Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Discursul programatic lui Igor Dodon la Congresul al X-lea al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PSRM / 18 decembrie 2011 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Onorată asistenţă, Stimaţi oaspeţi de onoare, Stimaţi colegi,

Credeţi-mă, aflarea mea la această tribună reprezintă un moment deosebit de important pentru mine. Este un moment şi emoţionant, şi foarte responsabil. Fiindcă de astăzi, împreună, începem un nou drum. E un drum, pe care cu toţii ni l-am dorit şi care ne deschide largi perspective.

Trebuie să vă spun că am decis să fiu membru al Partidului Socialiştilor din raţiuni politice foarte bine cântărite. Am găsit în raport cu echipa PSRM o compatibilitate şi de valori, şi de viziuni, şi de moralitate. Am discutat mult şi temeinic calea noastră comună de acum încolo şi ideile pe care le vom împărtăşi. Noi şi la precedentele alegeri parlamentare am fost aliaţi electorali, iar de acum înainte vom fi colegi de partid. Vom lucra împreună pentru a făuri o Moldovă modernă!

La acest congres jubiliar noi vom da start modernizării Partidului Socialiştilor, vom defini viziunile noastre politice, ne vom consolida echipa şi vom purcede la muncă. Este mult de muncit, avem multe de realizat, dar am toată încrederea că vom reuşi. Pentru că deja suntem o forţă.

Stimaţi prieteni,

Ştim care sunt rezultatele praimerisului efectuat în raioanele republicii. Am fost desemnat favorit în cadrul plebiscitului nostru partinic şi, cu acest prilej, vă mulţumesc pentru înalta încredere. În funcţia mea de preşedinte al PSRM, vă promit, voi face tot ce stă în puterile mele pentru ca obiectivele noastre comune să fie realizate. Noi, împreună, vom transforma Partidul Socialiştilor într-un actor de primă importanţă pe scena politică din Republica Moldova.

Pentru a fi cu adevărat performanţi, noi trebuie să reformăm managementul partinic, ca să fim mai dinamici. Noi trebuie să clarificăm, pentru susţinătorii şi alegătorii noştri, care sunt valorile noastre politice, ce avem de gând să facem, cum vedem viitorul Republicii Moldova.

Există câteva întrebări fundamentale, la care în primul rând noi, membrii de partid, trebuie să avem răspunsuri clare, bine argumentate: Cine suntem ca partid? În ce credem noi? Încotro mergem? Cum trebuie să procedăm pentru a ne realiza scopurile?

Odată elaborat, mesajul nostru politic, mesajul PSRM, trebuie să ajungă în fiecare comună, în fiecare colectivitate, în fiecare casă, în fiecare familie. Cu cât mai bine informaţi vor fi cetăţenii despre intenţiile noastre, cu atât mai mare susţinere politică va avea Partidul Socialiştilor.

În actualele condiţii socio-economice şi politice, oamenii au nevoie de un reper de încredere, au nevoie de un sprijin de nădejde. Au nevoie de o putere politică inteligentă şi responsabilă. Oamenii vor să audă idei clare şi soluţii concrete, vor să vadă profesionişti, vor să vadă caracter. Şi noi trebuie să le demonstrăm că Partidul Socialiştilor are şi idei, şi echipă profesionistă, şi caracter.

Stimaţi colegi,

În cele ce urmează, voi face o prezentare foarte succintă a principalelor idei care, în opinia mea, ar trebui să constituie nucleul Programului nostru politic şi elementele-cheie ale mesajului nostru adresat cetăţenilor. Aceste idei vor reprezenta “paşaportul politic” al Partidului Socialiştilor.

Într-o formă mult mai desfăşurată, ele urmează să fie publicate în cadrul Programului Politic al PSRM, care va fi distribuit sub formă de broşură în toate raioanele republicii.

În viziunea echipei noastre de experţi, în actualele condiţii critice din ţară, există trei domenii de bază la care Partidul Socialiştilor trebuie în primul rând să atragă atenţia. Domeniul politic, domeniul social şi domeniul economic.

În domeniul politic, există două cuvinte-cheie de care ne ghidăm: “statalitate” şi “responsabilitate”. Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să aibă încredere atât în viitorul statului, cât şi în clasa politică a ţării.

Prima condiţie a statalităţii este asigurarea neutralităţii, integrităţii teritoriale şi a păcii confesionale şi interetnice în Republica Moldova. Prioritatea noastră de politică internă este reîntregirea Republicii Moldova, prin readucerea regiunii transnistrene în corpul ţării, cu oferirea acestei zone unui statut special. De asemenea, urmează să acţionăm urgent şi foarte inteligent în direcţia ameliorării relaţiilor cu Găgăuzia.

