Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Acord de colaborare între PPCD şi “Solidaritatea Cetăţenească” din Ucraina

|versiune pentru tipar||
PPCD / 3 noiembrie 2010
Partidul Popular Creştin Democrat

Partidul Popular Creştin Democrat din Republica Moldova şi Partidul “Solidaritatea cetăţenească” din Ucraina au semnat, pe data de 3 noiembrie, la Kiev, un acord de parteneriat şi colaborare.

În textul documentului, care a fost semnat de preşedinţii celor două formaţiuni politice, Iurie Roşca şi Victor Palii, se spune următoarele:

“Solidaritatea Cetăţenească” şi PPCD, ca partide politice care exprimă interesele cetăţenilor din două state vecine, legate de relaţii de prietenie milenară şi care tind spre edificarea unor societăţi cu o democraţie funcţională şi a unor modele economice dezvoltate pe baza antreprenoriatul liber şi relaţii economice de piaţă,

Conducându-se de dorinţa de a extinde relaţiile de bună vecinătate şi de consolidare a colaborării pe toate planurile dintre Ucraina şi Moldova în beneficiu popoarelor noastre,

Reieşind din scopurile comune de modernizare a statelor noastre şi de intensificare a colaborării politice, economice şi culturale,

Având în vedere necesitatea exercitării unei influenţe benefice asupra stabilităţii şi dezvoltării regiunii în care ne aflăm,

Exprimând dorinţa de a face în permanenţă schimb de experienţă între partidele noastre ca instituţii democratice care au drept scop participarea la guvernarea ţărilor lor la nivel naţional, regional şi local în beneficiu popoarelor Ucrainei şi Moldovei,

Tinzând spre un schimb de experienţă permanent în domeniul construcţiei statale, perfecţionării cadrului legal şi continuării reformelor politice şi economice,

Părţile au convenit asupra semnării acestui Acord de parteneriat şi colaborare.

Conducerea Partidului Politic “Solidaritatea Cetăţenească” şi PPCD au decis să întreţină un contact permanent şi eficient, să facă schimb de informaţii privind situaţia la zi din ţările noastre, să participe la forumurile bilaterale şi multilaterale.

Părţile consideră că relaţiile ţărilor noastre cu statele vecine Rusia, Belorus, România, Polonia, Ungaria trebuie să cunoască o dezvoltare continuă, o intensificare multilaterală, în baza principiilor respectului reciproc, eficienţei economice şi a colaborării multilaterale.

Urmărind scopul accederii ţărilor noastre în Uniunea Europeană, partidele noastre vor contribui la amplificarea procesului de integrare europeană, care va fi rezultatul unor reformelor interne de durată, de amploare şi responsabile şi, de asemenea, vor lărgi colaborarea multilaterală cu partenerii europeni.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Sursa: www.flux.md

Masă rotundă pentru depăşirea crizei constituţionale Teze ale PPCD în legătură cu vizita în Republica Moldova a dlui Wilfried Martens, preşedinte PPE, şi susţinerea exprimată de domnia sa lui Vladimir Filat şi PLDM