Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Comunicat de presă al Partidului Popular Republican

|versiune pentru tipar||
PPR (astăzi PN) / 14 decembrie 2009
Partidul Nostru

În ziua de 13 decembrie, 2009, în centrul oraşului Chişinău s-a produs un conflict între feţe bisericeşti din cadrul Mitropoliei Moldovei, enoriaşi ce reprezintă această Mitropolie, pe de o parte, şi persoane ce reprezintă comunitatea evreiască din Moldova, de cealaltă parte. Partidul Popular Republican regretă şi e în deplin dezacord cu astfel de incidente, indiferent de cine şi în ce scop le provoacă. De asemenea, fidel formulărilor statutare, PPR interzicerea prin lege a antrenării Bisericii, ierarhilor şi ai reprezentanţilor clerului în scopuri politice, electorale şi de propagandă.

Considerăm că incidentul din 13 decembrie s-a declanşat şi din interese pur politice, deoarece a fost precedat şi de o declaraţie a Mitropolitului Moldovei, care tăgăduia consfinţirea de către guvernul Filat drept sărbătoare ziua de 25 decembrie, Crăciunul pentru creştinii ortodocşi de stil nou. Se ştie, Mitropolia Moldovei a dovedit în repetate rânduri supuşenie şi colaboraţionism cu fostul regim comunist. Prin noul conflict pus la cale, în care s-au implicat secte extremiste din interiorul Mitropoliei, se încearcă de a compromite intenţiile actualului guvern spre a încuraja o convieţuire paşnică între toţi credincioşii din Moldova, ce reprezintă popoare şi religii diferite , spre deosebire de fosta guvernare, comunistă, care a promovat dezbinarea şi învrăjbirea. Concomitent, se mai încearcă a se insinua că în timpul celor opt ani de dictatură comunistă nu se pomeneau astfel de conflicte.

Mitropolia Moldovei ar trebui se aibă o poziţie cât se poate de clară, inclusiv să sancţioneze canonic, astfel de acţiuni ce provoacă învrăjbiri de ordin religios. PPR consideră că şi Procuratura republicii s-a grăbit să afirme că reprezentanţi ai comunităţii evreieşti şi ai Mitropoliei Moldovei vor soluţiona pe cale amiabilă conflictul. Organele de drept au datoria se acţioneze, şi în asemenea cazuri, conform Legii care prevede răspundere concretă pentru orice acţiuni de acest gen.

În statutul său, PPR a specificat: “…creştinismul ortodox tradiţional a fost pentru poporul nostru acel sprijin moral şi spiritual prin care s-a păstrat şi a rezistat la orice cataclisme ce s-au abătut asupra acestui pământ.”

Implicarea Bisericii în acţiuni politice a fost şi rămâne păguboasă, deoarece “…această antrenare aduce prejudicii Bisericii, poate tulbura sufletele credincioşilor, adică poate păgubi credinţa ca atare.”

În ajunul sărbătorilor de iarnă, PPR îndeamnă toţi concetăţenii la calm şi linişte sufletească deplină, prin care se ne înălţăm către aproapele nostru şi către Domnul.

Serviciul de presă al PPR

Declaraţia PPR privind neparticiparea la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 Declaraţia Partidului Popular Republican