Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Manifestul PSD privind pierderea statutului de independenţă de către cetăţenii Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PSD / 27 iulie 2010
Partidul Social Democrat

La 29 iulie 2009, alegătorii din Republica Moldova au ales o nouă componenţă a Parlamentului Republicii Moldova. Ei au crezut sincer, că deputaţii, atât acei care au constituit Alianţa de guvernare, cât şi acei care s-au constituit în Opoziţia parlamentară, vor activa constructiv, pentru a-şi onora promisiunile lor electorale. În special, promisiunea de a fi apărători consecvenţi ai suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a statului Republica Moldova. Evenimentele care au urmat după constituirea şi începerea activităţii actualului Parlament, demonstreză faptul că partidele parlamentare s-au detaşat în mod făţiş şi arogant de Ofertele lor electorale, promovând, în schimb, interese înguste de grup şi char comenzile unor forţe din exterior, total străine, sau chiar ostile, intereselor vitale ale ţării noastre şi poporului ei.

Astăzi, fără revoluţie, fără tensiuni sociale ostile, prin acţiunile lente şi bine camuflate ale puterii de vârf, Moldova s-a pomenit că este condusă de cetăţenii statului vecin, România. Deputaţii din AIE au modificat legea privind dubla cetăţenie şi au permis ca aleşii poporului să devină cetăţeni ai altor ţări. Astăzi, legile Republicii Moldova sunt adoptate de cetăţeni ai altor state. De asemenea, s-a permis ca miniştrii, Preşedintele Parlamentului şi Preşedintele ţării să fie cetăţeni ai altui stat. Respectiv, s-a permis ca toate decretele, legile şi actele normative să fie emise de cetăţeni ai altor ţări. De facto, astăzi autorităţile de la Bucureşti conduc cu treburile interne şi externe ale Moldovei. Prin aceasta se explică şi faptul că România refuză să semneze Acordul de bază de prietenie şi colaborare şi Acordul de frontieră, că nu doreşte să accepte demarcarea hotarului între statele noastre. Conducătorii Moldovei, cetăţeni români, jurând credinţă şi acţionând în interesele statului român, nu cer semnarea acestor documente fundamentale pentru stabilirea relaţiilor dintre statele noastre. România a acceptat dislocarea trupelor NATO pe teritoriul ei, a acceptat dislocarea rachetelor, iar conducerea ţării noastre a adoptat decizia de a nu se împotrivi instalării acestora. Încă o dovadă că ea acţionează în interesul autorităţilor române şi total neglijează interesele statului nostru.

Constituţia Republicii Moldova obligă, după nealegerea Şefului statului de 2 ori, să fie dizolvat Parlamentul. Deputaţii Parlamentului, fiind cetăţeni ai altor ţări, au modificat Codul electoral şi au introdus noţiunea de “alegeri anticipate în termeni rezonabili”, fapt ce a permis dlui Ghimpu să nu emită decretul de dizolvare a Parlamentului după 16 iunie, să păstreze mandatul de deputat pentru actualii aleşi, să menţină puterea pentru a avea temeiuri legale de a modifica Constituţia. Astfel a apărut ideea de organizare a referendumului. Apoi au fost adoptate alte modificări în Codul Electoral, prin care a fost micşorat pragul de prezenţă la urna de vot — de la 60% din numărul populaţiei cu drept de vot, la 33,33 %. Micşorarea pragului de validare a unui referendum constituţional are drept scop adoptarea pe viitor a unor modificări în Constituţie, care vor surpa definitiv bazele existenţei Republicii Moldova.

Despre faptul că actuala conducere a Moldovei acţionează în interesul autorităţilor române vorbeşte şi schimbarea denumirii sărbătorii de 9 mai ca zi când s-a terminat cel de-al doilea război mondial, împotriva denumirii de Marea Victorie în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Aceasta s-a făcut cu scopul ca moldovenii să fie prezentaţi nu ca apărători ai Patriei şi pământului natal, ci ca simpli participanţi la război, concomitent egalându-i pe ei cu ostaşii români care au luptat în coaliţia fascistă. Decretul prezidenţial anticonstituţional, privind aprecierea zilei de 28 iunie 1940 ca zi a ocupaţiei sovietice, a avut drept scop legalizarea dreptului României asupra teritoriului Moldovei (Basarabiei) — fapt ce iarăşi demonstrează că întreaga activitate a autorităţilor moldoveneşti este subordonată intereselor României. În prezent, Alianţa de guvernare susţine activ campania de eliberare masivă a cetăţeniei române şi a paşapoartelor româneşti pentru cetăţenii Moldovei. Pentru reuşita acestei campanii, Alianţa, în mod intenţionat, a stopat orice dialog privind obţinerea pentru cetăţenii Moldovei a circulaţiei fără vize în Europa.

Astăzi, la încheierea revoluţiei de catifea în Moldova, Partidul Social Democrat constată că ţara noastră, Republica Moldova, la fel şi cetăţenii ei, au pierdut cea mai mare cucerire — Independenţa. Apreciind referendumul constituţional, iniţiat de conducătorii ţării — cetăţeni români — drept un instrument pentru desfiinţarea pe cale legală a Republicii Moldova, PSD se pronunţă pentru boicotarea referendumului din 5 septembrie ca unica şi ultima modalitate de păstrare, prin voinţa cetăţenilor, a independenţei Partiei noastre. Doar prin boicotarea referendumului, poporul Moldovei va obţine puterea legală de a obliga conducerea de vârf a ţării să dizolve Parlamentul subordonat altui stat şi să anunţe imediat alegeri parlamentare anticipate. PSD atenţionează, că dacă la 7 aprilie 2009 au fost pângărite şi arse simbolurile Republicii Moldova, atunci la 5 septembrie 2010 pot fi omise definitiv principiile constituţionale ale existenţei statului nostru.

Partidul Social Democrat este ferm convins de faptul, că viitorul Parlament al Republicii Moldova va promova avantajele independenţei ţării în interesul cetăţenilor, care nu ţine de aderarea la anumite uniuni statal-politice şi nici de acordarea benevolă a unei părţi din suveranitatea ţării altui stat. În acest sens, PSD pledează pentru integrarea ţării în standardele democraţiei şi normele de drept ale Uniunii Europene şi pentru integrarea ţării în sistemele culturale, spirituale şi economice ale Comunităţii Statelor Independente. Venind în noul Parlament şi participând la guvernarea ţării, Partidul Social Democrat va obţine interzicerea ocupării funcţiilor publice de către persoanele ce deţin dublă cetăţenie, va obţine semnarea cu România a acordului de bază şi a acordului de frontieră, va obţine semnarea cu Uniunea Europeană a acordului de liberă circulaţie a cetăţenilor moldoveni pe teritoriul UE, va oferi garanţii pentru Transnistria şi Găgăuzia de a-şi delega reprezentanţii săi în Parlamentul Moldovei, va crea condiţii pentru funcţionarea reală a limbilor vorbite pe teritoriul ţării, va obţine lichidarea armatei naţionale cu asigurarea neutralităţii şi securităţii statului nostru de către UE şi CSI.

Partidul Social Democrat îi cheamă pe toţi acei care îşi doresc să trăiască liber şi cu demnitate în MOLDOVA INDEPENDENTĂ să se alăture ideilor patriotice ale PSD în aceste clipe de grele încercări pentru ţară.

Centrul de Presă PSD

Declaraţia Partidului Social Democrat privind uzurparea puterii în stat de către partidele Alianţei de guvernare Replica Partidului Social Democrat în adresa lui Mihail Formuzal, Başcanul Găgăuziei