Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

PPCD: Această competiţie contraproductivă a patriotismului de paradă în scopul captării simpatiilor electorale trebuie oprită

|versiune pentru tipar||
PPCD / 28 martie 2012 | 
Partidul Popular Creştin Democrat
Domnului Nicolae TIMOFTI,
Preşedinte al Republicii Moldova

Scrisoare deschisă

Stimate domnule Preşedinte,

Evenimentele de ultimă oră ne-au determinat să apelăm public la Dumneavoastră cu îndemnul să faceţi uz de autoritatea de şef al statului pentru a contribui la stabilizarea situaţiei politice şi la evitarea unor eventuale confruntări de proporţii între cetăţenii ţării care împărtăşesc opţiuni politice diametral opuse.

Aşa cum cunoaşteţi, la 25 martie curent centrul capitalei a devenit un câmp de confruntare între concetăţenii noştri, care se declară promotori ai unor ideologii exclusiviste şi îşi dispută dreptul de a impune concepte etniciste, izvorâte din înţelegerea unilaterală a trecutului nostru istoric şi din nostalgiile fie după perioada interbelică, fie după trecutul sovietic. Fără a ştirbi sub nici o formă dreptul fundamental la libera exprimare şi la întruniri, trebuie să remarcăm că dezvoltarea unor astfel de retorici conduce la intoleranţă, agresivitate şi violenţe.

După mai bine de douăzeci de ani de independenţă, a venit momentul când societatea trebuie să depăşească sindromul de periferie geopolitică şi culturală şi să se îndrepte pe făgaşul unor abordări constructive, bazate pe priorităţile reale de pe agenda politică a ţării, cum ar fi consolidarea instituţiilor statului de drept şi a practicilor democratice, dialogul, redresarea economică şi rezolvarea celor mai acute probleme de ordin social.

Considerăm că în calitatea Dumneavoastră de preşedinte nou ales aveţi obligaţia morală şi datoria constituţională să contribuiţi în mod direct şi nemijlocit la demontarea baricadelor ideologice şi la consolidarea unităţii poporului nostru.

Ultimele evenimente, alimentate de retorica incendiară a unei serii de lideri de opinie, riscă să împingă climatul politic din ţara noastră spre o degradare vertiginoasă cu efecte explozive şi urmări deosebit de grave. Sarabanda de declaraţii publice agresive a căpătat o amploare periculoasă, iar negarea reciprocă între actorii politici aflaţi în conflict împinge societatea spre dinamitarea ireversibilă a păcii civice. Această competiţie contraproductivă a patriotismului de paradă în scopul captării simpatiilor electorale trebuie oprită. Altminteri, Republica Moldova se poate pomeni în postura de monedă de schimb în jocul marilor puteri, devenind o ţară-ţintă pentru unele state vecine, care privesc Republica Moldova ca pe un teritoriu recuperabil în beneficiul unei sau altei părţi.

În această situaţie, anume Dumneavoastră aveţi şansa istorică să deveniţi un factor de echilibru, un mediator între partidele politice care practică un limbaj excesiv, incitând la ură şi respingere a tuturor celor care nu împărtăşesc viziunile lor dogmatice.

În acest context vă solicităm să faceţi uz de art. 84 al. (2) al Constituţiei şi să prezentaţi în faţa Parlamentului un mesaj, care să contribuie în mod substanţial la stabilizarea situaţiei politice, dar şi la reechilibrarea politicii externe a statului nostru. Scopul unui astfel de mesaj ar urma să fie adoptarea unui document politic de către forul legiuitor printr-un larg consens al tuturor fracţiunilor parlamentare.

Considerăm binevenit să faceţi uz de dreptul Dumneavoastră la iniţiativa legislativă şi să depuneţi în Parlament un proiect de declaraţie Cu privire la identitatea naţională a Republicii Moldova şi libertatea asumării identităţii etnice. Vă prezentăm alăturat textul acestui document.

Cu respect,

Victor CIOBANU,
Preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat

Sursa: www.flux.md

Briefing susţinut de membrii Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei Declaraţia Partidului Popular Creştin Democrat în legătură cu insistenţele actualei puteri de a promova aşa-numita lege anti-discriminare