Deosebit de important în plan strategic este să edificăm naţiunea civică moldovenească. Ţara noastră este încă măcinată de răzmeriţe etnice, mulţi oameni se află în derută identitară. Pentru a supravieţui ca stat şi popor, noi trebuie să devenim o naţiune, după principiul — mai multe etnii, o singură naţiune — moldovenească. Iar cuvintele-cheie care reprezintă ţara trebuie să fie: Moldova — moldoveni — moldovenesc. Urmează să cultivăm toleranţa interetnică şi să promovăm în lume imaginea unei Moldove paşnice, cu oameni harnici şi talentaţi.

În plan religios, creştinismul este religia poporului nostru. Noi considerăm că anume religia creştină este unul din creatorii statalităţii şi al caracterului poporului moldovenesc. Creştinismul a fost şi trebuie să redevină stâlpul moral al societăţii, iar Biserica trebuie să preia astăzi rolul de dascăl spiritual al societăţii. PSRM va susţine Creştinismul în iniţiativele sale de a-şi spori rolul moralizator în societate, va contribui la edificarea lăcaşelor de cult şi va proteja mediul creştin din Moldova de influenţele nocive religiei şi moralei creştine.

A doua condiţie a sporirii statalităţii şi responsabilităţii politice este Modificarea sistemului de alegere a deputaţilor în Parlament. Ideea noastră constă în adoptarea unui sistem electoral care să sporească semnificativ cota reprezentanţilor raioanelor ţării în Parlament, implicit în listele electorale de partid, cu triplarea numărului acestora, după principiul “deputaţii din popor”. În aşa fel, deputaţii vor fi mult mai aproape de cetăţenii care i-au înaintat şi i-au votat, deci vor fi mai responsabili şi mai corecţi în deciziile şi acţiunile lor politice. Schimbarea sistemului de alegere a deputaţilor e o modalitate reală de a evita pe viitor crizele politice şi constituţionale în Republica Moldova şi grupul parlamentar al socialiştilor pregăteşte o iniţiativă legislativă în acest sens.

A treia condiţie pentru afirmarea statalităţii moldoveneşti, este gestionarea corectă a relaţiilor noastre externe. În relaţiile cu Vestul, cu Uniunea Europeană, Moldova trebuie să reprezinte aspiraţiile cetăţenilor săi de a trăi într-un stat european şi modern, în primul rând să obţinem un regim liber de vize, ca cetăţenii noştri să poată circula neîngrădit în Europa. Totodată, cu Uniunea Europeană, dar şi cu Occidentul în general trebuie să avem relaţii economice asimetrice şi să dezvoltăm un schimb cultural şi educaţional mult mai intens decât în prezent, să importăm tehnologii şi să atragem investiţii.

În relaţiile cu Estul, Moldova se află de câteva secole într-un bazin cultural comun cu ţările din CSI. În plus, marea majoritatea a schimburilor noastre economice se produc pe această direcţie. Ceea ce trebuie să facem în continuare, e să creăm condiţii avantajoase suplimentare pentru regimul de comerţ liber cu ţările CSI, pentru un export mai intens în aceste state şi pentru o colaborare mai rodnică. Vom continua consolidarea parteneriatului nostru strategic cu Federaţia Rusă.

În relaţiile cu România şi Ucraina noi pledăm pentru dezvoltarea unei game largi de relaţii economice şi culturale cu aceste două ţări vecine nouă. Aceste relaţii trebuie şi pot fi construite în albia respectului reciproc al statalităţii şi în contextul unor cooperării economice şi mai avantajoase decât sunt în prezent.

Acum trecem la domeniul social. În acest domeniu, PSRM va asigura cetăţenilor protecţie şiconfort social.

Prima condiţie este majorarea anuală a salariilor, pensiilor, burselor şi ajutorului social. Din start, vom elabora un nou sistem de remunerare a muncii în sistemul bugetar, pentru a reduce decalajul enorm între salariile personalului de rând şi al şefilor. Vom implementa un sistem fiscal stimulator pentru acei agenţi economici care majorează numărul locurilor de muncă şi mărimea salariului angajaţilor. Vom perfecţiona sistemul de indexare a pensiilor. Este necesar de efectuat această indexare de 2 ori pe an, în aprilie si septembrie şi vom face ca decalajul dintre pensiile mici şi mari să se reducă esenţial.

