Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Mesaje din Europa

|versiune pentru tipar||
PPCD / 23 noiembrie 2008
Partidul Popular Creştin Democrat

Wilfried Martens, preşedintele Partidului Popular European (PPE):

“PPCD contribuie la modernizarea Republicii Moldova”

Dragi prieteni,

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez pe această cale Congresului PPCD şi regret că nu pot participa personal la acest eveniment important. Republica Moldova este în pragul unor noi alegeri generale preconizate pentru primăvara anului 2009 şi PPCD, care este membru al Partidului Popular European, îşi lansează astăzi platforma electorală.

Familia noastră politică, familia PPE, împărtăşeşte şi promovează valori comune ca pacea, stabilitatea şi prosperitatea cetăţenilor din ţările noastre. PPCD, ca membru al familiei noastre politice, reprezintă garanţia cea mai sigură că Moldova va deveni într-o bună zi membru al Uniunii Europene.

PPCD contribuie la modernizarea Republicii Moldova. Îmi exprim convingerea că voi urmaţi o cale dreaptă şi că veţi obţine rezultate care vor consolida rolul PPCD pe scena politică moldoveană.

Creştin-democraţii europeni au stat la originea Proiectului European prin părinţii săi fondatori Robert Schuman, Alcide De Gasperi şi Konrad Adenauer. Datorită contribuţiei noastre, Europa a devenit un spaţiu al siguranţei şi prosperităţii. Cunoaştem bogata noastră istorie şi ne mândrim cu ea. Dar asta nu înseamnă că ne oprim aici. Scopul nostru este să facem faţă provocărilor timpului pentru a făuri un viitor sigur pentru generaţiile viitoare. Acum ne revine nouă această responsabilitate, tot aşa cum înaintaşii noştri creştin-democraţi şi-au asumat-o în raport cu noi.

Într-o lume globalizată, cum este a noastră, cu noi supraputeri economice precum India, China şi Brazilia, singura opţiune este să ne întoarcem cu faţa spre Uniunea Europeană pentru a ne asigura viitorul economic, identitatea noastră europeană, sistemul nostru democratic, statul de drept, respectarea şi protejarea minorităţilor, sistemul nostru social şi diversitatea culturală şi lingvistică.

În această lume globalizată este nevoie, mai cu seamă, să ne fundamentăm politicile pe valori.

Întâmpinăm provocări enorme: criza economică şi bancară, schimbările climatice, supravieţuirea demografică a Europei, nevoia de a lupta pentru o Europă prosperă, necesitatea asigurării coeziunii sociale şi a oportunităţilor pentru fiecare, nevoia de a combate terorismul şi crima organizată.

Avem încredere în PPCD, care poate face faţă acestor provocări şi transforma Republica Moldova într-o ţară europeană de succes.

Adresându-vă cele mai bune urări pentru un Congres de succes, vreau să vă asigur de cooperarea şi solidaritatea noastră statornică.

Joseph Daul, preşedintele Grupului Partidului Popular European şi al Democraţilor Europeni din Parlamentul European:

“PPCD este unul din partidele cele mai experimentate din Moldova, un promotor al democraţiei şi al luptei pentru drepturile omului”

Domnule Preşedinte, dragă Iurie Roşca, dragi prieteni din cadrul Partidului Popular Creştin Democrat,

Vă mulţumesc călduros pentru invitaţia de a participa la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Dumneavoastră, întrunit la Chişinău în data de 23 noiembrie. Sunt foarte bucuros să vă pot adresa acest mesaj de prietenie, chiar dacă nu pot fi astăzi fizic alături de voi.

Partidul Dumneavoastră este membru al marii familii a Democraţiei Creştine Europene. Vă exprimăm solidaritatea şi încrederea noastră în tot ceea ce faceţi pe plan politic. PPCD este unul din partidele cele mai experimentate din Moldova, un promotor al democraţiei şi al luptei pentru drepturile omului în această regiune a continentului.

