Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPN

Declaraţia Partidului Popular Republican

|versiune pentru tipar||
PPR (astăzi PN) / 3 august 2012
Partidul Nostru

Din primele zile de cînd s-a stabilit să conducă Alianţa pentru Integrare Europeană — în Parlament şi Guvern — Partidul Popular Republican din Moldova a încurajat-o prin acţiuni concrete să adopte, în ritm accelerat, setul de legi care vizează decentralizarea puterii de stat. În consecinţă, administraţia publică locală ar căpăta gradul corespunzător de autonomie, necesar ca aerul, la capitolele administraţie şi finanţare. Atare practică şi principii au devenit lege de neîncălcat pentru majoritatea covîrşitoare a ţărilor europene. Nouă ne revine doar să preluăm aceste tradiţii, să ne raliem la aceste ţări. Faptul în sine ar asigura posibilităţi nelimitate de antrenare a întregii populaţii în soluţionarea multiplelor probleme de ordin local — economice, sociale, ecologice etc. Poate nici nu era cazul să ne pronunţăm asupra problemelor respective, dat fiind că aceste deziderate le regăsim drept parte componentă a programului actualei guvernări.

Spre regret, însă, constatăm că nici acest compartiment din programul de guvernare nu a fost şi nu este realizat. Guvernul, mai curînd, aminteşte de o instituţie de stat, de nivel înalt, din perioada sovietică. Finanţele şi bunurile sunt repartizate în exclusivitate ori pe criterii de partid, ori persoanelor mai apropiate. Din aceste motive, executivul nu a reuşit, nici nu va reuşi să se înalţe în postură de centru pentru elaborarea strategiilor de durată.

Incapacitatea guvernului de a propune respectivele proiecte, dar şi absenţa din agenda Parlamentului cît priveşte controlul riguros asupra modului cum se execută legile votate anterior, aduc Republicii Moldova grave prejudicii în parcursul de integrare europeană. În plan extern, Republica Moldova a fost şi rămîne constant restanţieră la capitolul ce ţine de domeniul reformării şi autonomizării administraţiei publice locale, ajustării legislaţiei conform rigorilor internaţionale.

Evenimentele din ultimele zile confirmă incapacitatea şi iresponsabilitatea factorilor de decizie, ceea ce provoacă destabilizarea simţitoare şi înrăutăţirea situaţiei economice, sociale şi politice şi în plan intern. Drept exemplu, serveşte adoptarea unui proiect de lege la insistenţa, ameninţările şi sub presiunea factorului de administrare a mun. Bălţi. Se cuvenea, la sigur, definitivarea conceptului şi principiilor generale absolut pentru toate structurile publice locale, cu referinţe concrete la finanţele publice locale. Fără de aceste modificări, inclusiv în legătură cu organizarea teritorială a Republicii Moldova, orice încercare de a reforma puterea în stat va genera un haos şi mai mare.

În calitate de cetăţeni, în calitate de promotori ai reformelor similare la finele anilor ’90, solicităm de la Guvern şi Parlament ca în sesiunea de toamnă Legislativul să examineze şi să adopte, în primele săptămîni, proiectele de lege cu referinţă la problemele asupra cărora ne-am pronunţat.

Nicolae Andronic,
Preşedintele Partidului Popular Republican
Comunicat de presă al Partidului Popular Republican Demiterea Guvernului deschide calea revenirii opoziţiei la guvernare