Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui filialei raionale Căuşeni a Partidului Popular Creştin Democrat Ignat ŢURCANU şi Anatol CĂRĂUŞ

|versiune pentru tipar||
PPCD / 18 august 2004
Partidul Popular Creştin DemocratConsiderăm că a sosit timpul deciziilor calitativ noi, care ar asigura schimbarea reală la faţă a societăţii moldoveneşti. Uneori complicate, dureroase, dar absolut necesare în condiţiile actuale. Considerăm că s-au copt premisele, s-au definitivat motivele. De aceea, ne declarăm, prin prezenta, ieşirea din rîndurile Partidului Popular Creştin Democrat şi aderarea la Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»”.

Este o decizie matură, cîntărită, pentru că nu sîntem novici în partid şi în activitatea politică în general. Sîntem printre întemeietorii Frontului Popular, ulterior PPCD, sîntem conducători ai filialei raionale la al doilea mandat, consilieri raionali, unul dintre noi şi preşedinte al fracţiunii PPCD în Consiliul raional. În calitate de membri ai acestei formaţiuni am pledat şi luptat pentru renaşterea valorilor naţionale, pentru independenţa şi integritatea teritorială a ţării, am pus umărul la soluţionarea mai multor probleme vitale ale concetăţenilor noştri din regiunea Căuşenilor.

Principalul motiv al deciziei noastre ţine de stilul autoritarist din viaţa internă de partid a PPCD, promovat de conducerea formaţiunii. Atmosfera de la ultimul congres al PPCD, cu alegerea preşedintelui partidului fără contracandidaţi, la care au lipsit dezbaterile interne şi luările de cuvînt ale persoanelor cu altă opinie, constituie doar un singur exemplu, foarte elocvent, în acest sens.

Pînă acum nu am putut lua o decizie radicală din motive care ţin atît de viaţa internă a partidului, cît şi de condiţiile social-politice generale din Republica Moldova. Astăzi, însă, aceste condiţii s-au schimbat. Situaţia democraţiei în PPCD continuă să degradeze, în timp ce în ţară se constituie o societate civilă destul de matură, bazată pe principii democratice, se finalizează procesul de constituire a spectrului politic şi de aşezare a majorităţii formaţiunilor politice pe aceleaşi temelii democratice. Republica Moldova se află în centrul atenţiei organismelor europene, în special în problema institutelor democratice şi a drepturilor omului.

Stilul conducătorilor PPCD face practic imposibilă extinderea bazei sociale a partidului, aderarea unui număr semnificativ de noi membri şi simpatizanţi, precum şi coalizarea cu alte formaţiuni politice, în aceste condiţii, există pericolul real ca PPCD să se menţină şi în continuare în starea de opoziţie permanentă şi să se confirme temerile că nu ar fi apt de a prelua puterea. Iar aceasta înseamnă permanentizarea actualului regim de guvernămînt al Partidului comuniştilor şi, respectiv, distrugerea Republicii Moldova ca stat şi aruncarea populaţiei ei într-un şi mai mare hău al sărăciei.

Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»”, din contra, devine o formaţiune tot mai atrăgătoare, inclusiv prin spiritul democratic de discutare şi luare a deciziilor, prin potenţialul intelectual şi de unificare a forţelor politice democratice din ţară, el fiind unul din componentele importante ale Blocului “Moldova Democrată”. Sîntem convinşi că scopurile pe care şi le propune, de a contribui la îmbunătăţirea eficientă a vieţii concetăţenilor noştri, prin înlăturarea de la putere a regimului comunist, coincid cu ale noastre şi astfel vom putea continua cauza căreia i-am consacrat viaţa.

Îi asigurăm pe foştii colegi de partid, mulţi dintre care ne susţin în ceea ce facem, că rămînem devotaţi aceloraşi valori şi principii ale românismului, pentru care am luptat împreună. Decizia noastră este una ireversibilă, pentru că democratizarea nu are alternativă.

/Săptămîna, An. XII, Nr.34(608), 20.08.2004/
Apel al Partidului Popular Creştin Democrat către Summitul NATO de la Istanbul din 28–29 iunie 2004 Scrisoarea dlui Iurie Roşca către Victor Iuşcenco