Deviza Congresului PPCD: “Republica Moldova — o ţară de succes” este formulată excelent. Voi aţi făcut progrese mari şi ştim că lucraţi eficient în interesul ţării voastre, pentru a-i asigura un viitor sigur şi pentru ca ambiţiile ei europene să devină realitate.

În cadrul Politicii de Vecinătate a Uniunii Europene perspectiva europeană a Republicii Moldova devine din ce în ce mai clară.

În primăvara anului viitor veţi fi antrenaţi în campania electorală şi noi vă urăm ca alegătorii să-şi reînnoiască încrederea în voi şi să vă acorde mandatul prin care să-i puteţi susţine şi apăra, astfel încât să conduceţi naţiunea voastră către condiţia de adevărată ţară de succes european.

Cât despre bunul meu prieten Iurie Roşca, noi îi dorim să devină marele favorit pentru alegerile prezidenţiale din Republica Moldova.

Vă urez un Congres de succes, cu decizii fructuoase pentru partidul vostru şi pentru viitorul Moldovei.

Göran Hägglund, preşedinte al Partidului Creştin Democrat suedez, ministru al Afacerilor Sociale:

Ne-am simţit întotdeauna aproape de partidul nostru înfrăţit din Moldova — PPCD

Dragi membri ai PPCD, stimaţi delegaţi,

Vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la Congresul PPCD. Chiar dacă din punct de vedere geografic ne aflăm departe unii de alţii, noi ne-am simţit întotdeauna aproape de partidul nostru înfrăţit din Moldova — PPCD. Ultimii ani nu au fost foarte uşori pentru dumneavoastră şi noi suntem conştienţi de lupta pe care o duceţi pentru asigurarea unei dezvoltări democratice în ţara voastră, pentru creşterea economică şi o societate civil viabilă. În ciuda tuturor dificultăţilor suntem mândri şi bucuroşi de succesul şi stabilitatea partidului vostru pe parcursul ultimilor douăzeci de ani. Acest congres este o dovadă a realizării voastre de a fi parte naturală a familiei creştin-democraţilor europeni şi vă asigurăm de susţinerea deplină în eforturile pentru alegerile parlamentare, precum şi de integrarea viitoare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Dragan Čović, preşedintele Uniunii Democrate a Croaţilor din Bosnia-Herţegovina:

“Succesul PPCD este şi succesul tuturor celorlalte partide membre ale PPE”

Domnule preşedinte Iurie Roşca,

Am primit cu deosebită bucurie invitaţia de a participa la Congresul partidului nostru frăţesc PPCD, care face parte din Partidul Popular European. Urez Congresului dumneavoastră lucrări fructuoase şi de succes. Totodată, îmi exprim convingerea că PPCD va înregistra un succes remarcabil în apropiatele alegeri pentru parlamentul ţării dumneavoastră. Vreau să subliniez că succesul PPCD este şi succesul tuturor celorlalte partide membre ale PPE. Ştim că veţi lua astăzi în dezbatere cele mai importante chestiuni de ordin politic, economic şi social din ţara dumneavoastră şi din întreaga regiune. Suntem convinşi că veţi identifica cele mai bune soluţii care să asigure prosperitatea Moldovei şi să fie în beneficiul poporului dumneavoastră şi al întregii regiuni.

Boris Tarasiuk, preşedinte al Mişcării Populare “RUH” din Ucraina:

“Suntem mândri de faptul că, alături de PPCD, facem parte din aceeaşi familie politică”

Stimate domnule Preşedinte Iurie Roşca,

În numele Mişcării Populare “RUH” din Ucraina şi în numele meu personal doresc să vă adresez felicitări dumneavoastră şi tuturor delegaţilor la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Popular Creştin Democrat din Republica Moldova.