A doua condiţie a confortului social este asigurarea unei educaţii de calitate şi a medicinei accesibile. Noi vom anula reforma în educaţie lansată de guvernarea liberală, care are drept efect doar închiderea şcolilor în satele Moldovei. Este posibilă majorarea salariilor pedagogilor şi burselor studenţilor, minimum cu rata dublă a inflaţiei în anul precedent. Vom asigura creşterea locurilor la buget în instituţiile de învăţământ superior, mai ales în cele cu profil tehnic. Vom asigura redeschiderea grădiniţelor în toate satele Moldovei. Şi suntem pentru reintroducerea în şcoli a lucrătorilor medicali.

În domeniul sănătăţii publice, vom corela mărimea primei de asigurare în medicină cu volumul pachetului de servicii medicale acordate. Vom cere, atenţie, alocarea sumei integrale a acumulărilor din accizele la ţigări şi băuturi alcoolice tari pentru finanţarea medicinii. Iar anual, din contul statului, va fi efectuat un control medical obligatoriu pentru fiecare persoană.

A treia condiţie a protecţiei şi confortului social este combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii publice. Crime îngrozitoare se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Oamenii nu se mai simt în siguranţă nici în stradă, nici în casă. Se ştie, cu cât e mai mare sărăcia populaţiei, cu atât e mai mare criminalitatea. Deci, în primul rând trebuie de sporit nivelul de trai al oamenilor.

În paralel, noi vom asigura întărirea organelor de poliţie, prin atragerea cadrelor competente şi bine motivate. Vom consolida institutul de poliţist de sector, cu acordarea sprijinului necesar din partea statului pentru sectorişti şi familiile acestora. Vom revedea Codul penal, ca să fie pedepse mai aspre pentru săvârşirea crimelor.

Acestea au fost principalele obiective din domeniul social. Acum voi prezenta tezele din domeniul economic.

Domeniul economic. Cuvântul cheie pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova este modernizarea. Modernizarea este chintesenţa tuturor schimbărilor spre bine în macroeconomie, în agricultură, în afaceri, în crearea locurilor de muncă. În viziunea noastră, a socialiştilor, modernizarea economiei se bazează pe cel puţin trei condiţii hotărâtoare.

Prima condiţie a modernizării economice sunt investiţiile. Fluxul de investiţii trebuie să asigure în primul rând dezvoltarea tehnologiilor. Moldova trebuie să devină o ţară a tehnologiilor, ceea ce înseamnă, pe termen lung, creşterea economică, creşterea numărului locurilor de muncă, creşterea numărului de profesionişti bine remuneraţi. Trebuie deci să creăm condiţiile cele mai avantajoase pentru investitorii străini şi locali care vor contribui la relansarea fabricilor, uzinelor şi liniilor tehnologice pe teritoriul ţării.

Pentru încurajarea investiţiilor, vom face schimbări în domeniul bugetar-fiscal, în domeniul siguranţei investiţiilor, în sistemul judiciar economic, astfel încât investitorii străini şi autohtoni să fie protejaţi şi motivaţi să investească în Republica Moldova. Vom elimina barierele birocratice, vom susţine reformele în justiţie, pentru a consolida instituţiile de drept şi pentru a combate corupţia. Noi ştim că există destui investitori interesaţi de piaţa moldovenească şi noi ştim cum aceşti investitori pot fi atraşi la noi în ţară. Abordarea noastră este: Nu — creditelor, Da — investiţiilor!

A doua condiţie a modernizării economice este dezvoltarea regională a ţării. Este foarte important să lichidăm discrepanţa enormă dintre municipiile şi raioanele republicii. De aceea, noi pledăm pentru dezvoltarea regiunilor şi vom contribui la modernizarea lor progresivă, prin susţinerea autorităţilor locale în domeniul finanţării autonome şi orientarea investiţiilor în raioane. Dezvoltarea regională a ţării trebuie să meargă în paralel cu un program de modernizare a satelor noastre, prin consolidarea infrastructurii rurale, atragerea tinerilor medici şi pedagogi în satele Moldovei şi întărirea bazei economice a comunelor. Oamenii plecaţi la muncă trebuie să aibă motivaţia să revină acasă.

