Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Apel al Partidului Popular Republican cu privire la crearea Comitetului republican de anti-uzurpare a puterii

|versiune pentru tipar||
PPR (astăzi PN) / 2 noiembrie 2005
Partidul NostruJumătatea de an care s-a scurs de la realegerea din 4 aprilie 2005 a domnului Vladimir Voronin în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova demonstrează clar că acest politician nu are de gând să renunţe la practica uzurpării puterii, la care a recurs în perioada exercitării primului mandat. Drept urmare, în Centrul Europei începe să se constituie un regim cu caracteristicile specifice pentru un stat poliţienesc de tip latino-american, o “republică bananieră”, unde componenta definitorie politicii din ţară este încălcarea brutală a drepturilor şi libertăţilor omului.

Arestările lipsite de orice motivaţie în rîndul politicienilor, oamenilor de afaceri, ale sutelor de cetăţeni; naţionalizarea şi redistribuirea prin forţă a proprietăţii private, desfăşurate sub drapelul “luptei cu corupţia”; dezinfomarea programată a societăţii şi defăimarea oponenţilor politici prin intermediul radioului şi televiziunii, chipurile, devenite publice, prin intermediul presei pretins deetatizate sînt fenomene tipice pentru Republica Moldova. Ţara, care după modificările Legii Supreme din iulie 2000 a devenit formal republică parlamentară, în contradicţie evidentă cu normele constituţionale este condusă personal de Vladimir Voronin, care dirijează în mod abuziv toate ramurile puterii, nu în baza legilor, ci în baza propriilor ambiţii şi dorinţe.

Aşa-zisul consens politic, tîrg politic, constituit la 4 aprilie 2005, semnifică în realitate lichidarea opoziţiei parlamentare. Acest “parteneriat” s-a dovedit a fi, de fapt, o conjuraţie a grupărilor care acceptă şi susţin dictatura unei singure persoane. Este “parteneriatul” politic cu un dictator în frunte, pentru care, votîndu-l, partidele lui Iurie Roşca, Dumitru Diacov, Oleg Serebrian şi-au asumat şi răspunderea pentru toate fărădelegile ce se comit în Moldova din iniţiativa şi la comanda directă a actualului şef de stat. Declarînd că s-au plasat în “opoziţie constructivă”, aceste partide au devenit cu bună ştiinţă complici direcţi la uzurparea puterii. Ele împart întreaga responsabilitate împreună cu Voronin pentru faptul că acesta cu de la sine putere îşi permite să conducă samavolnic cu tot ce există în ţară, sfidînd orice principii constituţionale.

Partidul Popular Republican îşi exprimă regretul în legătură cu faptul că reprezentanţii guvernelor occidentale, inclusiv ale celor europene, ghidaţi de interese geopolitice de moment, promovează aşa-numita politică a dublelor standarde în raport cu fenomenele profund antidemocratice care au afectat grav Republica Moldova. Partidul nostru subscrie la ideea că “nota” Occidentului pusă alegerilor parlamentare din 6 martie 2005, calificîndu-le drept “alegeri în general corecte şi democratice”, e absolut greşită; or, anume această apreciere încurajatoare a servit imbold moral pentru Vadimir Voronin şi anturajul acestuia pentru a continua încă patru ani practica nocivă de uzurpare a puterii, de recurgere la abuzuri şi fărădelegi. Fenomenul capătă aspecte tot mai dezastruoase şi în ultimul timp el a început să se manifeste tot mai deschis, deoarece comunitatea europeana şi SUA se fac a nu vedea aceste atrocităţi.

De exemplu, domnul Voronin la ultima sa apariţie publică din 22 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la postul de teliviziune “NIT”, şi-a permis a cîta oară să nu respecte Constituţia ţării (în particular, a încălcat în mod brutal art. 21 “Prezumţia nevinovăţiei”), mai mult, a recurs la ameninţări directe la adresa oponenţilor săi politici, uitînd cu desăvîrşire de propriul jurământ cu mîna pe Legea Supremă, prin care s-a angajat să apere democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.

Partidul Popular Republican declară că în calitatea sa de formaţiune politică va continua să critice actualul regim ori de cîte ori vor fi încălcate drepturile elementare ale omului şi normele constituţionale ale ţării şi nu va renunţa să-şi apere, prin toate mijloacele legale ce-i stau la îndemînă, membrii şi simpatizanţii care suportă pe pielea lor nelegiuirile şi samavolnicia actualei puteri. Totodată ţinem să informăm societatea şi, în primul rînd, politicienii care n-au devenit unealtă în mîna guvernanţilor, toţi acei care doresc să depună rezistenţă regimului Voronin, că au apărut posibilităţi reale pentru aşi manifesta solidaritatea, aşi coordona, cel puţin parţial, acţiunile în această privinţă.

Partidul Popular Republican lansează iniţiativa de a crea un Comitet Republican de Anti-Uzurpare a Puterii (în continuare CRAUP), care să aibă drept scopuri monitorizarea acţiunilor de încălcare a Constituţiei Repubicii Moldova şi legislaţiei în vigoare de către preşedintele Vladimir Voronin, de alţi reprezentanţi ai partidului de guvernămînt, precum şi de sateliţii acestora, de a contracara aceste acţiuni abuzive ale puterii prin metode şi procedee permise de legislaţie.

Considerăm că acest organ coordonator ar putea activa în baza unui Acord-Regulament, care să cuprindă următoarele principii:

Acordul-Regulament privind constituirea CRAUP va intra în vigoare după semnarea lui de părţile constituante şi publicarea lui în mass-media. Numele reprezentanţilor-delegaţi din partea fiecărui membru al CRAUP va fi dat publicităţii.

Prin prezentul apel Partidul Popular Republican îşi reafirmă disponibilitatea spre colaborare cu politicienii care sînt gata să-şi manifeste deschis dezacordul cu regimul preşedintelui Vladimir Voronin care de 5 ani a uzurpat puterea în stat.

Biroul de presă al Partidului Republican
Declaraţia Partidului Popular Republican cu privire la aşa-numitul “caz Mihail Formuzal” Declaraţia Partidului Popular Republican cu privire la strangularea puterii locale