Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Declaraţia Partidului Popular Republican cu privire la aşa-numitul “caz Mihail Formuzal”

|versiune pentru tipar||
PPR (astăzi PN) / 19 octombrie 2005
Partidul NostruAstăzi, la 19 octombrie 2005, Procuratura UTA Găgăuzia a înaintat judecătoriei raionului Comrat prezentarea privind aplicarea măsurii preventive, sub formă de arest pe un termen de 30 de zile, către preşedintele Consiliului Republican al Partidului Popular Republican, primarul oraşului Ciadîr-Lunga, Mihail Formuzal. Instanţa de judecată a satisfăcut întocmai cerinţa organului de urmărire penală.

Unul dintre liderii partidului nostru este învinuit în baza punctelor a), b) şi d) ale alin. (3) al art. 328 din Codul Penal — exces de putere, adică săvîrşirea de către o persoană cu înaltă funcţie de răspundere a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care sînt soldate cu urmări grave, precum şi în baza punctului b) alin. (2) al art. 329 Cod Penal — neglijenţa în serviciu care a cauzat daune în proporţii mari intereselor publice. Esenţa învinuirii constă în faptul că, pe parcursul anilor 1999–2004, Mihail Formuzal, chipurile, în mod repetat şi-a depăşit atribuţiile de serviciu, ceea ce a adus prejudicii grave bugetului local. În opinia anchetei, suma pagubei depăşeşte 5 000 000 lei. Această cifră rezultă din, chpurile, vînzarea ilicită a pămînturilor şi patrimoniului municipal, neîncasarea plăţi pentru arendă şi lipsa de supraveghere cuvenită asupra inventarierii şi administrării patrimoniului municipal. Deja lista ca atare a “infracţiunilor de serviciu” incriminate lui Formuzal demonstrează că învinuirea încearcă să-i pună în culpă toate “păcatele”, posibile şi imposibile, ale consiliului orăşenesc şi tuturor serviciilor locale.

Anterior, la 4 iulie 2005, Procuratura UTA Găgăuzia deja înaintase judecătoriei un dosar penal privind învinuirea lui Formuzal în baza aceloraşi articole. Atunci obiectele “infracţinii” îl constituiau un gard vechi şi semiruinat, construit încă în 1968, şi un rezervor antiincendiar, de aceiaşi vîrstă cu gardul şi aproape complet înmîlit. Era evident că preţul ambelor obiective nicidecum nu permitea de a vorbi despre nişte “urmări grave” şi, deci, nu permitea de a pune problema arestului. Iată de ce a fost nevoie de căutarea unor noi “crime”.

În conformitate cu practica vicioasă deja stabilită, în problema privării de libertate a lui Mihail Formuzal instanţa de judecată a demonstrat o totală dependenţă de organele procuraturii şi cele de urmărire penală. Însă, spre deosebire de Chişinău unde judecătorii iniţial, fără temeiuri legale, îi privează de libertate pe persoanele atrase la răspundere pe un termen de 10 zile, la Comrat au jotărît să depăşească acest indice odios.

Este evident că, în cazul dat, avem de-a face cu o încercare a conducerii din Găgăuzia de a se răfui, prin intermediul structurilor de forţă, cu un oponent politic, lider al unei formaţiuni din opoziţie. Din păcate, asemenea tentatve au devenit tipice pentru Republica Moldova după venirea la putere, în februarie 2001, a Partidului Comuniştilor. Adevărata intenţie a celor care azi dirijează autonomia găgăuză devine absolut clară în contextul viitoarei campanii electorale pentru alegerea başcanului, dacă ţinem cont de faptul că Mihail Formuzal este unicul contracandidat real al actualului başcan, ultimul reprezentînd PCRM.

Constatăm că metodele politice nefaste, de intimidare şi compromitere a oponenţelor politici prin intentări contra lor de dosare penale şi privării lor de libertate, metode pe larg folosite pînă în prezent de guvernanţii comunişti în municipiul Chişinău şi alte localităţi din ţară, au început a fi aplicate şi în UTA Găgăuzia.

Partidul Popular Republican atrage atenţia Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, că o asemenea practică contravine flagrant tuturor declaraţiilor dînsului privind intenţiiile partidului de guvernămînt de integrare europeană a Republicii Moldova.

Partidul Popular Republican atrage atenţia membrilor şi simpatizanţilor formaţiunilor politice, liderii cărora au pactizat cu PCRM, asupra consecinţelor votului lor în Parlament, din 4 aprilie 2005, pentru alegerea lui Vladimir Voronin, considerînd intentarea aşa-numitului dosar penal şi arestul lui Mihail Formuzal drept una din multiplele urmări directe ale acelui vot.

Partidul Popular Republican atrage atenţia şefilor misiunilor diplomatice occidentale, acreditate în Republica Moldova, precum şi a membrilor misiunii OSCE şi a reprezentantului permanent al Secretarului General al Consiliului Europei în ţara noastră, asupra consecinţelor aprecierii alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 ca “alegeri în general corecte şi democratice”, considerînd că acea apreciere a servit drept imbold moral pentru guvernanţii comunişti de a continua încă patru ani practica de uzurpare a puterii, de abuzuri şi fărădelegi.

Considerînd arestul lui Mihail Formuzal ca fiind neligitim, Partidul Popular Republican insistă asupră eliberării neîntîrziate a acestuia.

Solicităm reprezentanţilor statelor străine o luare de atitudine vizavi de acest caz.

Nicolae Andronic, preşedintele PPR

Biroul de presă al Partidului Popular Republican
Apel către membrii Partidului Popular Republican Apel al Partidului Popular Republican cu privire la crearea Comitetului republican de anti-uzurpare a puterii