Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia cu privire la promovarea femeii în politică

|versiune pentru tipar||
PPCD / 16 mai 2004
Partidul Popular Creştin DemocratDemocraţia Creştină ca doctrină modernă oferă o viziune organică asupra omului şi a lumii, viziune întemeiată pe tradiţia iudeo-creştină a europenilor care plasează persoana umană în centrul preocupărilor societăţii guvernate spiritualmente de Dumnezeu. Această concepţie umanistă oferă o relaţie de complementaritate şi unitate organică între bărbaţi şi femei. Egalitatea firească între cele două genuri, ca şi rolul social al familiei, continuatoare a civilizaţiei umane, toleranţa şi deschiderea pentru valoarea morală şi profesională a fiecărui membru al societăţii, bărbaţi şi femei deopotrivă, constituie elementele definitorii ale Democraţiei Creştine.

Partidul Popular Creştin Democrat, ca instituţie politică întemeiată pe tradiţia naţională şi pe modernitatea occidentală, a avut ca preocupare permanentă promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a principiului toleranţei şi al respectului pentru toţi membrii societăţii. Unul dintre principiile fundamentale de care se conduce PPCD este cel al promovării active a femeii în societate în general şi în viaţa publică în particular. Societatea Doamnelor Creştin Democrate ca organizaţie autonomă a PPCD este expresia directă a acestei preocupări. Recentul for naţional al acestei prestigioase organizaţii de femei, care a întrunit peste l 300 de participante din întreaga ţară, a arătat o dată în plus atât problemele deosebit de grave cărora trebuie să le facă faţă femeile, cât şi o ţinută intelectuală şi cetăţenească exemplară. Reforma în interiorul partidului nostru, începută cu ani în urmă, a fost continuată şi la alegerile locale de anul trecut. Astfel, din cei opt consilieri ai PPCD în consiliul municipal Chişinău patru sunt doamne. Printre aleşii noştri locali un loc de frunte îl au femeile care deţin funcţii de primar. Conducerea mai multor filiale teritoriale ale partidului este asigurată de femei.

În spiritul afirmării plenare a femeii în viaţa politică şi pentru a aduce un suflu nou în mijlocul întregii clase politice din ţară, Congresul Partidului Popular Creştin Democrat aprobă hotărârea Biroului Permanent din 5 aprilie 2004 de a promova în viitorul Parlament al Republicii Moldova pe listele sale electorale 50% bărbaţi şi 50% femei. Ordinea înscrierii pe listă va fi proporţională urmând ca bărbaţii şi femeile să se succeadă unul după altul de la nr. 1 până la nr. 103.

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Statutului Partidului Popular Creştin Democrat Rezoluţia cu privire la corupţie