Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSM

Declaraţia Partidului Socialist din Moldova

|versiune pentru tipar||
PSM / 13 decembrie 2003
Partidul Socialist din Moldova (PSM) sprijină Memorandumul cu privire la principiile de bază ale structurii statului unificat, considerîndu-l, deocamdată, singurul document susceptibil să asigure elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Federative Moldova (RFM), reintegrarea ţării noastre şi soluţionarea rapidă pe cale paşnică a conflictului transnistrean. Doar Memorandumul a fost elaborat în baza compromisului dintre părţi, semnat de Vladimir Voronin şi Igor Smirnov, şi coordonat cu Rusia şi Ucraina.

Reacţia unilaterală neaşteptată a Preşedintelui Republicii Moldova a fost lipsită de temei, întrucît toate observaţiile sale ar fi putut sistematizate şi anexate la Memorandum.

OSCE este interesată de un singur lucru — retragerea muniţiilor Federaţiei Ruse din Transnistria şi înlocuirea actualei componenţe a forţelor de menţinere a păcii cu forţe ale OSCE, dar de fapt ale NATO.

PSM îşi exprimă protestul categoric faţă de o asemenea transformare a structurii forţelor de menţinere a păcii, cheamă la continuarea procesului de negocieri în format pentagonal şi la neadmiterea internaţionalizării procesului de soluţionare a conflictului transnistrean.

PSM se pronunţă pentru faptul ca Memorandumul să fie luat drept bază în vederea constituirii RFM după principiul federaţiei asimetrice. Semnarea Memorandumului, ratificarea lui de către organele legislative, elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Federative Moldova de către o comisie mixtă în frunte cu OSCE, dezbaterea lui publică şi adoptarea Constituţiei RFM în cadrul unui referendum constituţional pe întregul ei teritoriu — constituie un mecanism real. Acesta ar fi o dovadă de democraţie.

Experţii comisiei mixte nu vor putea, în lipsa Memorandumului, fără determinarea principiilor de bază ale structurii de stat, să elaboreze proiectul Constituţiei RFM, care ar putea fi acceptat de întregul popor al ţării noastre.

Propunerea OSCE de a se organiza mai întîi un referendum în problema Memorandumului nu poate conduce la reintegrarea ţării. Care instituţie de stat va organiza acest referendum fără coordonarea prealabilă a conţinutului Memorandumului? Va trebui astfel să se organizeze două referendumuri separate — unul pe teritoriul Republicii Moldova şi altul pe cel al Transnistriei. Aceasta însă ne va duce în impas, întrucît fiecare parte, introducînd modificările proprii şi supunîndu-le aprobării prin referendumuri separate, se va ghida doar de acestea.

PSM se pronunţă categoric împotriva oricărei variante de soluţionare prin intermediul forţei a conflictului transnistrean, în special după modelul utilizat în Kosovo de pacificatorii NATO.

PSM se pronunţă împotriva oricăror acţiuni ale NATO pe teritoriul Republicii Moldova, acţiuni care au loc în timpul de faţă sub pretextul examinării calităţii apei, neutralizării pesticidelor ş.a.m.d. În fapt, generalii NATO realizează misiuni de cercetare pe teritoriul ţării noastre şi pregătesc terenul pentru viitorul teatru de acţiuni militare în Republica Moldova.

Republica Moldova este conform Constituţiei şi în esenţa sa un stat neutru. Avem un popor paşnic multinaţional, a cărui temelie o constituie naţiunea moldovenească. Astfel, noi dorim să păstrăm tradiţiile Moldovei — convieţuirea armonioasă atît în interiorul ţării, cît şi cu cei din afara ei.

PSM cheamă OSCE să sprijine Memorandumul şi cere Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, să-l semneze, expunîndu-şi obiecţiile sale faţă de el, şi să-l prezinte Parlamentului Republicii Moldova pentru ratificare.

Victor Morev, preşedinte al PSM şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova

/Moldavskie vedomosti, nr. 95 (606), 13 decembrie 2003/
Declaraţia Partidului Socialist din Moldova despre aşa-zisa Mitropolie a Basarabiei Declaraţia Partidului Socialist din Moldova “Cu privire la politica şovină a cercurilor conducătoare din Letonia”