Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţia Partidului Popular Creştin Democrat în legătură cu insistenţele actualei puteri de a promova aşa-numita lege anti-discriminare

|versiune pentru tipar||
PPCD / 3 aprilie 2012 | 
Partidul Popular Creştin Democrat

Partidul Popular Creştin Democrat îşi exprimă profunda îngrijorare şi revoltă în legătură cu insistenţele Guvernului Filat de a promova o aşa-numită lege anti-discriminare, care nu urmăreşte protecţia minorităţilor, ci aplicarea unei lovituri puternice moralei publice, credinţei creştine şi instituţiei familiei.

Această intenţie violează nu doar sentimentele religioase ale majorităţii absolute a populaţiei, ci şi Constituţia ţării. Astfel, alineatul (2) al Articolului 16 al Legii Fundamentale “Egalitatea” epuizează pe deplin toate tipurile de minorităţi ocrotite de stat şi asigură drepturi egale tuturor cetăţenilor: “Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. Includerea abuzivă în proiectul respectiv a sintagmei “minoritate sexuală” reprezintă o trucare a normei constituţionale, legislaţia ţării la acest capitol fiind una perfect democratică şi euroconformă.

De remarcat că presiunile unor diplomaţi şi birocraţi europeni de a impune în mod sfidător această lege au fost respinse în mod repetat de către societatea civilă, de o multitudine de organizaţii neguvernamentale, precum şi de toate bisericile creştine, care au semnat încă acum un an un memoriu comun în acest sens. Atunci Guvernul Filat s-a văzut nevoit să retragă acest proiect din Parlament. Însă cercurile anticreştine din exterior au reluat cu o şi mai dură încrâncenare agresiunea împotriva poporului nostru. Se ştie că vârful de lance al acestor cercuri în Moldova este ambasadorul Uniunii Europene Dirk Schuebel. Acest diplomat îşi depăşeşte cu impertinenţă mandatul şi sfidează dreptul suveran al poporului nostru, liber de a-şi hotărî soarta fără nici un amestec dinafară. Declaraţiile obraznice ale ambasadorului UE sunt acoperite de slogane despre integrarea europeană, care, chipurile, ar fi imposibilă fără adoptarea acestei legi. Promisiunile făţarnice ale acestuia de a oferi ţării noastre un regim liberalizat de vize în schimbul adoptării acestui act legislativ reprezintă culmea cinismului şi a relei credinţe. Şi asta în condiţiile în care se ştie că Republica Moldova nu are nici o şansă să adere la UE într-o perspectivă istorică previzibilă.

Pretenţia formulată tot mai agresiv de reprezentanţii unor instituţii internaţionale, de a ne oferi suport financiar în schimbul adoptării acestei legi anticreştine urmăreşte o logică de-a dreptul diabolică. A propune bani în schimbul sufletelor, a moralei şi a răspunderii faţă de urmaşi reprezintă culmea perversiunii morale. În acest sens, PPCD apreciază că dacă acesta este preţul pe care trebuie să îl plătească Moldova în schimbul unor promisiuni triumfaliste de integrare europeană, orice politician responsabil are obligaţia morală şi constituţională de a-l respinge.

PPCD califică drept revoltătoare şi inadmisibile concesiile făcute de premierul Filat în faţa acestor presiuni din exterior. Amintim că alegătorii care şi-au dat votul pentru PLDM nu şi-au mandatat aleşii să recurgă la asemenea târguri degradante. Scandaloasa cârdăşie a lui Vladimir Filat cu grupuri de influenţă dinafară trădează apartenenţa lui la unele cercuri oculte, care îl sprijină în mod demonstrativ în pofida multiplelor abuzuri şi nelegiuiri comise de Guvernul condus de acesta. Pare de-a dreptul suspect faptul că respectivii “comisari” europeni nu manifestă nici consecvenţă, nici critici în probleme cu adevărat vitale pentru statul nostru cum ar fi independenţa Justiţiei, inclusiv statutul Procuraturii, reforma administraţiei publice locale, respectarea Constituţiei, neadmiterea unui control politic asupra instituţiilor independente şi autonome ale puterii de stat, combaterea corupţiei, transparenţa în gestionarea banilor publici, inclusiv a celor proveniţi din surse de asistenţă externă etc.

Victime ale acestor scenarii sunt guvernele slabe şi corupte, care acceptă să facă jocul celor care le acordă suport şi protecţie. Aşadar, primul pas vizează aşa-numita lege anti-discriminare. În cazul realizării lui, cel de-al doilea va viza schimbarea Constituţiei şi a Codului Familiei în vederea admiterii căsătoriilor dintre persoane aparţinând aceluiaşi sex. Cel de-al treilea ar urma să fie admiterea adopţiilor de copii pentru aşa-numitele familii de homosexuali şi lesbiene. Cel de-al patrulea la rând ar fi interzicerea utilizării cuvintelor de “mamă” şi “tată” de către copii. Ţinta strategică a acestui plan este descreştinarea şi alienarea poporului nostru, dizolvarea tradiţiei şi a valorilor moral-religioase şi impunerea unei etici inversate. Orice observator atent al realităţilor din ţările UE cunoaşte toate aceste adevăruri monstruoase.

