Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţia PPCD cu privire la tentativele Guvernului FILAT de a legaliza homosexualitatea

|versiune pentru tipar||
PPCD / 1 martie 2011
Partidul Popular Creştin Democrat

Partidul Popular Creştin Democrat constată cu regret că la 17 februarie a.c. Guvernul FILAT a adoptat o hotărâre prin care deschide calea afirmării agresive a practicilor homosexuale. Este vorba despre aprobarea proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea nediscriminării. Amintim că această iniţiativă perfidă, pusă la cale de grupuri formate din persoane cu deviaţii de ordin sexual şi moral din exteriorul şi din interiorul ţării, a fost pe punctul de a fi promovată de fosta guvernare. Acum câţiva ani iniţiativa respectivă a fost elaborată de Ministerul Justiţiei, însă, până la urmă, sub presiunea opiniei publice, fosta guvernare comunistă a abandonat-o.Documentul în cauză a trecut aproape neobservat, scandalurile şi certurile din vârfurile ierarhiilor de stat captând toată atenţia opiniei publice. De menţionat, că în argumentarea prezentată de reprezentantul Ministerului Justiţiei la şedinţa Guvernului s-a insistat că ar fi vorba de nişte angajamente ale ţării noastre faţă de UE, precum şi că acest proiect face parte din programul de guvernare al actualei puteri. În mod evident, nici Premierul Filat, nici membrii Guvernului nu au examinat cu atenţie documentul respectiv, lăsându-se seduşi de retorica proeuropeană, care deseori ţine loc de argumentare temeinică a actelor adoptate sau a acţiunilor întreprinse de actuala putere. În caz contrar, respectiva iniţiativă poate fi privită ca o conformare a Executivului la comandamentele din exterior în schimbul susţinerii din partea unor cercuri internaţionale influente.

Chiar în articolul 1 al proiectului autorii caută să legitimeze nişte aberaţii de o gravitate fără precedent pentru ţara noastră. De altfel, articolul menţionat intră în contradicţiei flagrantă cu articolul 16 “Egalitatea” al Constituţiei din titlul II “DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE”. Cităm: “1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. 2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”. Autorii proiectului practic reproduc această normă constituţională, infiltrând printre categoriile enumerate şi noţiunea “orientare sexuală”. Întreaga enumerare din artiolul 1 al proiectului de lege în cauză, de fapt, ascunde intenţia de promovare agresivă a deviaţiilor sexuale, celelalte categorii fiind trecute în revistă în mod formal. Prin articolul 11, “Interzicerea discriminării în domeniul învăţământului”, al documentului în cauză se comite un atentat direct la sistemul de învăţământ şi, prin urmare, împotriva moralei copiilor noştri. El aduce atingere şi normei constituţionale, prevăzute în articolul 48 al Legii Fundamentale, care stabileşte că: “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Constituţia Republicii Moldova stabileşte în art. 28 că “Statul ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată”. Considerăm că această garanţie constituţională este suficientă pentru cei care decid să aibă o viaţă sexuală deviantă. Pentru asta ei nu pot fi discriminaţi. Însă, nu putem admite ca integritatea spirituală, morală şi psihică a copiilor noştri să fie pusă în pericol.

Prin articolul 13 al proiectului se intenţionează formarea unui “Consiliul pentru prevenirea şi combaterea discriminării”, care ar urma să aibă cinci membri numiţi de Parlament pe o durată de cinci ani. Astfel, grupurile marginale de homosexuali şi lesbiene, tolerate în societatea noastră, pretind să capete un statut juridic de procurori morali, care să sancţioneze orice opinie critică de dezaprobare a manifestărilor degradante ale acestora. Însăşi critica homosexualităţii va deveni un delict de opinie.

Republica Moldova este una dintre cele mai religioase şi mai creştine ţări din Europa. Peste 90% din populaţia ţării noastre mărturiseşte credinţa creştin-ortodoxă, alături de creştinii catolici, protestanţi sau de alte confesiuni creştine. Partidul Popular Creştin Democrat împărtăşeşte viziunea creştină asupra omului şi a lumii ca operă a lui Dumnezeu. Însăşi morala, ca sentiment al răspunderii omului în faţa lui Dumnezeu, obligă oamenii de stat să apere morala publică.

Am văzut în repetate rânduri în lăcaşele sfinte, alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe, pe conducătorii de prim rang ai statului nostru. Am vrea să credem că prezenţa lor în biserică este una sinceră şi nu urmăreşte scopuri electorale sau jocuri de imagine.

Pornind de la cele expuse, cerem Guvernului FILAT să se desolidarizeze de cei care atacă în mod direct instituţiile fundamentale ale poporului nostru: FAMILIA, BISERCA, ARMATA, ŞCOALA. Un Guvern al unei ţări creştine nu poate să se lase manipulat de cei care se declară victime ale intoleranţei sau apărători ai drepturilor omului împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Lui.

Cerem Guvernului FILAT retragerea neîntârziată a proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării.

Dacă totuşi Guvernul FILAT va refuza să retragă acest proiect de lege, facem apel către toate fracţiunile parlamentare, către fiecare deputat în parte să respingă iniţiativa în cauză şi să îşi facă public dezacordul cu aceasta.

Ne adresăm, de asemenea, către toate bisericile creştine din ţara noastră, către ierarhi, preoţi şi enoriaşi să se pronunţe ferm pe marginea acestui proiect şi să ceară autorităţilor să renunţe la această aventură.

Victor Ciobanu,
Preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat

Sursa: www.ppcd.md

Rezoluţia Congresului XIII PPCD “Cu privire la statutul şi competenţele preşedintelui Parlamentului” Radu Buşilă a fost ales preşedinte al Filialei Chişinău a PPCD