A treia condiţie a modernizării economice este sprijinirea mediului de afaceri autohton, al producătorilor şi exportatorilor noştri. Socialismul modern, adaptat la realităţile noii economii, a învăţat să profite de pe urma activităţii antreprenoriale, pentru a oferi locuri de muncă oamenilor, pentru a majora salariile angajaţilor, pentru a ridica standardele generale de trai. De aceea, stimulând mediul de afaceri, noi de fapt îmbunătăţim condiţiile de lucru, de trai şi de salarizare a oamenilor muncii. Noi considerăm că, în condiţiile economice actuale, cota 0 la impozitare trebuie să fie păstrată. Iar pentru susţinerea sectorului agricol şi industriei prelucrătoare, noi, printre alte măsuri, vom stabili prin lege mărirea fondului de subvenţionare în agricultură de la minimum 5% din producţia agricolă globală pe anul precedent, 2/3 din care să fie orientate spre subvenţionarea tehnicii şi tehnologiilor noi agricole. Vom acţiona eficient în domeniul sporirii exportului mărfurilor moldoveneşti în CSI şi în Uniunea Europeană.

Stimaţi colegi,

Alături de aceste proiecte strategice pentru modernizarea domeniiului economic, trebuie de menţionat un moment foarte şi foarte important — managementul economic la nivel de stat. Nu e destul să ai strategii bine elaborate, trebuie să existe şi un mecanism optim de implementare a acestor strategii. De aceea, recent, am venit cu o iniţiativă pe care o vom promova la nivel de Legislativ. Este vorba despre iniţiativa depolitizării Guvernului, prin formarea pe viitor a unui Guvern aproape exclusiv tehnocrat. În aşa fel, urmărim diminuarea factorului politic în guvernare şi sporirea factorului profesionist. Un Guvern format din tehnocraţi nu va fi implicat în intrigi politice, ci se va concentra pe eficienţă, strategii şi rezultate concrete.

Stimaţi colegi, acestea sunt, în linii mari, principalele idei şi proiecte pe care, în viziunea mea, Partidul Socialiştilor urmează să le promoveze şi să le implementeze. Mesajul nostru trebuie să fie cunoscut de majoritatea cetăţenilor ţării. Oamenii trebuie să înţeleagă, că Partidul Socialiştilor îi reprezintă şi, din acel moment, mulţi dintre ei vor fi alături de noi.


Уважаемые коллеги, друзья,

Сегодня же, на нашем съезде, я хочу высказаться и насчет двух наиболее актуальных проблемах, касающихся нашей партии и всей нашей страны.

Во-первых, нас спрашивают, что мы думаем о выборах президента страны. Наша позиция в этом вопросе четкая, ясная и последовательная. Мы ёще раз убедительно продемонстрировали её на выборах Президента в Парламенте 16 декабря. Мы не намеревались голосовать, не голосовали и не будем голосовать за кандидатуру на пост Президента, выдвинутую правящим Альянсом из своих рядов.

Эта наша позиция непоколебима и оправдана и политическая реальность ее подтверждает — только непартийный, нейтральный, поддерживаемый и Западом и Востоком президент сможет обеспечить политическую стабильность и гражданское спокойствие в нашей стране. Поэтому мы и предлагали для избрания Президентом кандидатуру Зинаиды Гречаной, которую готовы поддержать многие граждане Молдовы, которая находит поддержку и на Западе, и на Востоке. Мы предлагали кандидатуру Зинаиды Гречаной, исходя из того, что её избрание не только может вывести нашу страну из затяжного политического кризиса, но и приведёт к переформатированию Альянса, к деполитизации силовых структур, к пересмотру экономических и социальных программ деятельности Правительства. При этом мы подтверждаем, что готовы к компромиссам. Но к компромиссам не в интересах правящего Альянса или его отдельных членов, не в интересах какой-либо партии, а к компромиссам, в результате которых выиграет вся Молдова. Время докажет, что мы правы отстаивая эту позицию.

Во-вторых, многие из присутствующих в зале задаются вопросом, как мы будем развивать свою партию и как будем готовиться к парламентским выборам, к досрочным, если они будут, или к очередным, через 3 года. Я отвечу так — работа в этом направлении только начинается и это будет работа основательная, целеустремленная, ориентированная на высокий электоральный результат. Это я вам обещаю.

Чтобы прийти во власть и воплотить в жизнь нашу программу развития страны, нам нужно сделать нашу партию по-настоящему сильной, эффективной, дееспособной, активной, креативной, опирающейся на массовую поддержку электората, знающей, как достичь победы, умеющей убеждать и побеждать. Я вкратце остановлюсь на некоторых, наиболее важных задачах, которые нам предстоит решить в самое ближайшее время.

Нам необходимо организационно усилить и укрепить нашу партию. Райкомы Партии социалистов должны эффективно работать в каждом муниципальном образовании и районном центре, а группы поддержки ПСРМ должны быть созданы при каждом избирательном участке. Каждый райком должен быть хорошо экипирован, иметь штат людей, чтобы уже в ближайшие недели начать активное общение с избирателями.