Mişcarea Populară “RUH” din Ucraina şi PPCD din Republica Moldova au multe lucruri în comun. Noi împărtăşim aceleaşi scopuri, cum sunt: integrarea statelor noastre în Uniunea Europeană şi NATO, apărăm drepturile şi libertăţile concetăţenilor noştri, luptăm pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor din ţările noastre, pentru stabilitatea şi prosperarea Ucrainei şi a Republicii Moldovei. Suntem mândri de faptul că, alături de Partidul Popular Creştin Democrat, facem parte din aceeaşi familie politică a Partidului Popular European. Folosindu-mă de ocazie, vă urez o activitate constructivă şi fructuoasă, orientată spre reaşezarea societăţii din Republica Moldova pe temelia valorilor şi standardelor europene.

Ciro Di Costanzo, secretar general al Parlamentului Mondial pentru Pace şi Securitate:

Republica Moldova trebuie să fie o ţară de succes european

Stimate domnule Preşedinte Iurie Roşca,

În numele preşedintelui Parlamentului Mondial pentru Pace şi Securitate, Monsenior Voctor Busa, şi în numele meu personal vă adresez dumneavoastră şi tuturor membrilor Partidului Popular Creştin Democrat din Moldova cele mai sincere urări de succes. Nutresc convingerea că sacrificiile voastre de-a lungul acestor peste 20 de ani de luptă în serviciul poporului Moldovei se vor fructifica în apropiatele alegeri parlamentare. Republica Moldova trebuie să fie o ţară de succes european, o ţară a stabilităţii, a păcii şi dreptăţii.

Ahmet Ferit Ülker, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Turcia în Republica Moldova:

Vă rog să acceptaţi asigurările înaltei mele consideraţiuni

Stimate domnule Iurie Roşca,

Am primit cu deosebită plăcere invitaţia dumneavoastră la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Popular Creştin Democrat din Republica Moldova. Spre regret, din cauza unor angajamente asumate anterior, nu voi reuşi să particip la Congres, dar sunt sigur că acest eveniment va servi drept un for util pentru membrii partidului dumneavoastră şi pentru toţi oaspeţii invitaţi. Cu acest prilej, Vă rog să acceptaţi asigurările înaltei mele consideraţiuni.

Doris PACK, membră a Uniunii Creştin Democrate din Germania, preşedinte al Organizaţiei de Femei a Partidului Popular European, europarlamentar:

“PPCD a jucat un rol decisiv în promovarea reformelor administrativăşi agrară din Moldova”

Stimaţi participanţi la Congresul al XI-lea al PPCD, stimate domnule preşedinte Iurie Roşca,

Folosesc ocazia pentru a vă transmite acest cald şi prietenesc mesaj. Partidul Popular Creştin Democrat a jucat un rol decisiv în promovarea reformelor administrativă şi agrară din Moldova, iar alegerile precedente au demonstrat că partidul dumneavoastră şi susţinătorii lui au ferma încredere că legalitatea, democraţia şi voinţa populară vor triumfa. Transmit Partidului Popular Creştin Democrat semnul solidarităţii mele şi vă urez succes deplin în efortul dumneavoastră de afirmare a suveranităţii poporului şi de consolidare a democraţiei din Moldova.

Mesajul Filialei Noii Generaţii din Bucureşti:

“Inima creştin-democrată bate la fel de intens şi de o parte, şi de alta a Prutului”

Noi, tinerii creştin-democraţi din capitala României, Bucureşti, vă transmitem un călduros salut frăţesc. Distanţa de peste 500 de kilometri care desparte cele două capitale devine insignifiantă din moment ce inima creştin-democrată bate la fel de intens şi de o parte, şi de alta a Prutului. Şansa de a ne forma în spiritul european într-o ţară care a reuşit să cucerească Europa este unică. Iată de ce sperăm ca familia noastră politică să găsească în noi un partener de încredere, un partener care, credem, va contribui la apropierea şi ulterioara aderare a Moldovei la Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică. Sperăm din tot sufletul că energia, tenacitatea şi puterea caracteristică tânărului să ne ajute în drumul nostru, iar mintea rece şi sufletul fierbinte să devină deviza acestui responsabil demers.

