Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Comunicat de presă al PSD despre oportunitatea creării Camerei Obşteşti a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PSD / 20 martie 2009
Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat consideră că sistemul politic din Republica Moldova nu reflectă interesele societăţii şi nu este capabil de a rezolva problemele social-economice ale ţării, de asemenea nu este capabil de a asigura independenţa şi integritatea statului, de a ţine piept ameninţărilor lumii contemporane. Programul partidului oferă răspunsuri la multe probleme care urmează a fi soluţionate pe viitor. Însă în societate mai există şi alte doctrine politice, mai există ştiinţa, oamenii de cultură, comunitatea întreprinzătorilor, reprezentanţii confesiunilor religioase — ei reprezintă o varietate de interese şi păreri, care urmează a fi luate în consideraţie de către autorităţi.

Moldova este o ţară amplasată între România şi Ucraina, însă deciziile luate de autorităţi nu iau în consideraţie părerile locuitorilor din regiunea transnistreană.

Actualmente cetăţenii republicii se înstrăinează de politică, denotă neîncredere faţă de politicieni, demonstrează apatie şi nihilism juridic, situaţia aduce la înrăutăţirea climatului investiţional şi, ca urmare, nu există premise pentru dezvoltarea stabilă a ţării.

În condiţiile crizei economice, poporul şi organele puterii trebuie să fie unite în aspiraţia de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor stringente, pentru a favoriza dezvoltarea economiei, pentru a crea locuri noi de muncă.

Pentru a atinge acest scop, propunem de a lua în consideraţie experienţa ţărilor străine şi de a crea Camera Obştească a Republicii Moldova.

Doar participarea activă a societăţii civile, a savanţilor cu renume, a personalităţilor obşteşti şi a oamenilor de cultură, a liderilor mişcării sindicale şi muncitoreşti, ai patronatului şi a uniunilor de creaţie la viaţa politică şi socială a ţării poate aduce poporului încrederea în ziua de mîine, respectul faţă de politicieni, poate să asigure stabilitatea şi coeziunea socială.

Membrii Camerei Obşteşti a Republicii Moldova sînt elita intelectuală şi spiritual-morală a ţării. Ei urmează a fi spriginul noului Preşedinte al statului. Spiritul, demnitatea şi conştiinţa Naţiunii Moldoveneşti. La părerea PSD, Preşedintele Republicii Moldova trebuie să se ghideze în activitatea sa de opinia publică, care va fi reprezentată de Camera Obştească a Republicii Moldova. Acesta este, la părerea noastră, rolul Preşedintelui Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor constituţionale ale cetăţenilor ţării.

Camera Obştească urmează să asigure aprobarea intereselor de importanţă socială ale cetăţenilor Moldovei, asociaţiilor obşteşti, organelor puterii de stat şi organelor autorităţii locale, pentru a soluţiona cele mai stringente probleme din domeniul dezvoltării economice şi sociale, apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor RM.

Camera Obştească va efectua expertiza proiectelor de lege şi actelor normative, va ţine sub control activitatea guvernului, parlamentului şi organelor puterii locale. Camera Obştească va susţine şi va înainta iniţiative obşteşti, va elabora recomandări pentru organele puterii de stat în cazul determinării direcţiilor prioritare de politică socială, economică şi culturală, în domeniul suportului de stat a asociaţiilor obşteşti şi a altor asociaţii ale cetăţenilor.

Camera Obştească va da apreciere morală unor anumite acţiuni ale diferitor organe ale puterii. Considerăm, că Camera Obşteasă urmează să promoveze proiecte, iniţiative, acţiuni, scopul cărora este de a realiza drepturile constituţionale, libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi asociaţiilor obşteşti.

Camera Obştească va întruni reprezentanţi ai societăţii de pe ambele maluri ale Nistrului, de asemenea şi din Găgăuzia. Atîta timp cît politicienii vor negocia pe marginea soluţionării conflictului transnistren, reintegrarea reală a ţării urmează să înceapă de la dialogul societăţii la nivel umanitar şi social.

Participarea reprezentanţilor societăţii din regiunea transnistreană şi din Găgăuzia în activitatea Camerei Obşteşti a Republicii Moldova va garanta faptul, că autorităţile Moldovei vor lua în consideraţie părerile acestora pe marginea anumitor probleme. La rîndul lor, autorităţile vor avea posibilitatea să aducă la cunoştinţa populaţiei din aceste regiuni informaţia despre starea reală de lucruri în Moldova, fără ca informaţia să fie falsificată şi filtrată de propaganda oficială.

Activitatea Camerei Obşteşti va fi finanţată din bugetul de stat.

PSD consideră că crearea Camerei Obşteşti a Republicii Moldova va facilita crearea unităţii şi concordiei naţionale, va reîntoarce poporului încrederea în organele puterii, va genera apariţia de noi iniţiative economice şi sociale.

PSD: Leul moldovenesc poate fi puternic doar într-o Moldovă Puternică cu o Economie Puternică. Să arătăm cetăţenilor Moldovei o perspectivă reală Conferinţă de presă pe Internet a Preşedintelui Partidului Social Democrat, Dumitru Braghiş