, fenomen care nu poate fi calificat altfel decât un adevărat genocid împotriva propriului popor.

Revizuirea de către Guvern şi partidul de guvernământ a conceptului de privatizare s-a soldat cu profanarea privatizării patrimoniului naţional şi îmbogăţirea vechii nomenclaturi comuniste din contul averii poporului. Astfel majoritatea covârşitoare a populaţiei a rămas în afara privatizării şi împroprietăririi, fiind sortită sărăciei şi emigrării în căutare de lucru. Sub tutela partidului de guvernământ corupţia a pătruns adânc în toate structurile statului, în vârfurile autorităţilor centrale şi locale. Concreşterea structurilor mafiotice cu cele statale ameninţă grav drepturile constituţionale şi civile ale cetăţenilor, uzurpează puterea de stat şi periclitează viabilitatea societăţii. În consecinţă, criminalitatea a atins dimensiuni catastrofale, iar Republica Moldova a devenit pentru criminali un teritoriu în care pot ucide şi jefui fără pedeapsă. Privatizarea patrimoniului naţional de către nomenclatura agro-comunistă, corupţia şi criminalitatea sunt rezultatul direct al politicii Guvernului Sangheli.

Valul de revolte sociale, greve, blocările căilor ferate şi ale automagistralelor, mitingurile de protest sunt ignorate cu desăvârşire de către actualul regim. În loc să dea curs revendicărilor legitime ale cetăţenilor ajunşi în pragul disperării, Puterea îşi creează un cadru legislativ care permite reprimarea oricăror proteste sociale.

Având în vedere situaţia critică în care s-a pomenit populaţia republicii, precum şi nedorinţa şi incapacitatea partidului de guvernământ de a face faţă necesităţilor populaţiei, de a combate privatizarea ilicită, corupţia şi criminalitatea organizată, considerăm că singura şansă de stopare a prăbuşirii nivelului de trai al populaţiei este demisia Guvernului Sangheli.

Congresul al V-lea al PPCD

Raportul preşedintelui FPCD, Iurie ROŞCA, prezentat la Congresul V Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la deţinuţii politici