Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Adresare către colectorii de semnături şi toţi cetăţenii, care s-au semnat în susţinerea desfăşurării Referendumului pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală

|versiune pentru tipar||
PSD / 14 decembrie 2012
Partidul Social Democrat

Stimaţi susţinători ai Referendumului pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan!

Guvernarea actuală, văzînd că nu mai are încredere din partea majorităţii populaţiei, iar conform ultimelor sondaje sociologice aproape 60% din cetăţeni, doresc aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, ea şi-a îndreptat toate forţele sale de represiune, pentru a intimida şi înfricoşa cetăţenii, care şi-au pus semnăturile în susţinerea desfăşurării Referendumului, pentru a schimba situaţia în favoarea sa.

Încălcînd flagrant drepturile cetăţenilor la protecţia datelor personale şi taina liberii exprimări a opţiunii sale, CEC-ul a transmis comisariatelor de poliţie listele de subscripţie, confor cărora, cetăţenii sunt chemaţi la interogatoriu pentru a da mărturii, ce constituie o încălcare gravă a drepturilor omului. În aşa mod, puterea încearcă să-i intimideze pe toţi cei, care şi-au exprimat voinţa şi s-au semnat în listele pentru desfăşurarea Referendumului.

Astăzi, la comanda puterii de guvernare, în toată ţara au loc raiduri, organizate de organele de urmărire penală, şi este derulată o campanie masivă de chemare la interogatoriu a oamenilor simpli, care s-au semnat pentru Referendum.

Conform informaţiei veridice, parvenite din teritoriu, în timpul acestor interogări, asupra cetăţenilor se exercită presiune, cu ei se comportă agresiv, brutal, ei sunt intimidaţi, şantajaţi şi umiliţi, fiind impuşi să se refuze de propriile semnături.

În legătură cu aceasta, ne adresăm către toţi cetăţenii, care au colectat semnături sau au semnat în listele de subscripţie, ca în vederea prevenirii unor astfel de provocări din partea organelor de urmărire penală şi pentru a acorda ulterior o apărare juridică necesară, în cazul chemării la interogatoriu pentru a da mărturii în calitate de martor sau bănuit, să folosiţi dreptul de a refuza să depuneţi oarecare declaraţii sau mărturii.

Refuzul Dumneavoastră de a depune declaraţii sau a da mărturii, este bazat pe următoarele prevederi din Codul de procedură penală a RM:

Dacă sunteţi chemat în calitate de bănuit:

Articolul 64 — “Drepturile şi obligaţiile bănuitului”, aliniatul (4) — “Bănuitul are dreptul să facă declaraţii sau să refuze de a le face, atrăgîndu-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa”.

Dacă sunteţi chemat în calitate de martor:

Articolul 90 — “Martorul”, aliniatul (2) — “Nici o persoană nu poate fi silită să facă declaraţii contrar intereselor sale sau ale rudelor sale apropiate”, şi aliniatul (12) punct 7) — “Martorul are dreptul: să refuze de a face declaraţii, de a prezenta obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativă sau date dacă acestea pot fi folosite ca probe care mărturisesc împotriva sa sau a rudelor sale apropiate”.

Stimaţi cetăţeni!

Vă rugăm insistent, să ne informaţi despre toate cazurile de exercitare a presiunii şi intimidare în timpul chemării la interogatoriu pentru a depune mărturii.

În cazul chemării în instanţele de judecată, este necesar să ne anunţaţi, pentru ca juriştii şi avocaţii Grupului de iniţiativă să fie alături de Dumneavoastră pentru a acorda asistenţa juridică necesară în timpul proceselor de judecată.

Sursa: www.psdm.md

PSD: Marian Lupu — animator al anarhiei China este gata să investească într-o nouă piaţă de desfacere