Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSM

Declaraţia Partidului Socialist din Moldova privind poziţia în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar||
PSM / 23 noiembrie 2010

Rezultatele destul de modeste care au fost obţinute în sfera stabilizării politice şi ajustării vieţii economice a Republicii Moldova sunt şterse.

Alianţa “Liberal-Democrată”, care conduce Republica noastră, îşi desfăşoară politica distrugerii statalităţii existente. Guvernul pe care l-au format a demonstrat cel mai scăzut nivel de competenţă în istoria RM. Conform recomandărilor structurilor europene guvernul menţine cursul spre “ieftinirea” forţei de muncă, sporirea tarifelor şi preţurilor, ceea ce înseamnă nu mai mult decît orientarea bine conturată spre scăderea nivelului de trai al populaţiei.

Făcînd împrumuturi imense din străinătate, guvernul a înglobat pe toţi noi în datorii pînă peste cap. Cele mai importante decizii, hotărâri, care se referă la dezvoltarea economiei şi culturii ţării noastre nu se bazează pe consideraţii ce ţin de interesele noastre naţionale, dar de cele ale statului vecin, încercările revizuirii acordurilor internaţionale ale R.M., istoriei republicii noastre, expertiza participării poporului nostru în al doilea război mondial, eroizarea lui Antonescu, complicele lui Hitler, criminalului militar, care a fost culpabil în nimicirea sutelor de mii ale cetăţenilor noştri, reprezintă nu altceva, decît o încercare de dezarmare spirituală a generaţiei noi şi de reorientare geopolitică a Moldovei.

Alianţa de guvernare face tot posibilul şi imposibilul pentru transformarea republicii noastre din Stat suveran în teritoriu subdominat al Uniunii Europene. Spre putere se avîntă capitalul speculativ şi cel criminal. Contribuind acestuia guvernul Alianţei a săvîrşit crima de stat înmînînd baza electronică a datelor cetăţenilor R.M. în posesia guvernului României. Această circumstanţă ne impune să ne ferim de falsificările masive ale rezultatelor votării, mai ales a celor din străinătate.

La alegerile parlamentare din 28 noiembrie va fi hotărîtă problema — va exista, sau nu, statul nostru.

Trebuie să oprim deplasarea Moldovei spre prăpastie. A venit timpul să refuzăm iluziilor că, mecanismule de piaţă vor regla producerea fără participarea puterii de stat, că “străinătatea ne va ajuta”, că Uniunea Europeană demult ne aşteaptă. A venit timpul să construim calea noastră desinestătători. Şi realizarea acestui scop nobil le revine numai forţelor patriotice. Partidul Socialist din Moldova face apel către toţi aderenţii săi, toţi cetăţenii care nu sunt indiferenţi faţă de soarta statului nostru — să votăm pentru lista electorală a Partidului Comunist — partidul care este susţinut de către majoritatea cetăţenilor din R.M.

Declaraţia Partidului Socialist din Moldova “Cu privire la politica şovină a cercurilor conducătoare din Letonia”