Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPDA

Cerem salarii decente

|versiune pentru tipar||
PPDA / 10 octombrie 2017
Partidul “Democraţia Acasă”
Către Guvernul Republicii Moldova
Din partea Partidului Democraţia Acasă
Copie. Catre consiliul Municipal

Petiţie

Vom face uz de legea supremă care ne garantează mai multe drepturi şi libertăţi în special vom vorbi despre decenţă, noi nu vom solicita nimic mai mult decît prevede legea şi bunul simţ.

Articolul 52 Dreptul de petiţionare (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

Articolul 47 Dreptul la asistenţă şi protecţie socială (1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

Vrem să vă amintim, prin articolul 47 din legea supremă a Republicii Moldova că statul prin exponenţii săi, are obligaţia legală, dacă nu morală, să asigure cetăţenilor săi un trai decent. Deci un salariu care este cu mult sub minimul de trai nu poate să asigure decenţă de care pomeneşte constituţia. Se vorbeşte mult despre necesitatea majorării salariilor din Moldova. Totuşi, până în prezent niciunul din guverne nu a reuşit să aducă salariul minim pe economie cel puţin la nivelul minimului de existenţă. Biroul Naţional de Statistică ne informează că în anul 2016 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1799,2 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,8%. Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) — 2013,5 lei.

Întrebare, cum să supraveţuiască un angajat al statului cu un salariu de o mie de lei?

Ia vedeţi mai jos cum statul are grijă de cetăţenii săi cînd este vorba de a obliga sectorul real să plătească salarii minime. În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50–52, art.336) şi în baza Convenţiei colective (nivel naţional) nr.9 din 28 ianuarie 2010, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare — unităţi) se stabileşte în mărime de 14,09 lei pe oră, sau 2380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Am adus aici acest extras din lege ca să vă dovedim că statul are standarde duble pe cei din sectorul real îi obligă sa ofere salariaţilor săi un minim de 2380 lei pe lună iar pentru bugetari nu prevede o majorare a salariului minim măcar la nivelul coşului minim de existenţă.

Aşadar, salutăm decizia autorităţilor municipale de a majora, chiar şi temporar, salariile angajaţilor din sistemul educaţiei şi anume majorarea cu 50% pentru personalul auxiliar din grădiniţe. Doar că şi de data aceasta au făcut-o într-o maniera discriminatorie faţă de o buna parte a angajaţilor din grădiniţele din municipiul Chişinău şi anume cei din suburbii care nu vor beneficia de acest supliment la salariu.

Pentru început venim cu o rugăminte către consiliul municipal din partea mai multor grădiniţe, să găsiţi posibilităţi ca să majoraţi la toţi angajaţii auxiliari din grădiniţele municipale salariile cu 50%, fară discriminare.

Al doilea punct, reieşind din cele enumărate mai sus solicităm guvernului Republicii Moldova să găsească soluţii pentru majorarea salariului minim pe economie la nivelul coşului minim de consum.

Sursa: p-da.md

Nu sistemul electoral trebuie schimbat, DAr clasa politică!