Jacek Saryusz-Wolski, preşedinte al Comisiei pentru Relaţii Externe a Parlamentului European, ex-ministru al Poloniei pentru Afaceri Europene, preşedinte al delegaţiei poloneze în Parlamentul comunitar de la Bruxelles:

Vă urez un Congres fructuos şi sper că cetăţenii Republicii Moldova vor vota la viitoarele alegeri parlamentare din 2009 pentru reprezentanţii PPCD, care promovează democraţia şi drepturile omului.

Jo Vandeurzen, ministrul Justiţiei şi al Reformelor instituţionale şi viceprim-ministru al Regatului Belgiei:

Vă transmit cele mai sincere urări de bine

Domnule Preşedinte Iurie Roşca,

Am primit cu bucurie şi recunoştinţă invitaţia dumneavoastră de a participa la cel de-al XI-lea Congres al PPCD. Vă transmit cele mai sincere urări de bine, asigurându-vă că voi găsi în timpul apropiat oportunitatea de a vă întâlni personal. Le transmit tuturor delegaţilor la Congres sentimentele mele de înaltă preţuire.

Klemens Mömkes, secretar internaţional al Uniunii Creştin Democrate din Germania:

Vă urez succes deplin Congresului şi rezultate bune pentru PPCD în viitoarele alegeri.

Marian Jean Marinescu, europarlamentar român, vicepreşedinte al Grupului Partidului Popular European şi al Democraţilor Europeni:

“PPCD are toate resursele necesare pentru a duce la îndeplinire aspiraţiile europene legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova”

Domnule Preşedinte Iurie Roşca, dragi prieteni creştin-democraţi,

Îmi face o deosebită plăcere să pot susţine, prin acest mesaj, acest eveniment deosebit de important din viaţa Partidului Popular Creştin Democrat. Permiteţi-mi, în primul rând, să vă adresez, încă o dată, cele mai sincere mulţumiri pentru participarea dumneavoastră la cel de-al XI-lea Dialog cu Biserica Ortodoxă al Grupului PPE-DE, organizat în luna octombrie la Iaşi. Sper ca această fructuoasă colaborare să continue şi să se extindă pe viitor, consolidând pe această cale relaţiile dintre partidul pe care îl reprezentaţi şi Grupul Popular din Parlamentul European, relaţii bazate pe comuniunea de valori populare creştin-democrate şi pe unitatea de viziune politică bazată, în primul rând, pe îndeplinirea dorinţelor cetăţenilor.

Permiteţi-mi să reiterez convingerea că Partidul Popular Creştin Democrat are toate resursele, precum şi susţinerea populară necesare pentru a duce la îndeplinire aspiraţiile europene legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova, angajamentul dumneavoastră asumat pentru ideea europeană fiind nu numai liantul dintre forţele noastre politice, ci şi motorul apropierii fireşti dintre România şi Republica Moldova.

Asigurându-vă încă o dată de întreg sprijinul meu şi al popularilor europeni, doresc mult succes lucrărilor Congresului Partidului Popular Creştin Democrat şi îmi exprim speranţa că evoluţiile viitoare vor reconfirma justeţea opţiunilor noastre comune, în beneficiul românilor, oriunde s-ar afla.

Pavol Hrusovsky, preşedintele Mişcării Democrat-Creştine, Bratislava, Slovacia:

“Este foarte important ca PPCD să garanteze, să asigure şi să promoveze valorile creştine şi democratice în societatea din Moldova”

Stimate domnule Preşedinte Iurie Roşca,

În calitatea mea de preşedinte al Mişcării Democrat-Creştine din Slovacia apreciez în mod deosebit activitatea colegilor noştri creştin-democraţi din Republica Moldova. Cunosc din experienţă proprie cât de greu este uneori să defineşti şi să implementezi valori ca libertatea persoanei, familia compusă din bărbat şi femeie spre naşterea de prunci, economia socială de piaţă, demnitatea fiecărei fiinţe umane din momentul conceperii până la moartea naturală, într-o ţară în care aceste valori naturale, inerente şi invariabile sunt adesea încălcate.

