Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Declaraţia pentru presă a dlui Oazu NANTOI, Preşedinte al PSDM

|versiune pentru tipar||
PSDM (astăzi PSD) / 10 martie 2003
Partidul Social DemocratPSDM salută introducerea sancţiunilor de către UE şi SUA faţă de liderii regimului separatist din zona de est a Republicii Moldova. În opinia noastră, această acţiune trebuie să devină un prim pas în direcţia renunţării la aşa-numita formulă “pentalaterală” a procesului de negocieri şi la actuala formulă aberantă de forţe de menţinere a păcii.

PSDM a considerat întotdeauna că progresul în reîntregirea ţării poate fi obţinut numai prin aplicarea fermă a unui set coerent de măsuri de constrîngere faţă de capii regimului anticonstituţional, completat de acţiuni ample în direcţia restabilirii încrederii dintre populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului, prin democratizarea şi deschiderea acestei zone.

Reacţia nervoasă a capilor regimului de la Tiraspol la restricţiile impuse de UE şi SUA, inclusiv Hotărîrea pretinsului “soviet suprem” de la Tiraspol din 5 martie curent “Cu privire la măsurile de evacuare a patrimoniului militar al GOTFR (Grupul Operativ al Trupelor Federaţiei Ruse) din Transnistria” confirmă veridicitatea poziţiei noastre. În legătură cu aceasta, PSDM îşi reafirmă atitudinea sa sceptică privind perspectiva soluţionării conflictului transnistrean în special în baza proiectului de Acord din 2–3 iulie 2002 de la Kiev, şi în general faţă de intenţiile de a reîntregi Moldova prin federalizare.

În condiţiile în care ideea de federalizare a Moldovei, în versiunile lansate de OSCE şi de Preşedintele Vladimir Voronin, presupune participarea reprezentanţilor regimului totalitar de la Tiraspol, cetăţeni ai altor state, acest procedeu, în cel mai “bun” caz, poate să transforme conflictul în unul cronic, iar Moldova federalizată va fi în continuare un focar de instabilitate politică, o sursă de imigranţi ilegali şi de carne vie pentru Europa.

PSDM consideră că soluţionarea definitivă a conflictului Transnistrian poate fi asigurată în cadrul actualei Constituţii a Republicii Moldova care permite realizarea tuturor drepturilor cetăţenilor unui stat democratic. Or, drepturile fundamentale ale cetăţenilor loiali statului moldovenesc de pe ambele maluri ale Nistrului nu pot fi sacrificate de dragul mofturilor aberante ale unor persoane care au pierdut simţul realităţii.

În situaţia în care UE şi SUA opinează că “soluţionarea promtă a conflictului transnistrean trebuie să rezulte nu numai în unificarea Moldovei, dar şi într-o Europă mai stabilă şi sigură”, liderii autodeclaraţi ai regimului separatist nu pot fi acceptaţi la definirea viitorului statului moldovenesc. După părerea noastră, în noile condiţii geopolitice, conducerea Republicii Moldova este obligată să rezilieze unilateral Memorandumul umilitor din 8 mai 1997 şi să solicite participarea plenară a UE şi SUA la o nouă formulă de impunere a reîntregirii statului moldovenesc, cu oferirea garanţiilor externe din partea UE.

PSDM consideră de asemenea că procesul de evacuare şi utilizare a muniţiilor din Transnistria trebuie să prevadă neapărat şi demilitarizarea totală a acestei zone. Federaţia Rusă este obligată să asigure evacuarea inclusiv a acelui armament din dotarea fostei Armate a 14-a care a fost oferit în mod ilegal regimului anticonstituţional. În lipsa unei poziţii ferme şi coerente a conducerii Republicii Moldova, UE şi NATO, din punctul nostru de vedere, nu trebuie să tolereze menţinerea în vecinătatea sa imediată a unei “armate” ilegale, care dispune de stocuri de armament, suficiente pentru înarmarea a zeci de mii de oameni.

Totodată, PSDM crede că acumularea datoriilor de circa 700 mln. dolari SUA de către regimul separatist — persoană juridică inexistentă — faţă de “GAZPROM” a devenit posibilă numai din cauza politicii duplicitare a Federaţiei Ruse. Timp de zece ani, regimul ilegal de la Tiraspol a fost creditat din contul bunăstării cetăţenilor Federaţiei Ruse. Aceasta a urmărit, de fapt, scopul de a-i împovăra cu această datorie enormă pe cetăţenii Moldovei după ce se va produce reîntregirea.

Prin urmare, responsabilitatea deplină pentru furnizarea gratuită a gazului unei persoane juridice inexistente îi revine Federaţiei Ruse şi cele 700 mln. dolari SUA, în nici un caz, nu pot fi acceptaţi ca fiind o datorie de stat a Republicii Moldova.

PSDM cere ca conducerea Republicii Moldova să respingă categoric şi univoc orice tentativă de acaparare a obiectelor strategice din patrimoniul naţional al Republicii Moldova, cum ar fi Centrala Electrică Moldovenească de la Cuciurgan, sub acest pretext fals.

În opinia PSDM, conducerea Republicii Moldova trebuie să-i ceară Federaţiei Ruse o recompensă materială adecvată pentru staţionarea ilegală a trupelor pe teritoriul său naţional şi pentru poluarea mediului ambiant.

Rezumînd, PSDM consideră că soluţionarea definitivă a conflictului transnistrean, care va aduce la afirmarea Republicii Moldova în calitate de stat de drept democratic, poate fi atinsă numai în cazul în care actuala guvernare va accepta o colaborare deschisă şi sinceră cu reprezentanţii societăţii civile dar şi cu opoziţia în atingerea acestui scop nobil.

Serviciul de presă al PSDM
Declaraţia Partidului Social-Democrat din Moldova cu privire la oportunitatea coalizării forţelor social-democrate Declaraţia Consiliului Politic al PSDM în legătură cu condamnarea lui Ivan Burgudji