Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Declaraţia PSD privind intenţia partidelor din Alianţa pentru Integrare Europeană de a modifica articolul 78 din Constituţia Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PSD / 23 ianuarie 2012
Partidul Social Democrat

Constituţia Republicii Moldova a fost elaborată şi aprobată de deputaţii primului Parlament AVÎND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune, NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care împreună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova, CONSIDERÎND că statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme, FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea şi obligaţiile faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare.

Anume aceste postulate au fost introduse în preambulul Constituţiei Republicii Moldova — Legea Supremă, care nu poate fi interpretată sau executată în interesul unei persoane sau unui grup. Constituţia ţării constituie acel element, care apropie cetăţenii, îi egalează în drepturi, dar în acelaşi timp îi responsabilizează în egală măsură.

Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova cu votul a trei cincimi din deputaţi vine să încurajeze deputaţii la dialog în vederea alegerii unui şef de stat al tuturor şi nu doar ca reprezentant al partidelor politice din majoritatea simplă. Postul de Preşedinte presupune nu doar o funcţie, ci obligaţiunea persoanei alese de a uni toţi cetăţenii ţării indiferent de etnie, de a le apăra interesele şi de a promova o politică socială în interesul cetăţenilor.

Partidul Social Democrat se pronunţă împotriva modificării articolului 78 din Constituţie astfel în cît Preşedintele să fie ales cu majoritatea simplă şi susţine decizia deputaţilor parlamentelor anterioare, care au aprobat norma, ca Preşedintele să fie ales cu votul a 61 de deputaţi.

Actuala Constituţie a Republicii Moldova, elaborată în spiritul democraţiei de deputaţii primelor legislaturi, a fost scrisă de deputaţi, care aveau o bună educaţie, un înalt grad de cultură politică şi care au utilizat cele mai bune practici din exterior aducîndu-le la realităţile din societate a statului modern Republica Moldova.

În momentul în care a fost aprobată norma, ca Preşedintele sa fie ales cu votul a 61 deputaţi din 101, s-a ţinut cont de faptul, că populaţia în baza principiilor lingvistice, naţionale, culturale, religioase etc. îşi poate da voturile pentru diferite partide şi acest lucru se justifică prin structura societăţii în care trăim. De aceia, Preşedintele trebuie să devină doar persoana, care are susţinerea păturilor largi ale populaţiei, reprezentaţi în Parlament de deputaţii diferitor partide şi obligatoriu nu mai puţin de 61.

În cazul în care va fi modificat art. 78 din Constituţie şi Preşedintele va fi ales cu 51 de voturi — aceasta va însemna o tragedie pentru Republica Moldova. În societatea moldovenească puterea va aparţine majorităţii simple parlamentare, iar Preşedintele va reprezenta doar o parte mică a societăţii ignorînd sau chiar constrîngînd o parte foarte mare a societăţii, care reprezintă 49%.

AIE, încălcînd Constituţia, a început constrîngerea unei părţi a populaţiei: se închid grădiniţele, şcolile şi grupele din instituţiile superioare de învăţămînt cu predare în limba rusă, ni se impun norme şi valori străine cum ar fi homosexualitatea etc. Dar, cetăţenii mai au speranţa că vor veni alte forţe politice, care vor readuce ordinea constituţională. În cazul în care partidele din AIE vor schimba norma de alegere a şefului statului, înseamnă că definitiv nu vom mai avea acea Moldovă, pe care o iubeau şi cu care se mîndreau strămoşii noştri, Moldova, care avea stima atît a Europei vechi cît şi a Rusiei.

Este inadmisibil modificarea Constituţiei la compartimentul micşorării pragului de alegere a şefului statului. De asemenea, este inacceptabil petrecerea unui referendum la această temă — Referendumul este nelegitim şi contravine normelor Constituţiei şi spiritului poporului moldovenesc.

Centrul de presă PSD
Sursa: www.psdm.md

Adresarea Partidului Social Democrat către veteranii conflictului armat de pe Nistru din anul 1992 PSD — cu privire la acţiunile de protest ale vînzătorilor din Piaţa Centrală din mun. Chişinău