Din acest motiv, Mişcarea Democrat-Creştină din Slovacia susţine eforturile dumneavoastră de consolidare a poziţiei PPCD pe scena politică a Moldovei ca urmare a alegerilor generale din primăvara anului 2009. Pentru noi este foarte important ca PPCD, ghidat de cele mai nobile intenţii şi deţinând puterea politică, să garanteze, să asigure şi să promoveze valorile creştine şi democratice în societatea din Moldova, să susţină statul de drept, pluralismul politic şi echilibrul dintre puteri.

Vreau să vă asigur, de asemenea, că Mişcarea Democrat-Creştină din Slovacia este un mare susţinător al integrării europene a ţărilor care au voinţa şi curajul politic pentru a implementa normele şi standardele Uniunii Europene, ţări care au, pe lângă identitatea lor naţională, şi o identitate europeană. Voi, dragi fraţi Moldoveni şi Europeni, trebuie să ştiţi că nu există nicio îndoială în ceea ce priveşte semnarea în viitorul apropiat a unui Acord de asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

Urez succes Congresului PPCD şi realizări în activitatea dumneavoastră politică.

David Cameron, preşedinte al Partidului Conservator din Marea Britanie:

Vă doresc mult succes în dezbaterea de astăzi şi în apropiata campanie electorală pentru Parlamentul Republicii Moldova.

Therry Mariani, însărcinat cu Afaceri Internaţionale şi Problemele Francezilor de peste hotare:

Pentru noi Republica Moldova constituie o prioritate

Vă urez un Congres de succes şi îmi exprim convingerea că veţi reconfirma şi cu această ocazie ataşamentul vostru pentru Europa şi voinţa politică de a consolida raporturile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Pentru noi, colegii voştri francezi, Republica Moldova constituie o prioritate. În acest sens, Uniunea pentru Mişcarea Populară din Franţa speră că veţi desfăşura o campanie de succes în parlamentarele din 2009 şi asigură PPCD de întregul său sprijin.

Veaceslav Kirilenko, preşedintele partidului “Naşa Ukraina”:

PPCD constituie o treaptă importantă în calea dezvoltării contactelor dintre Moldova şi UE

Stimate domnule preşedinte Iurie Roşca,

Îmi exprim convingerea că cel de-al XI-lea Congres al Partidului Popular Creştin Democrat, la care participă politicieni europeni şi moldoveni de frunte, va constitui o treaptă importantă în calea dezvoltării contactelor dintre Moldova şi UE. Poziţia activă a PPCD de apărare şi dezvoltare a valorilor creştine în Republica Moldova oglindeşte constant aspiraţiile societăţii moldovene de a deveni parte a unei Europe democratice, sigure şi prospere.

Nutresc convingerea că forul de astăzi inaugurează o nouă etapă de cooperare avansată între forţa dumneavoastră politică şi cele mai importante partide politice din Europa, constituind un nou reper în dezvoltarea democratică a Moldovei şi a întregii noastre regiuni. Folosesc acest prilej pentru a le ura succes deplin delegaţiilor şi participanţilor la cel de-al XI-lea Congres al PPCD, fiind convins că vom menţine la aceleaşi cote de până acum colaborarea dintre Partidul Popular Creştin Democrat şi Mişcarea Populară “Naşa Ukraina”.

Sursa: www.flux.md

Rezoluţia Congresului al XI-lea al PPCD cu privire la condamnarea Marii Înfometări (Holodomor) din anii 1932–1933 din Ucraina Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova romii sunt reprezentaţi la nivel politic