Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Declaraţia PPR privind neparticiparea la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009

|versiune pentru tipar||
PPR (astăzi PN) / 1 iulie 2009
Partidul Nostru

Partidul Popular Republican (PPR) îşi exprimă îngrijorarea vizavi de situaţia social-politică creată în Republica Moldova. Or, este evident că republica a intrat în una dintre cele mai dure şi principiale campanii electorale din întreaga sa istorie.

Polarizarea excesivă a electoratului, împărţirea lui artificială în două tabere distincte, promovarea mesajelor radicale şi distructive limitează la maximum posibilităţile de organizare a unei campanii electorale echilibrate şi normale.

PPR este convins că înverşunarea, care a devenit dominanta de bază a vieţii politice din Moldova, nu poate avea decît efecte negative asupra stării de lucruri din ţară şi asupra dezvoltării ei din continuare. Este afectat nu doar parcursul european, ci şi însăşi cursul de dezvoltare democratic, priorităţi declarate ale Republicii Moldova. Or, acest lucru nu poate să nu ne îngrijoreze, pe noi, acei care am stat la baza apariţiei şi edificării statului Republica Moldova. Echipa PPR, o echipă de adevăraţi statalişti, nu o dată şi-a demonstrat în practică adeziune la valorile ce stau la baza statalităţii moldoveneşti.

PPR constată cu îngrijorare nedorinţa mai multor formaţiuni politice de a accepta compromisuri rezonabile în interesul ţării şi al cetăţenilor ei. Or, verticalizarea mesajelor politice, etichetările dure, apelurile nechibzuite la acţiuni cu caracter radical pot compromite năzuinţa spre armonie socială în Republica Moldova. În această luptă dură se face abstracţie de cetăţeanul simplu, el fiind perceput drept un instrument de promovare a intereselor politice.

PPR a făcut eforturi considerabile, pe parcursul ultimului timp, de a contribui la normalizarea situaţiei din republică, de a influenţa configuraţia politică ce s-a creat, cu scopul de a diversifica oferta electorală. Spre regret, efortul nostru nu a găsit susţinerea necesară şi astfel au fost diminuate şansele clasei politice de a oferi soluţii pe măsură unor categorii de electorat care nu acceptă actuala configuraţie politică.

În aceste condiţii, PPR consideră lipsită de sens participarea sa la “măcelul politic” care se prefigurează şi declară că nu va participa sub nici o formă în aceste alegeri. Totodată, fideli principiului declarat şi demonstrat nu o dată — de a fi permanent în slujba intereselor poporului, vom promova un mesaj clar în rîndurile oamenilor: Necesitatea participării cetăţenilor la aceste alegeri! îndemnăm cetăţenii să se orienteze la principii şi valori necesare pentru dezvoltarea din continuare a Republicii Moldova: statalitate, democraţie, libertate, drepturile omului, integrare europeană, bunăstare. Doar printr-o participare masivă la preconizatul scrutin cetăţenii vor asigura reprezentativitatea noului Parlament şi vor fi în stare să-i determine configuraţia optimă în situaţia creată!

Declaraţia PPR privind noile intoxicări ale opiniei publice operate de către postul de televiziune “Moldova-1” Comunicat de presă al Partidului Popular Republican