Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Referendumul din UTA Gagauz Yeri trebuie să devină un exemplu şi pentru celelalte raioane ale Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PSD / 3 februarie 2014
Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat salută organizarea şi desfăşurarea referendumului pe teritoriul UTA Gagauz Yeri din 02 februarie 2014, precum şi rezultatele acestuia.

Pornind de la articolele 1 şi 2 din Constituţia Republicii Moldova, Legea supremă a statului, Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate, iar Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

Totodată, art. 75 din Constituţie susţine că cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sunt supuse referendumului.

Prin urmare, nici o lege şi nici o instituţie a statului nu poate îngrădi cetăţenilor dreptul la exprimarea voinţei sale în cadrul unui Referendum, dacă populaţia consideră că aceasta constituie o problemă importantă a societăţii.

Codul electoral prevede procedura de organizare şi desfăşurare atît a referendumurilor republicane, cît şi a celor locale, procedură, care a fost respectată de către autorităţile din UTA Gagauz Yeri. Consultarea locuitorilor regiunii asupra faptului în care direcţie trebuie să se dezvolte regiunea ca teritoriu şi Republica Moldova ca ţară, de asemenea, constituie şi o problemă de importanţă regională, iar administraţia regiunii trebuie să cunoască dorinţa locuitorilor.

Doar cetăţenii pot determina importanţa problemelor, pe care doresc să le supună referendumurilor şi în acest caz recunoaştem legalitatea organizării referendumului în UTA Gagauz Yeri.

Partidul Social Democrat, consideră, că după aprobarea rezultatelor de către Comisia Electorală şi Adunarea Populară a Găgăuziei vom vorbi despre un referendum legitim, iar dacă instanţa de judecată nu va legifera rezultatele referendumului vom asista la continuarea acţiunilor de intimidare şi îngrădire a drepturilor constituţionale ale cetăţenilor de către autorităţile centrale.

Referendumul din UTA Gagauz Yeri trebuie să devină un exemplu şi pentru celelalte raioane în oferirea dreptului locuitorilor să-şi expună punctul de vedere în această problemă.

Pe această cale, Partidul Social Democrat mulţumeşte tuturor celor, care au participat la referendum şi şi-au expus punctul de vedere că Republica Moldova trebuie să adere la Comunitatea Economică Euroasiatică şi la Uniunea Vamală.

În acelaşi timp, PSD mulţumeşte tuturor membrilor grupului de iniţiativă, care au colectat semnături în susţinerea organizării Referendumul republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de constituirii a teritoriului vamal unic şi Uniunii Vamale. Partidul Social Democrat va face publică lista tuturor iniţiatorilor Referendumului, cei care au colectat peste 30 000 semnături din regiune.

Sursa: www.psdm.md

CEC trebuie să asigure participarea la vor în cadrul alegerilor parlamentare din toamna acestui an a tuturor cetăţenilor, inclusiv şi a celor cu paşapoarte de tip sovietic Dorinţa cetăţenilor din diferite regiuni ale ţării de organizare a referendumurilor locale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală constituie un răspuns la acţiunile nelegitime ale guvernării