Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Statutului Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar||
PPCD / 16 mai 2004
Partidul Popular Creştin DemocratExaminând şi generalizând propunerile înaintate de reprezentanţii filialelor teritoriale şi organizaţiilor autonome ale partidului, Congresul hotărăşte:

1. Statutul Partidului Popular Creştin Democrat se modifică şi se completează după cum urmează:

Articolul 3 va avea următoarea redacţie: “Art. 3. PPCD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legislaţia naţională şi cea internaţională la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Statut”.

La articolul 15, după cuvintele “cereri adresate în scris” se adaugă cuvintele “preşedintelui organizaţiei de bază sau”.

Articolul 16 va avea următoarea redacţie: “Art. 16. Cererea de înscriere în partid este examinată şi aprobată de către Biroul sau Consiliul filialei respective”.

În articolul 17, după cuvântul “şedinţa” se adaugă cuvintele: “Biroului, Consiliului sau la Conferinţa filialei”.

În articolul 18, cuvintele “în care s-au înscris” vor fi înlocuite cu cuvintele “în raza căreia domiciliază”.

În articolul 28, cuvintele “Persoanele sancţionate conform art. 27” vor fi înlocuite cu cuvintele “Persoanele care s-au retras sau au fost excluse din PPCD”, iar cuvintele “ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului” vor fi substituite cu cuvintele “ca urmare a apartenenţei lor anterioare la partid”.

În articolul 36, primele două alineate vor fi înlocuite cu următorul alineat: “Alegerea Preşedintelui partidului, a vicepreşedinţilor partidului şi a secretarului general, a Consiliului Naţional şi a Comisiei de cenzori se face cu votul majorităţii delegaţilor înregistraţi”.

Articolul 37 va avea următoarea redacţie: “Art. 37. Consiliul Naţional este organul suprem de conducere al PPCD în perioada dintre congrese şi se compune din preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general al partidului, preşedinţii filialelor partidului, preşedinţii şi vicepreşedinţii organizaţiilor autonome ale partidului, plus un număr de membri stabilit de congres.”

În articolul 42, după cuvintele “audiază rapoartele şefilor de departamente”, se adaugă cuvintele “preşedinţilor filialelor teritoriale, preşedinţilor organizaţiilor autonome”.

Alineatul 2 al articolului 44 se completează cu o nouă propoziţie: “în caz de forţă majoră, interimatul funcţiei de preşedinte este asigurat de unul dintre vicepreşedinţi la propunerea Biroului permanent.”

Alineatul 2 al articolului 48 va avea următoarea redacţie: “alege preşedintele, vicepreşedinţii, consiliul, secretarul filialei şi comisia de cenzori.”

Articolul 48 se va completa cu un nou alineat care va avea următorul cuprins: “alege delegaţii la Congresul partidului”.

Articolul 49 va avea următoarea redacţie: “Art. 49 Consiliul filialei este organul de conducere al filialei partidului în perioada dintre conferinţe şi se formează din preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul filialei, preşedinţii organizaţiilor de bază şi preşedinţii structurilor teritoriale ale organizaţiei autonome, plus un număr de membri stabilit de conferinţă.”

Din articolul 50 se omit prevederile: “alege vicepreşedinţii filialei; desemnează preşedintele biroului filialei, la propunerea preşedintelui filialei”.

Din articolul 53 se omit cuvintele “înregistrează cererile de înscriere în partid”.

Articolul 56 se completează cu cuvintele “evidenţa membrilor PPCD din filială”.

Articolul 57 va avea următoarea redacţie: “Art. 57. Adunarea generală este organul suprem de conducere al organizaţiei de bază şi este convocată de Consiliul local sau de preşedintele organizaţiei de bază, de regulă, lunar. Adunarea generală poate fi convocată, de asemenea, la propunerea organelor de conducere ierarhic superioare şi la cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei de bază.”

Alineatul 2 al articolului 63 va avea următoarea redacţie: “donaţii benevole din partea persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

Din articolul 66 se omit cuvintele: “de Adunarea generală”.

Articolul 69 este omis în întregime.

2. Secretarul general va prezenta Ministerului Justiţiei completările şi modificările adoptate la Congres în vederea înregistrării în conformitate cu legea despre partidele politice.

Raportul preşedintelui PPCD Iurie ROŞCA, prezentat la Congresul VIII Rezoluţia cu privire la promovarea femeii în politică