Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului XIII PPCD “Cu privire la situaţia actuală a puterii locale în preajma alegerilor”

|versiune pentru tipar||
PPCD / 20 februarie 2011 | 
Partidul Popular Creştin Democrat

Congresul PPCD constată că după succesiunea la guvernare din anul 2009 şi alegerile anticipate din 2010 noua guvernare, autointitulată democratică şi proeuropeană, nu a întreprins nimic pentru a le reda autorităţilor locale autonomia şi pentru a pune în aplicare principiul autoguvernării colectivităţilor locale.

“Verticala puterii”, instituită de fosta guvernare comunistă în preajma alegerilor locale din 2003, care a anulat reforma realizată în 1999, a rămas intactă. Puterea centrală continuă să controleze în mod abuziv autorităţile din teritoriu, prin pârghii administrative şi financiare. Coruperea aleşilor locali şi migrarea masivă a acestora dinspre fostul partid de guvernământ spre partidele componente ale actualei puteri a devenit o practică vicioasă.

Încă din momentul aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei, în 1995, atât APCE, cât şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale au adoptat nenumărate recomandări şi au făcut apeluri repetate la autorităţile ţării noastre să ajusteze legislaţia şi practicile în domeniu la standardele europene. Dacă fosta guvernare comunistă manifesta o voinţă politică limitată în a promova reformele şi era tratată pe bună dreptate în mod critic de partenerii noştri europeni, noile autorităţi nu au mai avut parte de acelaşi tratament critic din partea institutiilor europene. Justificările exponenţilor Alianţei pentru Integrare Europeană, precum că şi această reformă a fost ignorată din cauza lipsei de cooperare din partea opoziţiei comuniste sau a instabilităţii politice, nu au nici o acoperire reală. Ajustarea legislaţiei în domeniu ţine de adoptarea unor modificări cu simpla majoritate de voturi, pe care coaliţia de guvernământ o deţine în Parlament a doua oară succesiv. Adevăratele cauze ale nedorinţei de a reforma puterea locală ţin de scopurile nedeclarate ale puterii de a menţine în subordine autorităţile publice locale, pentru a le manipula în scopuri electorale.

Lipsa de răspundere şi de voinţă politică a autorităţilor menţine regiunile ţării în stare de sărăcie, aprofundează deficitul bugetar la nivel local şi frânează dezvoltarea economică în teritoriu.

În preajma alegerilor locale din 2007 fosta guvernare comunistă a operat o antireformă, revizuind legislaţia privind statutul municipiului Chişinău şi atribuindu-i Primarului general al Capitalei competenţe excesive în raport cu Consiliul Municipal. Din acel moment numirea viceprimarilor, a pretorilor, a vicepretorilor şi a şefilor de subdiviziuni ale primăriei a trecut în competenţa exclusivă a Primarului general, fără o confirmare a acestor funcţionari de cărtre Consiliul Municipal. Speranţa comuniştilor de a câştiga primăria Capitalei s-a spulberat, iar de atribuţii exagerate a profitat din plin exponentul Partidului Liberal Dorin Chirtoacă.

La insistenţa grupului parlamentar al PPCD, fosta majoritate parlamentară comunistă a acceptat reformarea administraţiei capitalei, fiind operate compeltări în legislaţia în domeniu prin instituirea a cinci primării de sector în Capitală cu primari şi consilii de sector. Reforma în cauză ar fi descentralizat administrativ şi financiar puterea locală din Capitală şi ar fi apropiat-o de cetăţeni. Însă, ulterior, comuniştii au renunţat la această reformă prin introducerea unei prevederi, care amâna punerea în aplicare a normelor respective pentru perioada de după alegerile locale din 2011. Guvernarea AIE, în loc să corecteze greşelile guvernării comuniste, a amânat în mod repetat punerea în aplicare a acestei reforme cu încă patru ani.

Astfel, pretinşii democraţi repetă în mod iresponsabil greşelile fostei guvernări comuniste în speranţa că viitorul Primar general al Capitalei va fi cineva dintre exponenţii partidelor componente ale coaliţiei de guvernământ. Practica vicioasă de ignorare a intereselor cetăţenilor şi de concentrare excesivă a competenţelor administrative în Capitală generează lipsă de eficienţă şi blochează rezolvarea problemelor de ordin economic, tehnic şi social.

Congresul PPCD face apel către întregul corp de deputaţi să dea curs neîntârziat reformei APL în spiritul angajamentelor noastre internaţionale şi în interesul cetăţenilor. În acest scop este necesar să se recurgă la:

  1. Comasarea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II care nu dispun de capacitate administrativă şi bugetară de a gestiona în mod eficient teritoriile de care sunt responsabile.
  2. Operarea de modificări în Codul Fiscal şi în Bugetul de Stat în scopul cedării dreptului de a colecta şi a dispune de un număr suplimetar de taxe şi impozite, măsuri care să consolideze capacitatea bugetară a puterii locale.
  3. Să identifice şi să pună în aplicare o serie de instrumente fiscale şi creditare pentru agenţii economici autohtoni, ceea ce ar permite stimularea mediului de afaceri şi creşterea veniturilor la bugetele locale şi cel naţional.

Congresul PPCD face apel către partenerii europeni, precum şi către organismele financiar-creditare internaţionale, ca acestea să insiste pe lângă autorităţile Republicii Moldova pentru realizarea cât mai grabnică, până la viitoarele alegeri locale generale, a tuturor modificărilor şi ajustărilor necesare, care să determine o calitate euroconformă atât a legislaţiei în domeniu.

Orice tărăgănare a realizării acestei reforme şi menţinerea actualei “verticale a puterii” va compromite iremediabil actuala guvernare atât în faţa alegătorilor, cât şi a comunităţii internaţionale.

Sursa: www.flux.md

Rezoluţia Congresului XIII al Partidului Popular Creştin Democrat cu privire la evenimentele din 7 aprilie 2009 Rezoluţia Congresului XIII PPCD “Cu privire la situaţia economică a ţării şi căile de redresare a acesteia”