Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

PSD: Leul moldovenesc poate fi puternic doar într-o Moldovă Puternică cu o Economie Puternică. Să arătăm cetăţenilor Moldovei o perspectivă reală

|versiune pentru tipar||
PSD / 19 martie 2009
Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat consideră că panica care zguduie astăzi piaţa valutară din Moldova, este o consecinţă a lipsei unei strategii naţionale privind contracararea efectelor crizei economice globale asupra ţării noastre. Mai mult chiar: până acum câteva zile, Guvernul nici nu era dispus să recunoască influenţa nefastă a crizei asupra economiei moldoveneşti, în pofida faptului că situaţia economică se înrăutăţea la nivel global, inclusiv şi în economiile ţărilor vecine. În rezultat, cetăţenii ţării, neavând o imagine clară şi veridică a situaţiei, s-au lăsat prinşi de provocările venite din partea diferitor forţe politice şi au început să cumpere masiv valută şi să vândă lei. Social-democraţii sunt convinşi că, în cazul în care Planul naţional anticriză ar fi fost adoptat şi transmis spre implementare Guvernului, dacă populaţia ar fi fost informată în acest aspect, s-ar fi reuşit excluderea incertitudinilor, cetăţenilor oferindu-li-se perspectiva reală a dezvoltării ţării.

PSD a propus în repetate rânduri tuturor ramurilor puterii şi tuturor forţelor politice de la noi să amâne pentru o vreme contradicţiile care le dezbină şi să se antreneze de urgenţă în munca de elaborare şi realizare a Planului de măsuri anticriză. Prima adresare a PSD în acest sens a fost făcută încă în noiembrie 2008, atunci când efectele crizei economice globale asupra economiei ţării noastre de abia se prefigurau. Atunci, rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei constituiau 1 miliard 800 milioane de dolari SUA. Pe parcursul următoarelor patru luni, în situaţie de criză economică globală, aceste rezerve s-au micşorat cu peste 500 milioane dolari. Aceşti bani puteau fi folosiţi pentru susţinerea economiei naţionale, dar guvernarea a preferat să se preocupe de campania electorală. N-au fost susţinuţi social-democraţii nici de celelalte forţe politice. În condiţiile unui asemenea comportament iresponsabil, PSD a rămas să fie unicul partid care a elaborat Planul de măsuri anticriză şi care este gata să-şi asume toată responsabilitatea pentru realizarea lui, Planul fiind inclus în Oferta electorală a PSD.

Cu toată situaţia gravă care s-a stabilit la noi din cauza că Guvernul a pierdut din timp, PSD consideră că motive pentru panică nu sunt. Noul Guvern trebuie să fie unul anticriză şi să adopte măsuri urgente privind protecţia populaţiei şi a sferei de producere. Ca una din măsuri, în scopul neadmiterii creşterii preţurilor, PSD propune să fie extins substanţial nomenclatorul mărfurilor de primă importanţă socială şi al produselor alimentare, asupra cărora se stabileşte adaosul comercial maximal admisibil. La fel, soluţiile anticriză ale PSD sunt îndreptate spre stimularea dezvoltării sferei de producere, limitarea importului pentru perioada de criză, pentru scoaterea din criză a unor întregi ramuri ale economiei naţionale — a ramurii de construcţii şi a agriculturii. Aceste măsuri vor permite să fie menţinut nivelul de producere, la fel, să nu se permită lichidarea locurilor de muncă şi micşorarea salariilor în economia naţională.

Concomitent, PSD lucrează asupra realizării unui dintre cele mai mari, în istoria ţării, proiect investiţional de stat în economie. PSD a negociat cu partenerii străini şi a elaborat proiecte investiţionale pentru procesarea produselor alimentare, pentru construcţia de drumuri şi pentru modernizarea complexului termoenergetic. Conform unei înţelegeri prealabile, deja în aprilie 2009 în Moldova va sosi o delegaţie a conducerii Companiei COVEC pentru a purta tratative cu noul guvern al Moldovei, privind acordarea, de către Guvernul Chinei, a unui credit facilitar sub formă de utilaje, în valoare de 1 miliard de dolari SUA.

Partidul Social Democrat consideră că rolul principal în depăşirea efectelor crizei economice globale asupra economiei Moldovei trebuie să revină statului. Guvernul trebuie să devină un manager anticriză şi să adopte măsuri prompte, neordinare şi eficiente îndreptate spre majorarea volumului producţiei naţionale, spre păstrarea şi majorarea locurilor de muncă

PSD a exprimat mulţămiri Federaţiei Ruse pentru acordarea ajutorului umanitar adresat producătorilor agricoli din Republica Moldova Comunicat de presă al PSD despre oportunitatea creării Camerei Obşteşti a Republicii Moldova