Одна из важнейших функций любой партии, в том числе и ПСРМ, быть хорошо отлаженной “избирательной машиной”, всегда готовой к выборам. Поэтому призываю все выборные партийные органы, весь аппарат партии, всех членов и сторонников ПСРМ без промедления начать тщательную и всестороннюю подготовку к новым парламентским выборам. Чем раньше начнем работать, тем больший процент голосов наберем. Одновременно с этим мы должны начать подготовку развернутого Плана мероприятий по проведению выборной кампании Партии социалистов, обратив особое внимание на наращивание организационного, информационного и финансового ресурсов нашей партии.

Нам нужно сформировать филиалы сторонников Партии социалистов, которые будут поддерживать связь с социальными, национальными и профессиональными группами граждан Молдовы. Нам необходимо продумать и учредить эффективную систему отбора кандидатов от Партии социалистов в различные выборные органы. Наиболее оптимальной представляется система партийных праймеризов с участием в них как членов, так и сторонников Партии социалистов.

Исключительно важным моментом представляется нам создание дееспособной системы обучения актива ПСРМ и формирования кадрового партийного резерва для продвижения как внутри Партии социалистов, так и для участия в выборных кампаниях, а также для работы в органах государственного и местного самоуправления. Особое внимание и заботу нужно проявить к молодым членам партии. В этих целях предлагаю создать Базу данных “Кадровый резерв партии” и разработать специальный План работы с теми партийцами, которые войдут в этот резерв.

Наша стратегическая задача на данном этапе: стать ведущей альтернативной политической силой страны и убедительно победить на выборах. Действуя дружно, напористо, грамотно, твёрдо идя к намеченной цели, эту задачу мы успешно решим. Пусть граждане увидят, что над Молдовой восходит новая политическая Звезда. Это Звезда Партии социалистов Республики Молдова.

Stimaţi prieteni,

Am şi un mesaj aparte să le adresez tinerilor, nu doar membrilor PSRM, nu doar activiştilor din Garda Tânără, dar tuturor tinerilor din Republica Moldova. Stimaţi tineri, epoca liberalismului capitalist şi egoist apune. În prezent suntem în zorii unei noi perioade istorice — revenirea la valorile comunităţii, la valorilie naţionale, la valorile familiei.

În actualele condiţii socio-economice la nivel global, socialismul apare drept ideologia de alternativă, ideologia noului secol — socialismul uman, socialismul modern.

Dacă 20–30 de ani în urmă mulţi intelectuali erau fascinaţi de valorile liberale, astăzi observăm o decepţie profundă în efectele liberalismului. Elita intelectuală din majoritatea ţărilor redescoperă virtuţile sistemului socialist. Acest sistem contribuie nu doar la dezvoltarea complexă a societăţii, ci şi la promovarea la guvernare a celor destoinici, a profesioniştilor. Nu întâmplător se spune, că, odată cu maturizarea, majoritatea cetăţenilor raţionali devin socialişti în gândirea lor politică.

Astăzi, în lumea întreagă, nu mai este la modă să te declari liberal capitalist. Astăzi în rândul intelectualilor şi în rândul tinerilor din Europa, din Asia, din America apare un nou trend — să fii socialist, să fii pentru societatea ta, să fii pentru valorile şi tradiţiile natale.

Acest trend va ajunge şi în Moldova. Iar noi, Partidul Socialiştilor, îl vom reprezenta.

A fi socialist înseamnă a fi solidar cu oamenii în mijlocul cărora trăieşti. Înseamnă a-i ajuta şi a miza pe ajutorul lor. Este atât de aproape de tradiţiile seculare moldoveneşti. Aşa a fost cândva în Moldova, aşa trebuie să fie din nou!

Stimaţi colegi,
Dragi oaspeţi, prieteni,

Încă o dată vă mulţumesc pentru că sunteţi aici. Mizez pe susţinerea voastră.

Vă asigur, deja suntem o forţă politică şi zi de zi vom fi mai puternici. De astăzi, numărul socialiştilor va spori încontinuu. Şi vom deveni, aşa cum v-am promis, un partid de primă importanţă în Republica Moldova.

Moldova are astăzi nevoie de modernizare. Iar noi vom demonstra tuturor că modernizarea ţării o pot face şi o vor face socialiştii.

Vă mulţumesc pentru susţinere. Mergem înainte.

Sursa: dodon.md

Igor Dodon: Ultima şansă Rezoluţia Congresului X al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM)