Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPRM

Partidul Popular din Republica Moldova a organizat şedinţa Consiliului Politic Naţional

|versiune pentru tipar||
PPRM / 7 iulie 2017
Partidul Popular din Republica Moldova

Recent, membrii Consiliului Politic al Partidului Popular din Republica Moldova, s-au întrunit într-o şedinţă la care au discutat despre situaţia social-politică din ţară, realizările formaţiunii pînă la moment şi planul de acţiuni pentru anul curent.

În raportul prezentat, Preşedintele PPRM, Alexandru Oleinic, a menţionat că “în perioada de după Congresul IV al PPRM, situţia politică şi social economică a fost marcată de mai multe evenimente politice care au influenţat considerabil de negativ imaginea Republicii Moldova pe exterior şi au destabilizat situaţia social-economică în interior. Suntem convinşi că pentru a schimba starea de lucruri din politica moldovenească, trebuie să schimbăm guvernarea şi clasa politică. Iar acest deziderat poate fi realizat doar prin unificarea forţelor şi potenţialului clasei politice în numele cetăţenilor Republicii Moldova, lăsînd la o parte propriile interese şi ambiţii. Noi toţi suntem cetăţenii acestei ţări şi suntem în drept să ne decidem soarta. Moldova are nevoie de o clasă politică capabilă să refacă încrederea cetăţenilor în instituţiile statului, în supremaţia Legii, în siguranţa zilei de mîine şi în viitorul acestei ţări. Pentru a realiza doleanţele cetăţenilor, PPRM propune adoptarea unui nou model de dezvoltare economică a Republicii Moldova bazat pe următoarele principii: Disciplină, Dezvoltare, Echitate, care să includă:

Doar prin adoptarea unui astfel de program de dezvoltare, de rînd cu responsabilizarea politică a guvernării, marii investitori ar dori şi ar veni să investească în economia Republicii Moldova.

În contextul situaţiei politice şi social-economice din Republica Moldova, Partidul Popular trebuie să-şi identifice rolul şi acţiunile necesare care trebuie realizate pentru refacerea imaginii partidului şi încrederii din partea alegătorilor. La acest capitol trebuie să avem o nouă Strategie politica a PPRM pentru participarea partidului la viitoarele alegeri parlamentare şi să realizăm un nou Program şi Statut al partidului care vor fi adoptate la Congresul V din anul curent, corespunzător contextului politic de astăzi din Republica Moldova. PPRM va promova şi în continuarea ideea unificării şi fortificării forţelor politice în perioadele electorale pentru a diminua riscurile de dispersare a votului cetăţenilor, iar în cazul modificării sistemului electoral ne vom concentra pe consolidarea propriilor forţe şi identificarea potenţialilor candidaţi. Din aceste considerente, E TIMPUL să muncim mult în acest an preelectoral foarte important pentru viitorul Republicii Moldova. Timpul ne presează să luam unele decizii cît mai responsabil şi rapid”, a reiterat Alexandru Oleinic.

În aceeaşi ordine de idei, Vicepreşedintele PPRM, Valeriu Cosarciuc a specificat că imaginea Partidului Popular trebuie să fie promovată printr-un bun Program politic şi de guvernare, care trebuie elaborat de oameni profesionişti din diverse domenii. Totodată, trebuie să punem accentul pe relaţia cu Diaspora şi ONG-urile din ţară — să le susţinem iniţitivele şi proiectele.

În cadrul şedinţei Consiliului, mai mulţi membri PPRM şi-au expus viziunile asupra situaţiei din ţară şi a cursului pe care trebuie să-l urmeze partidul.

Astfel, Preşedintele Organizaţiei de Tineret, Maxim Brăilă, a prezentat un raport de activitate a tinerilor populari, menţionînd că prin activităţile promovate, organizaţia de tineret a partidului s-a clasat de mai multe ori în topul celor mai active organizaţii de tineret a partidelor politice din ţară, iar un lucru care ne bucură este faptul că tineii PPRM nu părăsesc formaţiunea, chiar dacă sunt impuşi de realitatea moldovenească, să plece peste hotare.

Preşedintele Organizaţiei Teritoriale Călăraşi, Viorel Juşcov, în luarea sa de cuvînt a specificat că mulţi membri ai partidului Popular au plecat peste hotare, dar asta nu este doar problema Partidului Popular, ci a întregii ţări, deoarece Republica Moldova se depopulează cu paşi rapizi.

În aceeaşi ordine de idei, Vicepreşedintele Organizaţiei Teritoriale Glodeni, Eugenia Pleşcanu a accentuat că toate forţele echipei partidului trebuie să fie îndreptate spre atragerea tinerilor şi pregătirea persoanelor care ar putea ocupa scaunele în Parlamentul RM.

Vorbind despre promovarea PPRM, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale Nisporeni, Ionel Petru a menţionat că trebuie să utilizăm toate căile posibile, pentru ca cetăţenii ţării să nu uite de programul formaţiunii şi să contribuie, prin idei, la realizarea programului nou.

Pe aceeaşi idee s-a axat şi Preşedintele Organizaţiei Teritoriale Rîşcani, Vasile Guţu, care a specificat că trebuie să ieşim cu un apel către cetăţenii RM, cu date concrete despre situaţia pe diferite domenii, în care să arătăm realitatea în care trăim şi să sensibilizăm populaţia la propunerile partidului şi schimbările care ne aşteaptă după implementarea programului.

Reprezentantul Organizaţiei Teritoriale Ştefan-Vodă, Alexandru Topolenco a îndemnat membrii PPRM să fie activi şi prin acţiunile personale şi profesionale, întreprinse zi de zi, să promoveze programul şi ideile formaţiunii.

În luarea sa de cuvînt, membrul Biroului Permanent Central, profesorul Dumitru Sofroni a accentuat faptul că reformele cu care vehiculează la moment guvernarea nu sunt gîndite şi implementate de profesionişti şi tehnocraţi, dar de oameni care nu cunosc deloc domeniile în care se aplică aceste reforme, iar acest lucru generează lipsa locurilor de muncă, salarii mizere şi plecarea masivă a oamenilor peste hotare.

În concluzie, membrul Biroului Permanent Central, Mihai Camerzan a menţionat că echipa PPRM are potenţial, rămîne doar să ne consolidăm forţele şi în fiecare zi, prin acţiunile concrete să promovăm imaginea personală ca membru de partid şi să contribuim la dezvoltarea şi consolidarea formaţiunii.

Secretarul General al PPRM, Alexandru Luncari, a prezentat pe scurt situaţia Organizaţiilor Teritoriale ale formaţiunii şi a dat citire planului de acţiuni pe viitor, care include în primul rînd organizarea Congresului Formaţiunii, la sfîrşitul anului 2017, care trebuie să culmineze cu adoptarea unui nou Program politic, modificări în Statutul partidului şi discutarea problemelor organizatorice, care vor spori eficienţa echipei, vom veni cu noi idei şi acţiuni concrete, pentru bunăstarea cetăţeanului şi viitorul european al RM.

La sfîrşit, membrii Consiliului Politic, au votat o Hotărîre prin care, va fi creat un grup de lucru, responsabil de organizarea Congresului V al formaţiunii şi realizarea noului program politic, “Credem în Moldova”.

Sursa: www.pprm.md

Economia Republicii Moldova are nevoie de reforme şi investiţii, dar nu să fie transformată în cerşetoare Alexandru Oleinic: Cu ocazia sărbătorilor naţionale…