Amintim că Legea Fundamentală a ţării apără Familia şi garantează protecţia ei, a copiilor, care pot proveni doar din relaţia firească între bărbat şi femeie. Astfel, alineatele (1) şi (2) ale articolului 48 stabilesc:

“1. Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
2. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Este important să cităm şi alineatele (1) şi (2) ale articolului 49 “Protecţia familiei şi a copiilor orfani”

“1. Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin.
2. Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulând dezvoltarea instituţiilor necesare.”

Prin urmare, actuala putere pune la cale o lovitură gravă însăşi temeliei poporului nostru, care este Familia. Iar victimele care vor cădea pradă abuzurilor homosexualilor vor fi anume copiii, în special cei orfani şi din familii socialmente vulnerabile. Iar dacă “statul ocroteşte maternitatea”, el nu poate să protejeze în acelaşi timp şi cuplurile homosexualilor, care, se ştie, nu pot avea urmaşi naturali.

Este binecunoscut şi faptul că legislaţia Republicii Moldova nu sancţionează sub nici o formă practicile homosexuale atâta timp cât acestea se manifestă în spaţiul privat. Iar Constituţia consfinţeşte toate drepturile în acest sens. Astfel, Articolul 28 “Viaţa intimă, familială şi privată” prevede următoarele: “Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată.” Prin urmare, devine clar că nu dreptul la viaţa privată a homosexualilor este vizat de iniţiativa în cauză, ci propaganda agresivă a acestui mod de viaţă amoral.

Considerăm că ingerinţa reprezentanţilor UE în aspiraţiile creştine ale poporului Republicii Moldova, ca şi obedienţa demnitarilor moldoveni faţă de “recomandările obligatorii” ale Bruxellesului alunecă vădit spre tipul de servilism administrativ docil de pe timpurile sovietice. Lipsa de demnitate naţională, absenţa oricărui discernământ şi temelii morale a guvernanţilor calcă în picioare opinia unei majorităţi absolute de peste nouăzeci la sută a cetăţenilor ţării, care în toate sondajele de opinie se declară creştini şi resping orice intenţie de a extinde flagelul sodomiilor asupra poporului nostru.

PPCD a salutat solidaritatea exemplară a tuturor bisericilor creştine din ţară, care au luat atitudine fermă faţă de planurile demnitarilor fără Dumnezeu de la putere. Ne aflăm în Postul Mare, în ajunul sfintelor sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi din nou demnitarii de prim rang se vor grăbi să pângărească cu prezenţa lor sfintele lăcaşe, pozând cu făţărnicie în faţa camerelor de luat vederi, cu lumânări aprinse, în goana după voturile creştinilor. În acest context lansăm un apel public din partea laicatului către ierarhii Bisericii Ortodoxe să ia o atitudine fermă faţă de cei care pângăresc credinţa noastră strămoşească. Aşa cum poporul are obligaţia morală să acorde un vot de blam acelor demnitari care atentează la credinţa lui, tot astfel şi Biserica are datoria să-i avertizeze că va face uz de dreptul canonic şi îi va excomunica pe aceştia, oprindu-i de la sfintele taine ca pe nişte lepădaţi de Hristos.

Dacă exponenţii actualei puteri au iniţiat de două ori organizarea unor referendumuri ca procedee de menţinere la putere, ambele tentative eşuând în mod lamentabil, considerăm necesar să le cerem în mod răspicat să recurgă la această procedură democratică şi să consulte opinia poporului pe care îl guvernează într-o problemă cu adevărat vitală pentru viitorul nostru cum este cea a pretinsei legi anti-discriminare.

PPCD cere primului Ministru Vladimir Filat şi Preşedintelui Nicolae Timofti să facă uz de drepturile lor legale şi să îl demită din funcţie pe ministrul Justiţiei Oleg Efrim pentru declaraţii care depăşesc mandatul acestuia. Cerem, de asemenea, Ministerului de Externe să îl convoace pe ambasadorul Dirk Schuebel şi să îi ceară acestuia să înceteze ingerinţele în treburile interne ale ţării. Iar dacă diplomatul respectiv va insista în continuare, în declaraţiile lui, asupra promovării respectivei iniţiative, acesta urmează să fie declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova.

Sursa: www.flux.md

PPCD: Această competiţie contraproductivă a patriotismului de paradă în scopul captării simpatiilor electorale trebuie oprită Plîngere la Procuratura Generală în dosarul uzurpării puterii de stat