Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Declaraţia Partidului Popular Republican cu privire la strangularea puterii locale

|versiune pentru tipar||
PPR (astăzi PN) / 2 februarie 2006
Partidul NostruOdată cu venirea la putere, în 2001, a Partidului Comuniştilor, la nivel de stat a demarat o politică de constrîngere a proceselor democratice. Aceasta se referă în deplină măsură şi la sfera administrării publice locale. În loc să implementeze, după cum prevede Constituţia, principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, independenţei autorităţilor elective locale în gestionarea colectivităţilor pe care aceştia le reprezintă, guvernanţii s-au antrenat în edificarea a ceea ce ei însăşi au definit ca “verticală a puterii” — o practică antidemocratică, menită să stranguleze puterea locală ca atare.

Partidul Popular Republican constată că această politică defectuoasă continuă a fi insistent promovată şi în prezent, deja după semnarea Planului de Acţiuni UE-Moldova şi constituirea coaliţiei roşu-oranj — chipurile, în scopul realizării acestuia. Tot în cadrul ei se înscrie perfect şi iniţiativa de instituire a aşa-numitului Minister al Administraţiei Publice Locale. În loc să continue, după cum prevede Planul, reforma administrativă şi să consolideze autoadministrarea locală în conformitate cu standardele europene, în special cele ce se conţin în Carta europeană a autoguvernării locale, şi să acorde o atenţie specială expertizei şi recomandărilor Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, inclusiv în ceea ce priveşte atribuirea administraţiilor locale unor competenţe bugetare reale, guvernarea creează o structură birocratică suplimentară la nivel central.

În contextul pregătirii pentru alegerile locale generale din 2007, se impune modificarea în temei a cadrului legislativ privind puterea locală, astfel încît viitorii primari şi consilieri să aibă posibilitatea să-şi exercite împuternicirile în conformitate cu practica europeană. Crearea unui asemenea mecanism ar fi fost, într-adevăr, o dovadă a faptului că guvernanţii au trecut în problema integrării europene de la vorbe la fapte.

Intenţia de creare a unui “minister pentru primari şi consiliile locale” demonstrează că preşedintele Vladimir Voronin nu renunţă nici la “verticala puterii”, pe care PPR o califică în programul său politic drept o “verticală a fărădelegilor”, nici la strategia de uzurpare a puterii. Trezeşte îngrijorare şi faptul că noul minister apare în preajma pregătirii pentru alegerile din 2007, ceea ce, în opinia PPR, denotă dorinţa coaliţiei roşu-oranj de a institui un control politic comun al PCRM şi aliaţilor săi asupra mersului viitoarei campanii electorale. Întru confirmarea acestei concluzii servesc şi numeroasele exemple din prezent, cînd primarii şi consilierii sunt impuşi, prin şantaj şi ameninţări, să adere la PCRM.

Deşi în societate există mari dubii în privinţa capacităţii actualului Legislativ de a contracara tendinţele de uzurpare şi dictat birocratic, PPR reaminteşte deputaţilor că Moldova este o republică parlamentară. Aceasta înseamnă că, în mod normal, Parlamentul ar trebui să-şi asume răspunderea, şi, din propria iniţiativă, să modifice legislaţia din domeniu. Ne referim aici la descentralizarea finanţelor publice şi atribuirea organelor administraţiei locale unei independenţe reale în gestionarea banilor şi a patrimoniului ce le revine.

PPR atrage atenţia reprezentanţilor misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova şi a factorilor externi împuterniciţi să monitorizeze îndeplinirea Planului de Acţiuni UE-Moldova asupra următorului fapt: lipsa unor acţiuni concrete de întărire legislativă a administraţiei locale elective cu pîrghii financiare şi juridice — pîrghii care să corespundă responsabilităţilor asumate în faţa cetăţenilor de către viitorii aleşi — va însemna doar o mimare de către coaliţia roşu-oranj a realizării Planului, în scopul obţinerii şi în continuare a injecţiilor financiare din partea Occidentului.

Apel al Partidului Popular Republican cu privire la crearea Comitetului republican de anti-uzurpare a puterii Declaraţia Partidului Popular Republican cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor de vîrsta a treia